Service menu right

Oproep Blockchain Energie Rotterdam

Bent u als ondernemer bezig met innovaties die gebruik maken van blockchaintoepassingen die een decentraal energienetwerk dichterbij brengen? De SBIR-oproep 'Blockchain Energie Rotterdam' daagt ondernemers uit om voorstellen in te dienen.

Belangrijk is dat de innovaties in de praktijk toepasbaar zijn. De scope van deze oproep is breed: warmte, elektriciteit, waterstof of combinaties hiervan, voor of tussen industrie, bedrijven, huishoudens en elektrische voertuigen. De oproep aan ondernemers luidt: stel een deeloplossing of niche voor waarin eerste innovaties en toepassingen haalbaar zijn, gezien stand der techniek, markt en beschikbare budgetten.

Lees meer over de oproep (pdf).

Een offerte indienen

Tot 28 augustus 2017 om 17.00 uur kon u een offerte indienen.

Een volledige SBIR fase 2-offerte bestaat uit:

 • Het ingevulde en ondertekende SBIR-formulier
 • Het projectplan (inclusief managementsamenvatting)
 • Video-pitch (vlog) van maximaal 3 minuten (MP4)
 • Het Businessplan
 • De begroting

Alle documenten voor de verschillende fasen van de aanbestedingen vindt u op mijn.rvo.nl.

Fase

Fase 2: Prototype-ontwikkeling. Voor uitleg van de fasen, zie pagina 'Hoe werkt SBIR?'

Budget

De opdrachtgevers stellen in totaal een budget van maximaal € 400.000 (inclusief btw) beschikbaar.
Voor SBIR fase 2 (onderzoek en ontwikkeling) is maximaal € 200.000 (incl. btw) beschikbaar. Streven is dit over 4 voorstellen te verdelen. Het maximumbedrag per projectvoorstel is  € 50.000 (incl. btw).

Voor de praktijkproef is maximaal € 200.000 (incl. btw) beschikbaar. Streven is dit over 2 voorstellen te verdelen. Het maximumbedrag per projectvoorstel is € 100.000  (incl. btw).

Procedure

Een onafhankelijke commissie zal EZK/RVO.nl, Gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam adviseren welke voorstellen het beste aan de criteria voldoen. De beste voorstellen krijgen een opdracht voor het onderzoeks- en ontwikkelingstraject om hun product of dienst verder te onderzoeken en te ontwikkelen tot een ruw prototype. SBIR vergoedt alleen kosten voor onderzoek en ontwikkeling. De marktintroductie is geen onderdeel van SBIR.

De Adviescommissie bestaat uit de volgende leden :

 • Prof. dr. Ad van Wijk (TU Delft)
 • Michiel van den Berge (Stedin)
 • Arash Aazami (Kamangir)
 • Dr. Zeki Erkin- (TU Delft)
 • Drs. Jan Willem Hiddink (EZ/RVO.nl)
 • Fred Akerboom (Gemeente Rotterdam)

Het is niet toegestaan om contact over SBIR op te nemen met leden van de
adviescommissie; dit kan uitsluiting tot gevolg hebben.

Beste 4 voorstellen

De adviescommissie heeft de volgende 4 voorstellen uitgekozen die een opdracht krijgen voor het onderzoeks- en ontwikkelingstraject om hun product of dienst verder te onderzoeken en te ontwikkelen tot een ruw prototype:

 • Blockchain en de Warmterotonde – door CGI en Eneco
 • Blockchain en wind op zee – door Clearwatts
 • Blockchain voor peer-to-peer – door TOBLOCKCHAIN, ism ENGIE en The Green Village.
 • Open energie netwerk – door Intrinsic en Guardtime

Lees meer in het persbericht van Blocklab. BlockLab is een fieldlab voor blockchaintechnologie, opgericht door het Havenbedrijf Rotterdam en de Gemeente Rotterdam.

Informatiebijeenkomst

Op vrijdag 14 juli 2017 was in Rotterdam een informatiebijeenkomst. Bij Downloads hieronder vindt u de presentatie van die middag, de Nota van Inlichtingen en de informatiebrochure 'Bescherm uw digitale innovaties' van Octrooicentrum Nederland.

Downloads:

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.