Voorwaarden voor Vereniging van Eigenaars SCE | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Voorwaarden voor Vereniging van Eigenaars SCE

01-04-2021

Een Vereniging van Eigenaars (VvE) kan alleen subsidie aanvragen met akkoord van de algemene ledenvergadering (ALV). De zeggenschap verloopt bij een VvE via de stemverhoudingen binnen de VvE. De stemverhouding volgt uit de statuten van de VvE. Als de ALV van de VvE conform de stemverhouding uit de statuten akkoord is gegaan met het plaatsen van de productie-installatie dan mag de VvE een aanvraag doen.

Voor VvE's gelden de volgende voorwaarden:

  • U brengt de productie-installatie aan op, in of boven een gebouw of de daarbij behorende grond, waarvan de VvE eigenaar is.
  • Bij de aanvraag voegt u een lijst met leden van de VvE met de naam en het adres van elk lid.
  • Alle leden van de VvE zijn gevestigd binnen de aangevraagde postcoderoos op het moment dat u de aanvraag instuurt.
  • Alle leden hebben een kleinverbruikersaansluiting op het moment dat u de aanvraag instuurt
  • Per adres is niet meer dan één persoon of bedrijf lid van de VvE.
Op het moment van aanvragen geldt voor grond-opstellingen een minimum aantal leden:
  • één deelnemend lid per 5 kWp vermogen bij een productie-installatie die gebruik maakt van zonne-energie;
  • één deelnemend lid per 2 kW vermogen bij een productie-installatie die gebruik maakt van windenergie;
  • één deelnemend per 1 kW vermogen bij een productie-installatie die gebruik maakt van waterkracht.

Bij de subsidieaanvraag moet een VvE een ledenlijst met alle leden van de VvE aanleveren, omdat alle leden gezien worden als deelnemende leden. Dus ook leden die bij de Algemene Ledenvergadering (ALV) tegen hebben gestemd. De ledenlijst bevat de namen en de woonplaats of vestigingsplaats van alle VvE-leden. Leden van de VvE kunnen zowel particulieren als bedrijven zijn. Alleen eigenaars zijn lid van de VvE en kunnen deelnemen aan de ALV van de VvE. Een huurder met een volmacht van de verhuurder die eigenaar is, mag wel aan de ALV van de VvE deelnemen. Een huurder kan wel lid worden van een coöperatie.

Voor de subsidieaanvraag geldt daarnaast de eis dat alle leden van de VvE op het moment van indienen van de subsidieaanvraag woonachtig of gevestigd  zijn binnen de postcoderoos waarvoor er subsidie wordt aangevraagd. Verder geldt dat de aanvraag betrekking heeft op het gebouw of de grond waartoe de VvE is opgericht.
Als een VvE niet aan deze voorwaarden kan voldoen, bijvoorbeeld omdat niet alle leden in de postcoderoos woonachtig zijn, kunnen de eigenaars hiervoor coöperatie oprichten. In dat geval zijn de regels die voor coöperaties gelden van toepassing.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.