SBIR Functionele barrière | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

SBIR Functionele barrière

Gesloten
08-03-2018

Oproep voor bedrijven voor de ontwikkeling van innovatieve producten voor in de bouwsector. Het gaat om producten die ervoor zorgen dat burgers minder overlast ervaren van bouwwerkzaamheden in de bewoonde omgeving.

U kunt geen offerte meer indienen. De sluitingsdatum was 18 mei 2016, 17.00 uur.

Fase

De oproep was voor fase 1: haalbaarheidsonderzoek. Voor uitleg van de fasen, zie pagina 'Hoe werkt SBIR?'.

In het kort

Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt een budget van € 400.000 beschikbaar in het kader van het topsectorenbeleid. Voor SBIR fase 1 is maximaal € 100.000 beschikbaar, het maximum bedrag per project is € 20.000 (incl. btw). Eventueel restant budget van fase 1 komt ten goede aan fase 2. Voor SBIR fase 2 is € 300.000 beschikbaar, het maximumbedrag per project is € 100.000 (inclusief btw).

Opdrachtgevers: Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in samenwerking met de gemeentes Amsterdam en Rotterdam en Rijkswaterstaat.
Na afloop van SBIR fase 2 bestaat de mogelijkheid de functionaliteit van de nieuwe producten te testen en demonstreren op een praktijklocatie. De 3 strategische partners stellen hiervoor elk in principe € 50.000 beschikbaar, zodat 3 partijen die met succes SBIR fase 2 hebben afgerond een opdracht van deze partners kunnen krijgen.

Oproep

Bouwprojecten (nieuwbouw, renovatie en beheer/onderhoud) horen bij leefbare en economisch sterke steden, maar burgers in de stad ervaren bouwwerkzaamheden steeds vaker als overlast. Burgers hebben een luidere stem gekregen, vooral door social media. Problemen die voorkomen hebben onder andere te maken met fijnstof, stank, geluid, horizonvervuiling en verkeersstremmingen. Er is bij de gemeentes Amsterdam en Rotterdam en bij Rijkswaterstaat een sterke behoefte om deze problemen te verminderen. Dit moet de leefbaarheid in de stad vergroten.

Een mogelijke oplossing voor de overlastproblemen zou kunnen liggen in het plaatsen van een nieuw soort multifunctionele fysieke barrière tussen werkzaamheden en openbare ruimte. Deze barrière moet de werkplek beschermen tegen vandalisme, diefstal en ongeoorloofde toegang. Daarnaast moet deze barrière de omgeving beschermen tegen overlast vanaf de werkplek.
 
Het ministerie van EZK en bovengenoemde partners dagen marktpartijen daarom uit om samen met hen nieuwe, duurzame oplossingen te ontwikkelen. Deze oplossingen moeten over zoveel mogelijk functionele eigenschappen beschikken.

De volledige uitdaging staat omschreven in de oproep, deze vindt u bij Downloads. Hier vindt u ook de Nota van inlichtingen met de vragen die gesteld zijn en de antwoorden hierop. Tevens vindt u hier de presentaties die zijn gegeven tijdens de informatiebijeenkomst.

De Openbare samenvattingen van fase 2 vindt u ook bij Downloads.

Een offerte indienen

Alle documenten voor de verschillende fasen van de aanbestedingen vindt u op mijn.rvo.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.