Service menu right

SBIR oproep Milieuvriendelijke sportvelden

Oproep voor ondernemers om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen voor de ontwikkeling van milieuvriendelijke sportvelden.

De oproep is voor 2 thema’s:

  1. Hoogwaardig recyclebare kunstgras sportvelden
  2. Bescherming tegen onkruiden en andere problemen op sportvelden

Fase

De oproep is voor fase 1: haalbaarheidsonderzoek. Voor uitleg van de fasen en de procedure, zie pagina 'Hoe werkt SBIR?'.

Budget

Het totaalbudget voor beide thema’s is € 2.800.000.

  • Voor thema 1 Hoogwaardig recyclebare kunstgras sportvelden is het totaalbudget € 1.750.000 waarvan € 250.000 voor fase 1 en € 1.500.000 voor fase 2.
  • Voor thema 2 Bescherming tegen onkruiden en andere problemen op sportvelden is het totaalbudget € 1.050.000 waarvan  € 250.000 voor fase 1 en € 800.000 voor fase 2.

Een offerte indienen

Van 1 april 2019, 9:00 uur tot en met 20 mei 2019, 9:00 uur kon u een offerte indienen. Alle documenten voor de verschillende fasen van de aanbestedingen vindt u op mijn.rvo.nl.

Oproep

Kunstgrassportvelden zijn een nuttig product voor de sport, maar maatschappelijk gezien kleven er veel nadelen aan. De kunstgrasvelden zijn onder meer niet hoogwaardig te recyclen.

Inkoop en onderhoud van sportvelden ligt veelal bij gemeenten. Gemeenten hebben als eigenaren de behoefte aan een veilig en 100% hoogwaardig en economisch rendabel recyclebaar kunstgrassportveld dat valt binnen een gesloten systeem.

Daarbij gaat het bij het kunstgrassportveld niet alleen over de kunstgrasmat zelf maar over het totale systeem inclusief sporttechnische laag en fundering.
In dit geval is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) nauw betrokken bij de financiering en het onderhoud van nieuwe sportvelden. Iinvesteringen in sportvelden worden namelijk opgenomen in de Specifieke Uitkering Stimulering Sport en de Subsidieregeling Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties.

Het is uiteindelijk de bedoeling dat VWS in deze regelingen eisen aan gemeenten en sportverenigingen zal stellen om zo de toepassing van circulaire sportvelden nog verder te stimuleren.

In 2015 is de Green Deal gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden overeengekomen. De afspraken uit deze Green Deal worden nu opgenomen in de Routekaart Duurzame Sport. Daarbij is geconstateerd dat er een gebrek is aan beschikbaarheid van cultuurtechnische maatregelen tegen onkruiden, ziekten (schimmels) en plagen (emelten). Gebruik van laag-risico gewasbeschermingsmiddelen en biociden is ook onderdeel van de afspraken in de Green Deal.

VWS daagt ondernemers daarom uit om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen voor de ontwikkeling van milieuvriendelijke sportvelden.

Volledige oproeptekst

Voor de volledige informatie van de oproep verwijzen we u door naar de gehele oproeptekst (pdf).

Downloads:

Tijdens de informatiebijeenkomst bij RVO.nl en via e-mail zijn diverse vragen over deze SBIR-oproep gesteld. Lees de antwoorden in de Nota van inlichtingen.