Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

09-04-2021

Bent u een energiecoöperatie of vereniging van eigenaars (VvE)? En wilt u hernieuwbare (duurzame) elektriciteit uit zonne-energie, windenergie of waterkracht opwekken? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking.

De Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE) is een regeling voor de verstrekking van subsidie voor het lokaal en gezamenlijk opwekken van hernieuwbare elektriciteit.

Vervanger fiscale regeling verlaagd tarief

De Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking vervangt de fiscale regeling verlaagd tarief (beter bekend als de postcoderoosregeling). Met deze subsidieregeling worden energiecoöperaties en VvE's gestimuleerd om in coöperatief verband in de eigen leefomgeving (afgebakend door een postcoderoos) hernieuwbare elektriciteit door zonne-energie, windenergie of waterkracht op te wekken. Zowel grootverbruikers- als kleinverbruikersaansluitingen kunnen in aanmerking komen.

Duurzaamheid blijft hoog op de overheid-agenda staan. De CO2-uitstoot van Nederland moet in 2030 49% lager zijn dan in 1990. En in 2050 95%. Deze nieuwe subsidieregeling met als doelgroep de energiecoöperaties en VvE’s draagt daaraan bij.

Hoe werkt de subsidie?

De SCE is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat wij de subsidie uitkeren in de vorm van een bedrag per geproduceerde kWh.

Elk jaar stellen wij per type installatie basisbedragen vast. Het basisbedrag is het bedrag per geproduceerde kWh, die nodig is om de installatie rendabel te maken. Het basisbedrag van het jaar waarin u aanvraagt, geldt voor de hele subsidieperiode van 15 jaar. U heeft dus langdurige zekerheid over het rendement op de investering.

De subsidie per kWh is het verschil tussen het basisbedrag en het correctiebedrag. Het correctiebedrag is de marktprijs voor energie. Als de energieprijs stijgt, ontvangt u minder subsidie en als de energieprijs daalt, ontvangt u meer subsidie. De basisenergieprijs is de ondergrens van het correctiebedrag. De geproduceerde energie moet door CertiQ van certificaten (garanties van oorsprong GVO) voorzien zijn om in aanmerking te komen voor subsidie.

Grafiek onrendabele top SCE regeling

Grafiek onrendabele top SCE regeling. De subsidie die u ontvangt, is het verschil tussen het basisbedrag en het correctiebedrag, tenzij het correctiebedrag onder de basisenergieprijs zakt. In dat geval is de subsidie het verschil tussen het basisbedrag en de basisenergieprijs. In de praktijk zal het correctiebedrag niet zo gauw onder de basisenergieprijs zakken

We hebben een aantal rekenvoorbeelden opgesteld.

Budget

Het budget voor de subsidieregeling SCE in de openstellingsperiode 2021 is 92 miljoen euro. In 2021 staat de regeling open van 1 april 9.00 uur tot 1 december 17.00 uur. Voor de jaren na 2021 volgt er jaarlijks een nieuwe openstellingsronde. De regeling staat open tot 1 april 2026. Budgetverdeling gaat op volgorde van binnenkomst. Hierbij gaan wij uit van een volledige aanvraag die voldoet aan de eisen van de regeling. Mocht het budget op een bepaalde dag overtekend raken, dan wordt er binnen die dag geloot. De loting bepaalt dan welke aanvragen voor subsidie in aanmerking komen.

Wat is een postcoderoos?

De leden (particulieren of bedrijven) en de installatie moeten woonachtig of gevestigd zijn binnen de aangevraagde postcoderoos. Het postcoderoosgebied wordt bepaald door de postcodekaart van Nederland. Met de Postcodeviewer (bij voorkeur openen met Firefox of Edge) kunt u uw postcoderoos bepalen.

Bijvoorbeeld, het zonnedak staat in een bepaald 4-cijferig postcodegebied. Alle deelnemers moeten ofwel in datzelfde postcodegebied wonen, of in één van de aangrenzende postcodegebieden. De productie-installatie kan in het midden van de postcoderoos gerealiseerd worden of in één van de 'blaadjes' van de roos. In dat laatste geval wordt het ook wel de postcoderups genoemd. De deelnemers moeten allemaal binnen de vastgestelde postcoderoos wonen of gevestigd zijn. Bedrijven die in de postcoderoos gevestigd zijn mogen als lid in de energiecoöperatie meedoen, onder de voorwaarde dat ze een kleinverbruikersaansluiting hebben.

Voorwaarden

Wilt u goed voorbereid zijn op het indienen van uw subsidieaanvraag, lees dan de voorwaarden die voor u van toepassing zijn. Er zijn algemene voorwaarden, voorwaarden voor Energiecoöperaties en voorwaarden voor VvE's.

Categorieën

De SCE biedt subsidie voor de inzet van technieken voor de opwekking van hernieuwbare energie binnen een postcoderoosgebied. Het gaat om de categorieën:

De uiterste datum van ingebruikname voor Zon-PV is 1,5 jaar na de datum van de beschikking tot subsidieverlening. Voor de categorieën Wind en Waterkracht geldt een realisatietermijn van 3 jaar. 

Aanvragen

Wilt u goed voorbereid zijn op het indienen van uw subsidieaanvraag, doorloop eerst het stappenplan. U leest in een aantal eenvoudige stappen wat u moet doen zodat u de aanvraag goed kunt afronden.

Stappenplan SCE 

Aanvragen via E-Loket

Voldoet u aan de voorwaarden en wilt u SCE aanvragen? Dit doet u vanaf 1 april 2021 09:00 uur via onderstaande knop.

Aanvragen gaat via een digitaal formulier in E-Loket. Voor E-loket is eHerkenning op niveau 1 nodig.
In het formulier vermeldt u onder andere:

 • gegevens van de aanvrager
 • het soort installatie
 • het vermogen van de installatie(s)
 • tijdschema van ingebruikname

Aanvragen SCE

Na uw aanvraag ontvangt u binnen 13 weken een beslissing. Deze periode verlengen wij zo nodig eenmaal met maximaal 13 weken. Als de beslissing op uw subsidieaanvraag positief is, staat hierin onder andere het maximale subsidiebedrag en de looptijd van de subsidieperiode.

  Na uw aanvraag

  Is uw subsidieaanvraag toegekend en begint u met de realisatie van uw project. Of wilt u alvast weten wat de realisatiefase betekent voordat u een nieuwe aanvraag doet? Lees dan meer op:

  Realiseren van uw project

  Veelgestelde vragen

  Nog vragen over de SCE? Bekijk eerst onze antwoorden op de veelgestelde vragen.

  Meer weten?

  Bent u tevreden over deze pagina?

  Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
  Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
  De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.