Service menu right

3e tender SBIR Cyber Security

Nederland zet samen met haar internationale partners in op een veilig en open cyberdomein. De overheid daagt u als ondernemer uit om bij te dragen aan het vergroten van cyber security.

U kunt geen voorstellen meer indienen voor deze oproep, de deadline was 31 januari 2017, 17.00 uur.

Fase

De oproep was voor fase 1: haalbaarheidsonderzoek. Voor uitleg van de fasen, zie pagina 'Hoe werkt SBIR?'

Projecten fase 1

Projecten fase 2

De 13 winnaars van fase 2 zijn bekend, bekijk het overzicht (pdf). Lees de openbare samenvattingen van deze projecten (pdf). Beide documenten vindt u ook bij Downloads, onderaan deze pagina.

Demonstratiemarkt

Op woensdag 25 september demonstreren de winnaars hun prototypes op een demonstratiemarkt bij RVO.nl in Den Haag. Bent u benieuwd naar producten die zij ontwikkeld hebben of wilt u met hen in gesprek? Meldt u dan aan voor de demonstratiemiddag.

Maatschappelijke groei

De innoverende kracht die uitgaat van verdere digitalisering in Nederland is een belangrijke stimulans voor maatschappelijke groei. Het gaat daarbij zowel om economische groei als om de mogelijkheden die digitalisering biedt aan de samenleving. Een veilig en open cyberdomein helpt de kansen die digitalisering onze samenleving biedt te benutten, biedt dreigingen het hoofd en beschermt fundamentele rechten en waarden.

Weerbaarheid vergroten

Investeren in cyber security helpt om grote kosten en reputatieschade te vermijden. Innovatieve oplossingen op dit gebied leiden mogelijk tot concurrentievoordeel. Het streven is dat de gebruiker een (groter) gerechtvaardigd vertrouwen in het gebruik van de ICT-voorzieningen ervaart. Deze 3e tender cyber security dient de weerbaarheid van onze samenleving en biedt kansen voor het ontwikkelen van expertise.

Uitdaging

Uw voorstel voor het vergroten van cyber security moet bijdragen aan het realiseren van een of meer van de volgende hoofddoelen van de Rijksoverheid:

  1. Verbeteren van de veiligheid van en het vertrouwen in de ICT-infrastructuur en diensten.
  2. Nederland voorbereiden op de veiligheidsuitdagingen (in de periode 2017-2019).
  3. Stimuleren van de Nederlandse cyber security economie.
  4. Realiseren van een hoogwaardig cyber security gehalte van onze vitale sectoren
  5. Versterken en verbreden van kennis en innovatie op het terrein van cyber security.
  6. Verbinding leggen tussen onderzoeksinitiatieven op het gebied van cyber security

Wilt u een voorstel indienen? Bij Downloads onderaan deze pagina vindt u de gehele tekst van de oproep en de documenten die u nodig heeft voor het indienen van een voorstel.

Financiering

De financiering voor deze SBIR komt voor 90% uit het Fonds voor interne veiligheid van de Europese Unie (ISF) en voor 10% uit eigen bijdrage van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO) is financier en uitvoerder van een langetermijnonderzoeksprogramma dat hierop aansluit en dezelfde onderzoeksthema’s als uitgangspunt heeft.

Logo het Fonds voor interne veiligheid van de Europese Unie

Beleidsdoelstellingen

De basis voor de oproep bestaat uit de beleidsdoelstellingen van de Rijksoverheid en de 2e Nationale Cyber Security Research Agenda (NCSRA-II). De NCSRA-II is een deelinvulling van de Nationale Cyber Security Strategie van de Nederlandse overheid. De agenda is opgesteld door ICT Innovatie Platform ‘Veilig Verbonden’ (IIP-VV). Dit platform bestaat uit onderzoekers vanuit industrie en kennisinstellingen, gebruikers en vertegenwoordigers van de overheid. De opdracht voor NSCRA-II is mede afkomstig van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Naast de 3e SBIR-tender cyber security loopt er ook een lange termijn cyber security onderzoeksprogramma via NWO. Voor meer informatie, zie het programma cyber security van NWO.

Matchmaking Event en voorlichtingsbijeenkomst

Op 14 oktober 2016 vond een Matchmaking Event Cyber Security plaats in het Zuiderstrandtheater in Scheveningen. Op dit Matchmaking Event gaf RVO.nl een presentatie over de 3e tender (SBIR) Cyber Security. De presentatie van die ochtend vindt u bij Downloads, inclusief de Nota van inlichtingen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.