SBIR Sport en bewegen voor kwetsbare doelgroepen, 2016 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

SBIR Sport en bewegen voor kwetsbare doelgroepen, 2016

Gesloten
26-11-2020

Deze oproep is gesloten. De sluitingsdatum was 1 december 2016, 17.00 uur. U kunt geen offertes meer indienen.

Oproep voor bedrijven om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen om duurzaam sport- en beweegaanbod te ontwikkelen voor kwetsbare doelgroepen.  
Bekijk een filmpje van onze RVO-reporter over deze oproep.

Fase

De oproep betrof fase 1: haalbaarheidsonderzoek. Voor uitleg van de fasen, zie pagina 'Hoe werkt SBIR?'

In het kort

Budget: Er is in totaal € 860.000,- (inclusief BTW) beschikbaar voor onderzoek en ontwikkeling.
Daarvan is voor projecten in fase 1 (haalbaarheid) een budget van € 140.000,- (inclusief BTW) beschikbaar. Het maximum bedrag per haalbaarheidsonderzoek (fase 1) bedraagt € 20.000,- (inclusief BTW). Het aantal te honoreren projecten voor fase 1 is afhankelijk van de prijs en de kwaliteit van de best beoordeelde offertes in fase 1. Een onafhankelijke commissie zal adviseren welke haalbaarheidsonderzoeken het beste aan de criteria voldoen.

Opdrachtgever: het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Oproep

Kwetsbare doelgroepen (waarbij sprake is van bewegingsarmoede) ervaren nog steeds teveel drempels bij het gaan sporten en bewegen. Deze SBIR competitie is op zoek naar ondernemers die een offerte uit willen brengen met innovatieve projecten om deze drempels voor een of meer van deze doelgroepen weg te nemen. Fase 1 dient voor het onderzoek, fase 2 voor het ontwikkelen en fase 3 voor het in de markt zetten. Dat kan gaan om innovatieve producten of innovatieve toepassingen/aanpak van bestaande producten en diensten.

De toepassingen en oplossingen moeten na afloop van deze SBIR competitie zonder een directe afhankelijkheid van overheidssteun kunnen blijven bestaan. Dat betekent dat er onder de doelgroep draagvlak moet zijn voor de producten en diensten. Zij moeten de producten en diensten willen gebruiken en ook kunnen uitvoeren.

De SBIR richt zich op personen, die onvoldoende bewegen en onderdeel uit maken van de volgende doelgroepen:

  1. Ouderen (67+)
  2. Mensen met een beperking (lichamelijk-, verstandelijk- en zintuiglijke beperking (visuele en auditieve beperking) of een combinatie hiervan
  3. chronisch zieken (mensen met een chronische aandoening, veelal in combinatie met een beperking, zie punt 2)
  4. Mensen met een lage sociaal economische status (zowel jeugd als volwassenen)
  5. Mensen met overgewicht en obesitas (zowel jeugd als volwassenen)

De volledige uitdaging staat omschreven in de oproep, deze vindt u bij Download.

Alle documenten voor de verschillende fasen van de aanbestedingen vindt u op mijn.rvo.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.