Waterkracht SCE | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Waterkracht SCE

01-04-2021

Investeert u in installaties die energie halen uit waterkracht? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE).

De SCE voorziet in een subsidie voor twee categorieën:

  • Waterkracht kleinverbruikers aansluiting ≥ 15 kW en ≤ 100 kW
  • Waterkracht grootverbruikersaansluiting  ≥ 15 kW en ≤ 150 kW

De uiterste datum van ingebruikname voor deze categorieën is 3 jaar na de datum van de beschikking tot subsidie verlening.

Vergunningen

Meestal heeft u voor een waterkrachtinstallatie 1 of meer vergunningen nodig. Het bevoegd gezag moet deze afgegeven voordat u uw subsidieaanvraag indient. Het kan gaan om de volgende vergunningen:

Omgevingsvergunning

Heeft u voor uw installatie een vergunning nodig volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)? Dan stuurt u zowel de verleende vergunning als de vergunningsaanvraag mee met uw subsidieaanvraag.

Watervergunning

Heeft u voor uw installatie een vergunning nodig volgens het Waterbesluit (hoofdstuk 6)? Stuur dan de verleende vergunning en de vergunningsaanvraag mee met uw subsidieaanvraag.

Vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr)

Voert u activiteiten uit op of om werken van Rijkswaterstaat, zoals (snel)wegen, viaducten, tunnels, bruggen of dijken? Dan hebt u voor uw installatie een Wbr-vergunning nodig. Voeg die samen met de vergunningsaanvraag toe aan uw subsidieaanvraag. Wilt u meer weten over een omgevingsvergunning en watervergunning? Ga dan naar het Omgevingsloket.

Aansluiting

De categorie energie uit waterkracht is er voor installaties die u aansluit op het elektriciteitsnet via een klein- of grootverbruikersaansluiting. Een kleinverbruikersaansluiting is een aansluiting op het elektriciteitsnet met een totale maximale doorlaatwaarde van ten hoogste 3*80 ampère. Een grootverbruikersaansluiting is een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van meer dan 3 * 80 ampère.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.