Service menu right

Oproep Mutatieherkenning met satellietdata

Gesloten

Bent u een ondernemer die nieuwe methoden kan ontwikkelen op basis van satellietdata? Het gaat om methoden die moeten bijdragen aan de efficiëntie en effectiviteit voor het onderhouden van een database met agrarische percelen in Nederland. Deze database is in beheer bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Tot 3 mei 2017, uiterlijk 12.00 uur, kon u een offerte indienen.

Fase

De oproep is voor fase 1: haalbaarheidsonderzoek. Voor uitleg van de fasen, zie pagina 'Hoe werkt SBIR?'

In het kort

Budget: Er is in totaal € 230.000,- (inclusief btw) beschikbaar voor onderzoek en ontwikkeling. Daarvan is voor projecten in fase 1 (haalbaarheid) een budget van € 90.000,- (inclusief btw) beschikbaar. Het maximum bedrag per haalbaarheidsonderzoek (fase 1) is € 30.000,- (inclusief btw). Het aantal te honoreren projecten voor fase 1 is afhankelijk van de prijs en de kwaliteit van de best ontvangen offertes.

Een onafhankelijke commissie zal adviseren welke haalbaarheidsonderzoeken het beste aan de criteria voldoen. De 2 best beoordeelde haalbaarheidsonderzoeken uit fase 1 krijgen een opdracht van maximaal € 70.000,- voor het toepasbaar maken en het maken van een prototype-demonstratie (fase 2).

Opdrachtgever: Netherlands Space Office (NSO) in samenwerking met RVO.nl.

Oproep

RVO.nl, onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken (EZ), is betaalorgaan van Europese subsidies voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Met de oproep willen RVO.nl en NSO de efficiëntie en effectiviteit bij RVO.nl voor het onderhouden van een database met agrarische percelen in Nederland verbeteren met behulp van satellietdata. Het gebruik van satellietdata moet een cruciaal onderdeel zijn van de aangeboden methode. Ook moet de methode voor mutatieherkenning zoveel mogelijk geautomatiseerd zijn en moet deze onderdeel uitmaken van het bestaande proces om veranderingen te controleren.

Vraagstelling

Doel van deze SBIR is om te komen tot een innovatief prototype voor geautomatiseerde mutatieherkenning met behulp van satellietdata. Dit moet uiteindelijk leiden tot reductie van de onderhoudskosten van de database Agrarisch Areaal Nederland (AAN) en begroeide terreindelen.

Het uiteindelijke product dat deze SBIR moet opleveren is een puntenbestand met de potentiële mutaties. Zoals RVO.nl dit nu ziet zal dit een bestand zijn met een percentage aangetroffen mutaties. Niet alle als mutatie aangemerkte punten zullen ook daadwerkelijk mutaties zijn. Anderzijds zullen er feitelijke mutaties zijn die niet in het puntbestand zitten.

Heeft u ideeën hoe dit op een andere manier efficiënter kan? Dan horen wij dat graag.

De opdrachtgevers van deze SBIR streven ernaar dat de oproep het gebruik van satellietdata en van het Satellietdataportaal stimuleert. Aanbieders mogen ook data uit andere bronnen gebruiken.

De volledige uitdaging staat omschreven in de oproep, deze vindt u bij Download.

Informatiebijeenkomst

Op 20 april 2017 was er bij RVO.nl in Den Haag een informatiebijeenkomst. U vindt de presentatie van die middag bij Downloads, onderaan deze pagina.

Een offerte indienen

Alle documenten voor de verschillende fasen van de aanbestedingen vindt u op mijn.rvo.nl.

Downloads:

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *