Service menu right

SBIR: Satellietdatagebruik bij droogte-inspectie en –monitoring van kades, hoogheemraadschap Rijnland

Gesloten

Deze oproep is gesloten. De sluitingsdatum was 27 juni 2016, 17.00 uur. U kunt geen offerte meer indienen.

Oproep voor bedrijven om innovatieve en nieuwe producten te ontwikkelen met satellietdata, die bijdragen aan de efficiëntie en effectiviteit van droogte-inspectie en –monitoring van waterkeringen.

Fase

De oproep is voor fase 1: haalbaarheidsonderzoek. Voor uitleg van de fasen, zie pagina 'Hoe werkt SBIR?'

In het kort

Het maximum budget per haalbaarheidsonderzoek in fase 1 bedraagt € 15.000 (incl. btw). Er worden in fase 1 maximaal 4 haalbaarheidsonderzoeken gecontracteerd.
Het maximum bedrag per project voor fase 2 bedraagt € 60.000 (incl. btw). Er zullen minimaal 2 projecten worden gehonoreerd voor fase 2. Het uiteindelijke aantal te honoreren projecten voor fase 2 is afhankelijk van de prijs voor de best beoordeelde offertes in fase 1 en fase 2. In totaal wordt een budget van € 180.000 beschikbaar gesteld door het ministerie van EZK voor fase 1 en fase 2 van deze SBIR.

  • De sluitingsdatum was 27 juni 2016, 17.00 uur
  • Opdrachtgever: Netherlands Space Office (NSO).

Informatiebijeenkomst

Op vrijdag 10 juni 2016 vond bij het hoogheemraadschap te Leiden een informatiemiddag plaats. De Nota van Inlichtingen en de presentaties van die bijeenkomst vindt u bij Download, onderaan de pagina.

Oproep

Rijnland wil onderzoeken in welke mate satellietinformatie en interpretaties kunnen bijdragen aan een beter proces van inspecties en monitoring van secundaire keringen tijdens droogte. Dit kan satellietinformatie zijn over individuele droogte-indicatoren, die samen met andere informatiebronnen door Rijnland moeten worden beschouwd om te komen tot een oordeel over droogtegevoeligheid en risico. De methodiek hiervoor moet in overleg met Rijnland nog wel verder worden vastgesteld. Het heeft echter de voorkeur dat de satellietinformatie al een zekere mate van interpretatie tot droogtegevoeligheid heeft ondergaan.

De toepassing van satellietinformatie dient twee doelen voor Rijnland:

  • Het met behulp van satellietwaarnemingen op een autonome en rekenkundige wijze identificeren van mogelijk droogtegevoelige en daarmee kwetsbare kades binnen het beheergebied vóór aanvang van de zomerperiode en mogelijke veldinspecties. Hiermee worden buiten het zomerseizoen de kwetsbare kaden in kaart gebracht, mogelijk meer of minder dan de huidige inschatting van 400 km veenkades.
  • Het met satellietinformatie op een rekenkundige wijze vaststellen en prioriteren van droogte- en risicogevoelige kadestrekkingen of strekkingen met schadebeelden om hierop gericht veldinspecties te kunnen uitvoeren.

De volledige uitdaging staat omschreven in de oproep, deze vindt u bij Download.

Een offerte indienen

Alle documenten voor de verschillende fasen van de aanbestedingen vindt u op mijn.rvo.nl.

 

 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *