SBIR oproep Satellietdata ten behoeve van klimaatmitigatie en -adaptatie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

SBIR oproep Satellietdata ten behoeve van klimaatmitigatie en -adaptatie

19-03-2021

Het Netherlands Space Office (NSO) daagt ondernemers uit om oplossingen te ontwikkelen met satellietdata en andere data, die bijdragen aan de informatievoorziening om de klimaatmitigatie en klimaatadaptatie binnen Nederland te faciliteren.

NSO wil met deze SBIR het gebruik van satellietdata rondom deze maatschappelijke vraagstukken aanjagen en onderzoeken. Normaal gesproken legt de SBIR vanuit een specifieke overheidspartij een afgebakend vraagstuk voor aan de markt, maar deze SBIR is breder opgezet. Dit betekent dat we bedrijven vragen om binnen het thema klimaatmitigatie en klimaatadaptatie zelf een vraagstuk te identificeren met één of meerdere (semi-)publieke partijen als probleemhouder, om een oplossing voor te ontwikkelen. 

Looptijd opdracht

Looptijd van de opdracht: maart 2021 – mei 2022.

Fase

Deze oproep is voor fase 1: haalbaarheidsonderzoek. De beste ideeën krijgen een opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek. De beste haalbaarheidsonderzoeken krijgen een vervolgopdracht om een prototype te ontwikkelen en te demonstreren (SBIR fase 2). Voor verdere uitleg van de fasen en de procedure, raadpleeg de pagina 'Hoe werkt SBIR?'.

Budget

Er is een totaalbudget beschikbaar van € 560.000 voor fase 1 en fase 2. Voor fase 1 is een budget van maximaal € 240.000 (inclusief btw) beschikbaar. Het maximumbedrag per haalbaarheidsonderzoek (fase 1) is € 40.000 (inclusief btw). Het aantal te honoreren projecten voor fase 1 is afhankelijk van de kwaliteit van de best beoordeelde offertes in deze fase. Alleen de projecten die beloond zijn in fase 1, kunnen een offerte voor fase 2 indienen.
 
Voor fase 2 is een budget van € 320.000 (inclusief btw) beschikbaar. Het maximumbedrag per project voor fase 2 is € 80.000 (inclusief btw). Het precieze aantal te belonen projecten voor fase 1 en fase 2 hangt af van de kwaliteit van de best beoordeelde offertes voor deze fasen.

Een offerte indienen

U kunt vanaf 18 maart tot en met 12 mei 2021, 12:00 uur een offerte indienen per e-mail versturen naar adminNSO@spaceoffice.nl.
Alle documenten voor de verschillende fasen van de aanbestedingen vindt u op mijn.rvo.nl. Let op: Mogelijk staan in de documenten andere e-mailadressen vermeld voor het indienen van offertes. Voor deze oproep gebruikt u alléén het e-mailadres van NSO zoals eerder genoemd.

Oproep

Lees voor de complete toelichting op deze SBIR de gehele oproeptekst.

Webinar

Op 8 april vond een webinar plaats. U kunt nog tot 12 april 2021, 16:00 uur vragen stellen via adminNSO@spaceoffice.nl. Op de vragen die u achteraf indient, vindt u het antwoord in de nota van inlichtingen (link volgt).

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.