Service menu right

Oproep Satellietdatagebruik bij grootschalig grondverzet

Wilt u als ondernemer nieuwe producten met satellietdata ontwikkelen, die bijdragen aan de efficiëntie en effectiviteit van toezicht en opsporing? De Nationale Politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zoeken oplossingen die mogelijke misstanden bij de opslag, het bewerken en toepassen van grond en bouwstoffen scherper in beeld brengen met behulp van satellietdata.

Het vraagstuk maakt onderdeel uit van het innovatieprogramma 'Satelliettoepassingen voor Justitie en Veiligheid' van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Tot 9 mei 2018, uiterlijk 15.00 uur, kon u een offerte indienen.

Fase

De oproep is voor fase 1: haalbaarheidsonderzoek. Voor uitleg van de fasen, zie pagina 'Hoe werkt SBIR?'

In het kort

Budget: Het maximum budget per project voor een haalbaarheidsstudie in fase 1 bedraagt € 30.000 (incl. btw). Er worden in fase 1 maximaal 4 haalbaarheidsstudies gecontracteerd. Het maximum bedrag per project voor fase 2 bedraagt € 70.000 (incl. btw). Het aantal te honoreren projecten voor fase 2 is afhankelijk van de prijs voor de best beoordeelde offertes in fase 1 en fase 2.

In totaal stellen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Nationale Politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een budget van €260.000 beschikbaar voor fase 1 en fase 2 van deze SBIR.

Opdrachtgever: Netherlands Space Office (NSO) in samenwerking met RVO.nl.

Deskundigen van de Nationale Politie, de Inspectie Leefomgeving en Transport en het Netherlands Space Office beoordelen de offertes.

Oproep

Doel van deze SBIR is om te komen tot een innovatief prototype voor veranderingsdetectie van grootschalig grondverzet met behulp van satellietdata. Uiteindelijk wordt meer informatie gegeven over de hoeveelheid en het materiaal.

Op basis van vooraf geselecteerde locaties wordt vastgesteld of satellietdata een toegevoegde waarde hebben bij het scherper in beeld brengen van mogelijke misstanden bij de opslag, bewerken en toepassen van grond en bouwstoffen. Denk daarbij aan de volgende resultaten:

  • signaleringskaart met veranderingen bij opslag, bewerken en toepassen van grond en bouwstoffen op een specifieke locatie;
  • afvalstoffenkaart van specifieke locaties;
  • monitoring/alert-systeem voor veranderingen;
  • systeem/service omgeving voor visuele inspecties door de tijd heen (instrumenten ter ondersteuning bij terugrechercheren).

Informatiebijeenkomst en Nota van Inlichtingen

Op 18 april 2018 was er bij de ILT te Utrecht een informatiebijeenkomst. U kon tot en met donderdag 26 april schriftelijk vragen stellen via info@spaceoffice.nl. Deze en de vragen gesteld tijdens de informatiebijeenkomst zijn verwerkt in de Nota van Inlichtingen.

Hieronder staan de Nota van Inlichtingen en de presentaties van de informatiebijeenkomst.

Een offerte indienen

Alle documenten voor de verschillende fasen van de aanbestedingen vindt u op mijn.rvo.nl. Daar vindt u ook de SBIR-handleiding (versie januari 2017, paragraaf 2.1) waarin staat beschreven waar een volledige offerte uit bestaat.

Meer informatie

Lees meer over deze oproep op Tenderned.