Stappenplan aanvragen SCE | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Stappenplan aanvragen SCE

01-04-2021

Op deze pagina leest u hoe u aanvraagt en welke bijlagen u moet bijvoegen.

Stap 1 - Vraag eHerkenning aan

Om aan te vragen heeft u minimaal eHerkenning niveau 1 nodig. Let op: vanaf 1 juli 2021 vervalt dit niveau en is het verplicht om minimaal eHerkenning niveau 2+ te hebben. Heeft u nog geen eHerkenningsmiddel? Vraag dan eHerkenning aan. Houd rekening met enkele dagen verwerkingstijd. Kunt u geen eHerkenning gebruiken? U kunt ook inloggen met uw DigiD.

Stap 2 - Verzamel de bijlagen bij uw aanvraag

Met uw aanvraag stuurt u verschillende bijlagen mee, waaronder een:

 • transportindicatie (alleen als u voor een grootverbruikersinstallatie aanvraagt);
 • haalbaarheidsstudie;
 • intentieovereenkomst van recht van opstal;
 • huur of gebruikersovereenkomst bij erfpacht;
 • huur of gebruikersovereenkomst met de vereniging van eigenaars voor het aanbrengen en in gebruik hebben van de productie-installatie op, in of boven het gebouw;
 • een foto of tekening van de locatie waarop de zon-PV installatie is ingetekend;
 • de benodigde vergunningen, bij de pagina categorieën leest u welke vergunningen dit zijn;
 • Een kaart van de postcoderoos, gebruik hiervoor de viewer Intekening Postcoderoos. U kunt hiermee een pdf maken die u bij uw aanvraag meestuurt.

Stap 3 - Dien uw aanvraag in

U vraagt aan op mijn.rvo.nl zodra de SCE-regeling open is.
Neem de volgende stappen:

 • Klik op Aanvragen en log met eHerkenning (of DigiD) in op het eLoket.
 • Kies uw aanvraagcategorie op het tabblad 'Installatie selecteren'.
 • Plaats alle gegevens van uw installatie in het formulier.
 • Vul alle vragen naar waarheid in.
 • Uw aanvraag direct klaarzetten

Houdt u rekening met de volgende aandachtspunten:

U moet alle bijlagen eerst inscannen en vervolgens uploaden in het eLoket. Mocht het bestand het maximum van 20 MB per bijlage overschrijden, dan kunt u de bijlage in meerdere delen met uw aanvraag meesturen.

Controleer uw aanvraag nauwkeurig en check of u alle vereiste vergunningen en bijlagen heeft bijgevoegd.

Uw aanvraag direct regelen

 • Verzend uw aanvraag.

Direct na verzending ontvangt u een ontvangstbevestiging via e-mail met een dossiernummer. Uw aanvraag is opgeslagen in 'Mijn Aanvragen' in Eloket. Daar kunt u hem altijd terugvinden.

Stap 4 – Wij behandelen uw aanvraag

Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Daarbij geldt het volgende:
ontvangen wij op een dag meer aanvragen dan het nog beschikbare budget? Dan loten we tussen deze aanvragen.
U ontvangt binnen 13 weken na uw aanvraag een beslissing. Verlenging van deze periode kan eenmalig met maximaal 13 weken.

Stap 5 - U ontvangt een beschikking

Als uw aanvraag is beoordeeld, ontvangt u een beschikking. Is de beschikking positief? Dan geldt het volgende:
na ontvangst van de beschikking kunt u starten met de realisatie van uw project. Hoe dit in z'n werk gaat leest u op de pagina Realiseren van uw project. Daarnaast heeft u een aantal verplichtingen. Welke verplichtingen dat zijn leest u in de beschikking en vind u binnenkort terug op de pagina Realiseren van uw project.
Is uw beschikking negatief? Dan is bezwaar en beroep mogelijk binnen zes weken na datum van afgifte van de beschikking. In uw beschikking leest u op welke wijze u een bezwaar indient.

Downloads:

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.