SBIR oproep Smart Mobility Flevoland | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

SBIR oproep Smart Mobility Flevoland

06-05-2021

Heeft u ideeën om de bereikbaarheid van evenementen in de provincie Flevoland te verbeteren? Provincie Flevoland daagt u, mede namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, uit om uw voorstel hiervoor in te dienen.

Bij deze oproep gaat het om de toepassing van innovatieve Smart Mobility-oplossingen in nieuwe producten, diensten of product-dienstcombinaties. Tegelijkertijd gaat het om het versterken van de samenwerking tussen betrokken partijen als wegbeheerders, mobiliteitsdienstverleners en organisatoren van evenementen om het evenementenverkeer op een gecoördineerde manier van en naar (evenement)locaties te geleiden in de provincie Flevoland.

Concreet gaat het om:

  • het verbeteren van de bereikbaarheid van de directe omgeving van het Walibi evenemententerrein en rondom de Floriade in Almere; en
  • het ontwikkelen van een integrale en nieuwe vorm van samenwerking voor de bereikbaarheid tijdens evenementen.

De ambitie is om op te schalen naar de gehele provincie Flevoland. Het gaat hierbij niet alleen om de bereikbaarheid van het gebied voor evenementbezoekers, maar ook om zo weinig mogelijk hinder voor lokaal bestemmingsverkeer én zo weinig mogelijk impact op de leefbaarheid en het milieu.

Looptijd opdracht

Looptijd van de opdracht: mei 2021 - eind december 2022. Belangrijk is dat bedrijven die inschrijven, de motivatie hebben om van hun innovatie een succes te maken en doorgaan als de financiering vanuit de SBIR stopt.

Fase

De oproep is voor fase 1: haalbaarheidsonderzoek. Voor uitleg van de fasen en de SBIR-procedure, raadpleeg de pagina 'Hoe werkt SBIR?'.

Budget

Er is een budget beschikbaar van € 900.000. Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw.

  • Voor fase 1 is een budget van € 200.000 beschikbaar. Het maximumbedrag per haalbaarheidsonderzoek (fase 1) bedraagt € 25.000.
  • Voor fase 2 is een budget van € 300.000 beschikbaar. Het maximumbedrag per onderzoek en ontwikkeling van een (ruw) prototype (fase 2) bedraagt € 75.000.
  • Voor fase 2A is een budget van € 400.000 beschikbaar. Het bedrag voor het testen en doorontwikkelen per prototype (fase 2A) bedraagt € 200.000.

Alle niet-benutte budgetten van fase 1 en fase 2 komen ten goede aan fase 2A.

Een offerte indienen

U kunt vanaf 2 april 2021 tot uiterlijk 17 mei 2021, 13:00 uur een offerte voor fase 1 indienen. Op de pagina offertes indienen vindt u de handleiding voor ondernemers.
Alle documenten voor de verschillende fasen van de aanbestedingen vindt u op mijn.rvo.nl.

Nota van Inlichtingen

Dit document bevat de vragen die tijdens de informatiebijeenkomst op 30 april 2021 zijn gesteld en via e-mail zijn binnengekomen, met de antwoorden die daarop zijn gegeven of naderhand geformuleerd zijn.

Oproep

Lees voor de complete toelichting op deze SBIR de gehele oproeptekst.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze SBIR-competitie? Vul dan het contactformulier in. 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.