Service menu right

SBIR Satellietdatagebruik bij natuurbrandbeheersing

Gesloten

 

Openingsdatum: 6 november 2015
Sluitingsdatum: 8 januari 2016, 17.00 uur
Opdrachtgever: Netherlands Space Office (NSO)
Beschikbaar budget: € 200.000
Onderwerp van de opdracht: nieuwe producten/diensten gebruik makend van satellietdata die bijdragen aan beter inzicht in vegetatie, brandstof, etcetera ten behoeve van natuurbrandverspreidingsmodel
Looptijd van de opdracht: 6 november – eind 2016
Sluitingsdatum voor het indienen van fase 1 offertes: 8 januari 2016

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) samen met het Netherlands Space Office (NSO) daagt ondernemers uit om nieuwe producten te ontwikkelen met satellietdata die bijdragen aan de efficiëntie en effectiviteit van natuurbrandbeheersing. De beste ideeën krijgen een opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek (SBIR fase 1). De beste haalbaarheidsonderzoeken krijgen een vervolgopdracht om een prototype te ontwikkelen en te demonstreren (SBIR fase 2).

Om een versnelling tot stand te brengen in het gebruik van satellietdata bij overheden en in de samenleving heeft het NSO innovatiegericht inkopen ruimtevaart (SBIR) geïntroduceerd. De financiële middelen hiervoor komen uit het nationaal flankerend ruimtevaartbeleid van het ministerie van EZ. Deze SBIR is er mede op gericht gebruik van data uit het satellietdataportaal te bevorderen. Het satellietdataportaal is een faciliteit waarvan Nederlandse overheden, onderzoeksinstellingen en bedrijven gebruik kunnen maken voor operationalisering van satellietdata toepassingen.

Het maximum budget per project voor een haalbaarheidsonderzoek in fase 1 bedraagt € 20.000 (inclusief btw). Er worden in fase 1 maximaal 3 haalbaarheidsstudies aanbesteed. Het maximum bedrag per project voor fase 2 bedraagt € 70.000 (inclusief btw). Het aantal te honoreren projecten voor fase 2 is afhankelijk van de prijs voor de best beoordeelde offertes in fase 1 en fase 2. U vindt de oproep onder aan deze pagina. Alle documenten voor de verschillende fases van deze aanbesteding vindt u op mijn.rvo.nl.

Korte samenvatting

Met deze SBIR hoopt de IFV dat het Nederlandse bedrijfsleven een bijdrage kan leveren aan het verhogen van de efficiëntie en effectiviteit van natuurbrandbeheersing door met beelden uit het satelliet dataportaal een basis set aan kaartmateriaal te ontwikkelen met actuele informatie voor alle natuurgebieden in Nederland. Het kaartmateriaal moet actuele informatie bevatten over in elk geval:

  • vegetatie (sub)soort/type,

en daarnaast zo mogelijk informatie van:

  • de dichtheid van de vegetatie (biomassa),
  • vochthoudendheid van ondergrond en vegetatie,
  • luchtvochtigheid,
  • terreinaccidentatie

Bij de actualiteit, frequentie van update, kan gedacht worden aan seizoensgebonden informatie en wekelijkse tot maandelijkse updates.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.