Service menu right

SBIR: Koppelen van informatie voor meer veiligheid

Gesloten

Oproep voor bedrijven om passende oplossingen te bieden voor het koppelen en combineren van informatie. Als gemeenten beter gebruik kunnen maken van de overvloed aan beschikbare data kunnen zij de veiligheid in de stad vergroten, beleid effectief maken en de handhavingscapaciteit goed inzetten.

U kunt geen voorstellen meer indienen voor deze oproep, de sluitingsdatum was 22 april 2016.

Fase

De oproep was voor fase 1: haalbaarheidsonderzoek. Voor uitleg van de fasen, zie pagina 'Hoe werkt SBIR?'

In het kort

De partijen stellen € 420.000,- beschikbaar voor onderzoek door bedrijven. Daarnaast realiseren de gemeenten een testomgeving waarin zij informatie beschikbaar stellen voor de deelnemende bedrijven.

Voor fase 1 is maximaal € 90.000 beschikbaar, het maximum bedrag per project is € 15.000 (incl. btw). Voor de 2e fase  is € 330.000 beschikbaar, het maximumbedrag per project is € 165.000 (incl. btw).

Opdrachtgevers: Gemeente Den Haag, Gemeente Rijswijk en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Informatiebijeenkomst

Op 8 april 2016 was er een informatiebijeenkomst. Meer informatie vindt u in de bijlage.

Oproep

Van respons naar preventie; om dat te bereiken willen de Gemeenten Den Haag en Rijswijk hun informatiepositie versterken in het veiligheidsdomein. Den Haag en Rijswijk zoeken mogelijkheden om relevante beschikbare informatie binnen, maar ook buiten de gemeentelijke diensten op een goede manier te kunnen koppelen en combineren.

De oplossingen moeten bijdragen aan de informatiepositie van de gemeente. Op die manier willen de gemeenten komen tot een informatieportaal.

De volledige uitdaging staat omschreven in de oproep, deze vindt u bij Download. Hier vindt u ook de Nota van inlichtingen met de vragen die gesteld zijn en de antwoorden hierop. Tevens vindt u hier de prestentatie die is gegeven tijdens de informatiebijeenkomst en een voorbeeld van een convenant van de Gemeente Den Haag.

Een offerte indienen

Alle documenten voor de verschillende fasen van de aanbestedingen vindt u op mijn.rvo.nl.