Service menu right

Oproep Voedselzekerheid in Sub-Sahara Afrika

Gesloten

In deze SBIR staat het onderwerp het vergroten van voedselzekerheid voor het armste deel van de bevolking in het kwetsbaarste deel van de wereld, Sub-Sahara Afrika, centraal. Fase 2 van deze opdracht loopt op dit moment.

Opdrachtgevers: ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Beschikbaar budget: € 2,77 miljoen
Onderwerp van de opdracht: ontwikkelen van producten of diensten die boeren en andere partijen in de voedselketen kunnen gebruiken om beter dan nu voedselgewassen te produceren of te verwerken.
Looptijd van de opdracht: 1 juli 2018 – eind 2020

De oproep moet helpen een van de volgende hoofdproblemen aan te pakken:

  • Onvoldoende primaire productie
  • Onvoldoende efficiëntie van verwerking voedselgewassen
  • Slechte coördinatie binnen de waardeketen

Beoogde resultaten zijn een aantoonbaar hogere opbrengst in de keten of beter toegankelijk, betaalbaarder en gezonder voedsel, ook voor de armste consumenten.

Fase 1

In fase 1 hebben 20 bedrijven een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Ze ontvingen hiervoor maximaal € 50.000.

Fase 2

6 bedrijven hebben een opdracht van maximaal € 150.000 gekregen voor verder onderzoek en de ontwikkeling van de innovaties. Lees meer over de 6 winnaars.

Projecten die met goed resultaat fase 2 afronden kunnen een uitnodiging krijgen om voor fase 2a een aanbod te doen, het grootschaliger testen van de innovaties. Het maximumbedrag per project in fase 2a is € 300.000.

Meer informatie

Hebt u vragen over deze SBIR-competitie? Stuur deze dan bij voorkeur per e-mail naar sbir@rvo.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.