Service menu right

Oproep Gegevenslandschap

Bent u als ondernemer bezig met oplossingen voor goede en veilige digitale dienstverlening vanuit de overheid aan burgers en organisaties? Met de focus op gegevensgebruik? De SBIR-oproep ‘Gegevenslandschap’ daagt ondernemers uit om voorstellen in te dienen.

Het gaat hierbij concreet om de volgende 4 thema’s:

 • Data virtualisatie
 • Persoonlijk Data Management (evt. met block chain)
 • Technisch zichtbaar maken van registraties
 • Logging en monitoring van gegevensgebruik

Lees meer over de oproep (pdf).

Een offerte indienen

Tot uiterlijk 31 augustus 2017, 17.00 uur kunt u een offerte indienen.
Nieuw aan deze oproep is dat een video-pitch (vlog) van maximaal 3 minuten deel uitmaakt van de offerte.
Alle documenten voor de verschillende fasen van de aanbestedingen vindt u op mijn.rvo.nl.

Fase

De oproep is voor fase 1: haalbaarheidsonderzoek. Voor uitleg van de fasen, zie pagina 'Hoe werkt SBIR?'

Budget

De Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt voor fase 1 van deze SBIR in totaal een budget van maximaal € 250.000 (inclusief btw) beschikbaar.
Het maximumbedrag per haalbaarheidsonderzoek (fase 1) bedraagt € 15.000 (inclusief btw).
Alleen de projecten die met goed resultaat het haalbaarheidsonderzoek hebben afgerond kunnen door de minister van EZK uitgenodigd worden om voor fase 2 een aanbod te doen. De minister van EZK heeft de intentie de tweede fase van deze SBIR te financieren, maar op dit moment is het nog niet bekend of hiervoor in 2018 budget beschikbaar kan worden gesteld.

Procedure

Eén onafhankelijke commissie zal EZK/RVO.nl en haar partners adviseren welke voorstellen voor producten en diensten (SBIR fase 1) het beste aan de criteria voldoen. De beste voorstellen krijgen een opdracht. Partijen die met goed resultaat het fase 1 haalbaarheidsonderzoek hebben afgerond, kunnen, op verzoek, een aanbod doen voor SBIR fase 2 (het onderzoeks- en ontwikkelingstraject). Ook bij deze tweede fase zal een onafhankelijke commissie EZK/RVO.nl adviseren. Vervolgens krijgen de ondernemers met de beste offertes voor fase 2 een opdracht om hun product verder te onderzoeken en te ontwikkelen tot een ruw prototype. SBIR vergoedt alleen kosten voor onderzoek en ontwikkeling. De marktintroductie is geen onderdeel van SBIR.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

 • Michiel Borgers (Voorzitter)
 • Douwe Leguit (Programmamanager Regie op gegevens)
 • Arjen van Noort (Gemeente Haarlem)
 • Rob de Werd (Min BZK)
 • Claudia de Andrade (Rijkswaterstaat)
 • Frank van Harmelen (VU)
 • Gerwin Woelders (IG&H Consulting & Interim)

Informatiebijeenkomst

Op dinsdag 11 juli 2017 was bij RVO.nl in Den Haag een informatiebijeenkomst. U vindt de Nota van Inlichtingen bij Downloads, onderaan deze pagina.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *