Service menu right

SBIR Energietransitie vaarwegen Provincie Zuid-Holland

Gesloten

Oproep voor bedrijven om innovatieve en nieuwe producten te ontwikkelen voor het opwekken van energie door kades en oevers van provinciale vaarwegen. Doel is dat deze voldoende energie gaan opwekken om de CO2-voetafdruk van de vaarwegen te compenseren.

Aanleg en beheer van infrastructuur vragen veel energie. Hier liggen grote kansen voor energiebesparing en duurzame inkoop. Dat geldt voor wegen, fietspaden, vaarwegen en regionale spoorwegen. Inmiddels zijn er diverse stappen gezet om de CO2-uitstoot van aanleg, beheer en onderhoud te verlagen.

Nu zoekt de Provincie Zuid-Holland naar mogelijkheden om de CO2-voetafdruk bij beheer van vaarwegen te verkleinen. Hier ligt een uitdaging. Op de markt zijn nog niet de producten om dat te realiseren. De provincie is samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op zoek naar concreet bruikbare toepassingen, die onder andere (semi-) overheden kunnen gebruiken.

Fase

De oproep is voor fase 1: haalbaarheidsonderzoek. Voor uitleg van de fasen en de procedure, zie pagina 'Hoe werkt SBIR?'

Budget

Opdrachtgevers stellen voor fase 1 van deze SBIR in totaal een budget van maximaal € 400.000 (inclusief btw) beschikbaar. Het maximumbedrag per haalbaarheidsonderzoek (fase 1) bedraagt € 40.000 (inclusief btw).

Het aantal te honoreren projecten voor fase 1 is afhankelijk van de prijs en de kwaliteit van de best beoordeelde offertes in deze fase. Alleen de projecten die met goed resultaat het haalbaarheidsonderzoek afronden, komen in aanmerking om voor fase 2 een aanbod te doen.

Het maximumbudget per haalbaarheidsonderzoek in fase 2 bedraagt € 600.000 (inclusief btw). Het maximumbedrag per project voor fase 2 bedraagt € 300.000 (inclusief btw).

Het precieze aantal te honoreren projecten voor fase 1 en fase 2 hangt af van de prijs van de best beoordeelde offertes voor deze fasen. In totaal stellen we een budget van € 1.000.000 beschikbaar voor fase 1 en fase 2 van deze SBIR.

Onafhankelijke commissie

De SBIR Energietransitie vaarwegen heeft een onafhankelijke commissie die de offertes beoordeelt, de projecten rangschikt en de opdrachtgever hierover adviseert. De leden van de commissie zijn:

  • Prof dr. mr. C.J. Jepma, honorair hoogleraar Energie en Duurzaamheid, Rijksuniversiteit Groningen (voorzitter)
  • Ir. K.Z. Bekarlar, Adviseur Vaarwegen, Provincie Zuid-Holland
  • Ir. E.W.M. van de Laar, Projectleider duurzame mobiliteit, Rijkswaterstaat
  • N. Rijk MSc, Projectontwikkelaar, SmartPort
  • dr. F.M. Witte, Manager Energie, Innovatie en Onderzoek, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Een offerte indienen

Van 13 september, 9.00 uur tot en met 5 november, 17.00 uur kon u een offerte indienen.

Alle documenten voor de verschillende fasen van de aanbestedingen en informatie over wijze van inzenden vindt u op mijn.rvo.nl.

Nota van Inlichtingen

De Nota van Inlichtingen bevat de vragen die tijdens de informatiebijeenkomst op 28 september j.l. zijn gesteld en via e-mail zijn binnengekomen, met de antwoorden die daar op zijn gegeven of naderhand geformuleerd zijn.

Volledige oproeptekst

Download de volledige tekst van de oproep.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *