Service menu right

SBIR: Satellietdiensten voor stedelijke ontwikkeling in Delta’s

Gesloten

Oproep voor bedrijven om, in samenwerking met andere ondernemers, innovatieve oplossingen te bedenken voor nieuwe geïntegreerde en operationele diensten op basis van satellietdata. Deze diensten moeten bijdragen aan de oplossing van vraagstukken op de markt van de stedelijke ontwikkeling in Delta’s.

Deze oproep is gesloten. De sluitingsdatum was 2 juni 2016, 17.00 uur.

Fase

De oproep is voor fase 1: haalbaarheidsonderzoek. Voor uitleg van de fasen, zie pagina 'Hoe werkt SBIR?'

In het kort

Het budget voor fase 1 is maximaal €60.000. Maximaal 3 bedrijven krijgen een contract voor een haalbaarheidsonderzoek. De 2 best beoordeelde haalbaarheidsonderzoeken uit fase 1 krijgen een opdracht van maximaal € 80.000 voor de operationele pilotimplementatie (toepasbaar maken, prototype-demonstratie tot aan marktrijp maken) in fase 2. Het totale budget dat voor deze SBIR (fase 1 plus fase 2) beschikbaar is, is € 220.000.

Opdrachtgevers: Netherlands Space Office (NSO).

Oproep

Om het gebruik van satellietdata bij overheden en in de samenleving te bevorderen heeft het NSO innovatiegericht inkopen ruimtevaart (SBIR) geïntroduceerd. Een voorbeeld is het gebruik van data van de Sentinel-satellieten van het Europese Copernicusprogramma die in opbouw zijn. De financiële middelen hiervoor komen uit het nationaal flankerend ruimtevaartbeleid van het ministerie van EZK.

Deze SBIR-oproep vraagt om de ontwikkeling van een geïntegreerde dienst die bijdraagt aan:

  • het in kaart brengen van steden (3D stedelijke gebieden inclusief digitale hoogtemodellen) en de hier aanwezige infrastructuur, temperatuur en luchtkwaliteit;
  • het in kaart brengen en demonstreren van risico’s als gevolg van:
  1. overstroming,
  2. (slechte) luchtkwaliteit
  3. falen en beschadigen van pijpleidingen in stedelijke gebieden.

De volledige uitdaging staat omschreven in de oproep. Deze vindt u bij Download.

Een offerte indienen

Alle documenten voor de verschillende fasen van de aanbestedingen vindt u op mijn.rvo.nl.