Service menu right

SBIR oproep Monitoring landschapselementen met satellietdata

Gesloten
24-08-2020

Oproep voor ondernemers om met behulp van onder andere satellietdata een bijdrage te leveren aan het identificeren, vastleggen en monitoren van kleine landschapselementen. Op dit moment zijn hier alleen deeloplossingen voor beschikbaar.

De opdracht voor de oproep komt van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het Netherlands Space Office (NSO).

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is een van de potentiële afnemers van de uiteindelijke dienst. De huidige methode van RVO.nl bestaat uit het handmatig controleren van opgegeven data met behulp van luchtfoto's. De centrale behoefte is een goedkope, effectieve en efficiënte methode voor het identificeren, vastleggen en monitoren van landschapselementen. Ook voor andere departementen (ministerie van Binnenlandse Zaken, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen), provincies, natuur- en landschapsbeheerders en andere partijen is een monitor Landschapselementen van belang.

Om een versnelling tot stand te brengen in het gebruik van satellietdata bij overheden en in de samenleving heeft het NSO 'innovatiegericht inkopen ruimtevaart' geïntroduceerd. SBIR biedt aan bedrijven, eventueel in samenwerking met kennisinstellingen, de kans om hier op in te schrijven. De financiële middelen hiervoor komen uit het nationaal flankerend ruimtevaartbeleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De afgelopen jaren zijn reeds een aantal SBIR's voor dit doel uitgevoerd.

Deze SBIR is mede opgezet om gebruik van data uit het Satellietdataportaal te bevorderen. Het Satellietdataportaal is opgericht in 2012, in eerste instantie ter voorbereiding op de Sentinel-satellieten als onderdeel van het Copernicus-programma. Nu is het een faciliteit die Nederlandse overheden, onderzoeksinstellingen en bedrijven kunnen gebruiken voor de operationalisering van satelliettoepassingen.

Een offerte indienen

U kon van vrijdag 15 november tot en met 15 januari 2020, 12:00 uur een offerte indienen. Alle documenten voor de verschillende fasen van de aanbestedingen vindt u op mijn.rvo.nl.

Fase

Deze oproep is voor fase 1. De beste ideeën krijgen een opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek. De beste haalbaarheidsonderzoeken krijgen een vervolgopdracht om een prototype te ontwikkelen en te demonstreren (SBIR fase 2). Voor verdere uitleg van de fasen en de procedure, raadpleeg de pagina 'Hoe werkt SBIR?'.

Budget

In totaal stelt het ministerie van EZK een budget van € 400.000 beschikbaar voor fase 1 en fase 2 van deze SBIR.

Het maximum budget per project voor een haalbaarheidsstudie in fase 1 is € 50.000 (incl. btw). Er worden in fase 1 maximaal 4 haalbaarheidsstudies gecontracteerd.

Het maximum bedrag per project voor fase 2 is € 100.000 (incl. btw). Het aantal te honoreren projecten voor fase 2 is afhankelijk van de prijs voor de best beoordeelde offertes in fase 1 en fase 2.

Nota van inlichtingen en presentaties

Op woensdag 4 december 2019 was er bij het ministerie van LNV te Den Haag een informatiebijeenkomst. Antwoorden op de daar gestelde vragen en binnengekomen vragen vindt u in de Nota van Inlichtingen. U kunt ook de presentaties van de bijeenkomst en de lijst met deelnemende bedrijven bekijken.

Oproep

Lees voor de complete toelichting op deze SBIR de gehele oproeptekst (pdf).

Meer weten?

  • Heeft u vragen over de SBIR oproep Monitoring landschapselementen met satellietdata? Stuur deze dan bij voorkeur per e-mail naar: info@spaceoffice.nl. Het NSO-secretariaat is telefonisch bereikbaar op nummer 088-6024500.
  • Lees meer over SBIR

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.