Service menu right

SBIR Monitoring bouwfasen en toegangswegen met satellietdata

Oproep voor ondernemers om nieuwe methoden te ontwikkelen voor de ondersteuning van inspecties op basis van satellietdata. Het doel is de huidige inzichten in het herkennen en identificeren van verschillende bouwfasen en toegangswegen van middelgrote tot grote bouwprojecten te (helpen) verbeteren.   

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is op zoek naar een operationeel product waarmee verschillende bouwfasen en toegangswegen van een bouwproject kunnen worden herkend en geïdentificeerd met behulp van satellietdata. De potentiele afnemer van het uiteindelijke product is de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW). Hun huidige methode bestaat uit het opvragen van door bouwprojecten zelf opgegeven data en dit handmatig controleren met behulp van bezoeken aan de locatie zelf.

Er is daarom behoefte aan het identificeren, vastleggen en monitoren van bouwfasen en toegangswegen binnen middelgrote tot grote bouwprojecten, zodat interventies zoals bedrijfsinspecties gerichter en efficiënter kunnen worden uitgevoerd.

Om gebruik van satellietdata bij overheden en in de samenleving te versnellen, introduceerde het NSO 'innovatiegericht inkopen ruimtevaart'. SBIR (Small Business Innovation Research) biedt bedrijven, eventueel in samenwerking met kennisinstellingen, de kans om hier op in te schrijven. De afgelopen jaren zijn al een aantal SBIR’s voor dit doel uitgevoerd. De financiële middelen voor deze SBIR komen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Looptijd opdracht

De opdracht loopt van 8 oktober 2020 tot en met december 2021.

Fase

Deze oproep is voor fase 1. De beste offertes krijgen een opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek. De beste haalbaarheidsonderzoeken kunnen een vervolgopdracht krijgen om een prototype te ontwikkelen en te demonstreren (SBIR fase 2). Voor verdere uitleg van de fasen en de procedure, raadpleeg de pagina 'Hoe werkt SBIR?'.

Budget

 Er is een totaalbudget beschikbaar van € 320.000 voor fase 1 en fase 2. Voor fase 1 is een budget van maximaal € 160.000 (inclusief btw) beschikbaar. Het maximumbedrag per haalbaarheidsonderzoek (fase 1) is € 40.000 (inclusief btw). Het aantal te honoreren projecten voor fase 1 is afhankelijk van de kwaliteit van de best beoordeelde offertes in deze fase. Alleen de projecten die met goed resultaat het haalbaarheidsonderzoek afronden, komen in aanmerking om voor fase 2 een aanbod te doen.

Voor fase 2 is een budget van € 160.000 (inclusief btw) beschikbaar. Het maximumbedrag per project voor fase 2 is € 80.000 (inclusief btw). Het precieze aantal te honoreren projecten voor fase 1 en fase 2 hangt af van de kwaliteit van de best beoordeelde offertes voor deze fasen.

Oproeptekst

Lees voor de uitgebreide toelichting op deze SBIR de gehele oproeptekst.

Informatiebijeenkomst

Op 5 november 2020 vindt er een digitale informatiebijeenkomst plaats. U kunt zich hiervoor aanmelden via een e-mail naar  adminNSO@spaceoffice.nl met vermelding van uw persoons- en firmagegevens. Het uiterste aanmeldtijdstip voor deze bijeenkomst is 2 november 16:00 uur. 

De bijeenkomst zal plaatsvinden via een online webinar. Na uw aanmelding ontvangt u nadere informatie over het te gebruiken medium en deelname.

Het programma van de webinar ziet er als volgt uit:

  • 14:00-15:00 uur: Presentaties met toelichting op de SBIR:
    • Toelichting door NSO en RVO op de SBIR in het algemeen en procedures.
    • Toelichting op de probleemstelling en vraagstelling vanuit de SZW
  • 15:00-15:30 uur: Korte vragenronde en afsluiting

Een offerte indienen

U kunt vanaf 8 oktober tot en met 25 november 2020, 12:00 uur een offerte indienen via adminNSO@spaceoffice.nl. Alle documenten voor de verschillende fasen van de aanbestedingen vindt u op mijn.rvo.nl. Let op: hier staan mogelijk andere mailadressen genoemd voor indienen offertes. Gebruik alleen het spaceoffice-mailadres zoals hierboven genoemd. 

Direct regelen

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.