Service menu right

SBIR Nieuwe technologieën 'Een leven lang leren'

Bedrijven en ondernemers worden met deze SBIR-oproep uitgenodigd om een duurzame bijdrage te leveren bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Dit gaat specifiek om het toepassen van 'nieuwe technologieën’ zoals kunstmatige intelligentie (AI) en/of blockchain bij vraagstukken gericht op inclusie en empowerment of een leven lang leren en ontwikkelen.

Denkt u mee over de volgende thema's?

Thema 1: Inclusie en empowerment

Ongeveer 2,5 tot 4 miljoen Nederlanders hebben moeite om met digitale apparaten zoals de computer, smartphone of tablet te werken. Als overheid ondersteunen we deze mensen graag. Zeker nu de technologische mogelijkheden in het dagelijks leven steeds meer veranderen. Zoals het openbaar vervoer (met de ov-chipkaart), maar ook in de zorg of met de appgroep voor ouders op school. In de coronacrisis én met de versnelling van de digitale transformatie ontstaat druk op het goed betrekken van alle burgers in de digitalisering. Als overheid ondersteunen we graag personen die moeite hebben met het werken met de computer, smartphone of tablet.

Thema 2: Een leven lang leren en ontwikkelen

De coronapandemie versnelt de digitale transformatie. In de toekomst wordt leren anders dan nu. Om deze reden richten we een leven lang leren op de digitale vaardigheden. Ook is hier meer aandacht voor nodig nu meer mensen hun baan verliezen en om- of bijscholing noodzakelijk is.

Looptijd opdracht

De looptijd van de opdracht: oktober 2020 - 2e kwartaal van 2022. Belangrijk is dat bedrijven die zich inschrijven ook de motivatie hebben om van hun innovatie een succes te maken en door te gaan als de financiering vanuit SBIR stopt.

Fase

De oproep is voor SBIR fase 1: haalbaarheidsonderzoek. Voor meer uitleg over de verschillende fasen en procedures, gaat u naar Hoe werkt SBIR.

Budget

Er is een budget beschikbaar van € 800.000. Voor fase 1 is een budget van € 400.000 (inclusief btw) beschikbaar. Het maximum bedrag per haalbaarheidsonderzoek (fase 1) is € 20.000 (inclusief btw).

Voor fase 2 is eveneens € 400.000 (inclusief btw) beschikbaar voor de ontwikkeling van 5 prototypes, dat is maximaal € 80.000 (inclusief btw) per prototype.

Een offerte indienen

U kunt vanaf 14 september 2020 tot 19 oktober 2020, 13:00 uur een offerte voor fase 1 indienen. Alle documenten voor de verschillende fasen van de aanbestedingen vindt u op mijn.rvo.nl.

Informatiebijeenkomst

Op 30 september 2020 organiseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via Webex een informatiebijeenkomst. Meld u zich hiervoor zo snel mogelijk aan met het online aanmeldformulier.

Globaal programma

9:45 tot 10:00 uurAanvang en introductie
10:00 tot 12:00 uurPresentaties en gelegenheid tot het stellen van vragen:
 - Beleid Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 - Toelichting op de Oproep en de SBIR procedure (RVO)
 - Zaken doen met octrooien (Octrooicentrum Nederland)
 - Contextspecifieke aandachtspunten

Meer weten?

Heeft u vragen over deze SBIR-competitie? Stuur deze dan bij voorkeur per e-mail naar sbir@rvo.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.