Service menu right

Satellietdatagebruik voor monitoring waterkwaliteit Eems-Dollard estuarium

Gesloten

Bent u een ondernemer die verschillende (basis)producten van waterkwaliteitsvariabelen kan ontwikkelen op basis van satellietdata? Dien dan een offerte in voor deze SBIR-oproep.

Het gaat om (basis)producten voor het Eems-Dollard estuarium die inzicht geven in de waterkwaliteit en die als input dienen voor het berekenen van primaire productie (PP) van pelagische en benthische microalgen in het Eems-Dollard estuarium. Rijkswaterstaat is coördinerend gebiedsbeheerder van de Eems-Dollard.

Van 26 april tot 24 mei 2017, uiterlijk 15.00 uur, kon u een offerte indienen.

Fase

De oproep is voor fase 1: haalbaarheidsonderzoek. Voor uitleg van de fasen, zie pagina 'Hoe werkt SBIR?'.

In het kort

Budget: Er is in totaal € 230.000,- (inclusief btw) beschikbaar voor onderzoek en ontwikkeling. Daarvan is voor projecten in fase 1 (haalbaarheid) een budget van € 90.000,- (inclusief btw) beschikbaar. Het maximum bedrag per haalbaarheidsonderzoek (fase 1) is € 30.000,- (inclusief btw). Het aantal te honoreren projecten voor fase 1 is afhankelijk van de prijs en de kwaliteit van de best ontvangen offertes.

Een onafhankelijke commissie zal adviseren welke haalbaarheidsonderzoeken het beste aan de criteria voldoen. De 2 best beoordeelde haalbaarheidsonderzoeken uit fase 1 krijgen een opdracht van maximaal € 70.000,- voor het toepasbaar maken en het maken van een prototype-demonstratie (fase 2).

Opdrachtgever: Netherlands Space Office (NSO) in samenwerking met Rijkswaterstaat.

Oproep

De ambitie van Rijk en regio rond het Eems-estuarium is dat de Eems-Dollard in 2050 ecologisch gezond functioneert. Onderdeel daarvan is het kennen en het monitoren van de in tijd en ruimte zeer sterk variërende troebelheid en primaire productie. In het Eems-Dollard gebied geldt dat de dynamiek in ruimte en tijd te groot is om kosteneffectief te monitoren met conventionele meettechnieken.

Met de oproep wil Rijkswaterstaat (basis)dataproducten van waterkwaliteitsvariabelen van het Eems-Dollard estuarium verkrijgen, die van belang zijn voor het waterbeheer, en in een vervolgstap (buiten deze uitvraag) hiermee de primaire productie bepalen. Het gebruik van satellietdata moet een cruciaal onderdeel zijn van de aangeboden methode.

De basisset moet, bij voorkeur over een geheel jaar, ook informatie over specifieke parameters bevatten. Raadpleeg hiervoor de volledige oproep (bij Download).

Heeft u ideeën hoe u deze (basis)dataproducten op een efficiënte en betrouwbare manier kan vervaardigen? Dan horen wij dat graag. De opdrachtgevers van deze SBIR streven ernaar dat de oproep het gebruik van satellietdata en van het Satellietdataportaal stimuleert. Aanbieders mogen ook data uit andere bronnen gebruiken.

De volledige uitdaging staat omschreven in de oproep, deze vindt u bij Download.

Informatiebijeenkomst

Op 10 mei 2017 was er bij Rijkswaterstaat in Lelystad een informatiebijeenkomst. Presentaties van die bijeenkomst vindt u onderaan deze pagina bij Downloads.

Een offerte indienen

Alle documenten voor de verschillende fasen van de aanbestedingen vindt u op mijn.rvo.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.