Service menu right

Oproep Satellietdatagebruik bij de dagelijkse schatting van landsdekkende verdampingsinformatie op bewolkte dagen

Gesloten

Oproep voor bedrijven om nieuwe methoden te ontwikkelen op basis van satellietdata die bijdragen aan het verbeteren van de dagelijkse schatting van landsdekkende verdampingsinformatie op bewolkte dagen.

Tot 18 november 2016, uiterlijk 17.00 uur, kon u een offerte indienen.

Fase

De oproep is voor fase 1: haalbaarheidsonderzoek. Voor uitleg van de fasen, zie pagina 'Hoe werkt SBIR?'

In het kort

Budget: Er is in totaal € 320.000,- (inclusief btw) beschikbaar voor onderzoek en ontwikkeling. Daarvan is voor projecten in fase 1 (haalbaarheid) een budget van € 120.000,- (inclusief btw) beschikbaar. Het maximum bedrag per haalbaarheidsonderzoek (fase 1) bedraagt € 30.000,- (inclusief btw). Het aantal te honoreren projecten voor fase 1 is afhankelijk van de prijs en de kwaliteit van de best beoordeelde offertes in fase 1.

Een onafhankelijke commissie zal adviseren welke haalbaarheidsonderzoeken het beste aan de criteria voldoen. De 2 best beoordeelde haalbaarheidsonderzoeken uit fase 1 krijgen een opdracht van maximaal € 100.000,- voor het toepasbaar maken en het maken van een prototype-demonstratie (fase 2).

Opdrachtgever: Netherlands Space Office (NSO)

Oproep

SAT-WATER is een samenwerkingsverband van meerdere waterschappen dat zich richt op kansen voor Remote Sensing binnen het waterbeheer. Met de oproep willen SAT-WATER en NSO de kwaliteit van de verdampingsinformatie op bewolkte dagen op hetzelfde niveau krijgen als op onbewolkte dagen.

Vraagstelling

Onderzoek mogelijkheden om door middel van verbeterde inputdata (met name satellietdata), schattingsmethoden zo te verbeteren, dat de kwaliteit en uniformiteit van de dagelijks gegenereerde landsdekkende verdampingsinformatie op bewolkte dagen op hetzelfde niveau komt als op onbewolkte dagen.

Het gebruik van satellietdata in de voorgestelde methodiek is essentieel, waarbij de mogelijke aanpak en voorwaarden van/voor verbetering zijn:
  • Interpolatie (temporeel) op bewolkte dagen, door een verbeterde combinatie van modellen, veldmetingen, satellietdata en andere datastromen.
  • Interpolatie (ruimtelijk) met behulp van zoveel mogelijk satellietbeelden van diverse aard en diverse satellieten;
  • Kwaliteit van verdampingsdata verbeterd en gekwantificeerd;
  • Uniforme Verdampingsdata gedurende het jaar;
  • Gebruik de gegevens van huidig SATDATA 2.0 traject uit 2016 parallel.
  • Resolutie van minimaal 250x250m, maar 100x100m is gewenst. Het gebruik van actuele (gewogen) voorinformatie over gewassen binnen de resolutie cel ter verbetering van de verdampingsinformatie heeft de voorkeur.

Laat zien wat de aanpak wordt bij regionale verschillen in meetcondities en bij verdamping als gevolg van meteorologische condities als bijv. wind aan de kust.

Fase 2: Ontwikkel een dienst/product waarbij het mogelijk is om met het gebruik van satellietdata de benodigde verdampingsinformatie te verkrijgen.

De volledige uitdaging staat omschreven in de oproep, deze vindt u bij Download. Daar vindt u ook de Nota van Inlichtingen en de presentaties van de voorlichtingsbijeenkomst op 9 november 2016.

Een offerte indienen

Alle documenten voor de verschillende fasen van de aanbestedingen vindt u op mijn.rvo.nl.

Downloads:

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *