Wind SCE | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Wind SCE

01-04-2021

Wilt u windenergie opwekken op land? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Voor de productie-installaties voor  hernieuwbare elektriciteit uit windenergie zijn er 2 categorieën: een categorie voor kleinverbruikersaansluitingen en een categorie voor grootverbruikersaansluitingen.  

  • Windenergie kleinverbruikersaansluiting ≥ 15 kWp en ≤ 100 kWp
  • Windenergie grootverbruikersaansluiting ≥ 15 kWp en ≤ 1000 kWp
De uiterste datum van ingebruikname voor deze categorieën is 3 jaar na de datum van de beschikking tot subsidieverlening.

Windsnelheden

Alle gemeenten in Nederland zijn ingedeeld in 6 windsnelheidscategorieën. Per windsnelheidscategorie berekenen we een apart basisbedrag. De windsnelheidscategorieën voor windenergie zijn:

  • ≥ 8,5 m/s
  • ≥ 8 en < 8,5 m/s
  • ≥ 7,5 en < 8,0 m/s
  • ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
  • ≥ 6,75 en < 7,0 m/s
  • < 6,75 m/s

Windkaart

De kaart Windsnelheid per gemeente in Nederland toont de gemiddelde windsnelheid per gemeente in Nederland en is gebaseerd op een windkaart van het KNMI.

In de windkaart ziet u welke windsnelheidscategorie van toepassing is op uw projectlocatie. Gaat u uw subsidieaanvraag indienen? Selecteer dan in het eLoket de gemeente waarin u uw project gaat realiseren. De naam van de gemeente kan anders zijn dan de plaatsnaam van de locatie waar u het project gaat realiseren. De gemeente Rotterdam is vanwege grote verschillen in windsnelheid onderverdeeld op wijk- en buurtniveau. Houd hiermee rekening bij de selectie van de gemeente in het eLoket.

U vindt de windkaart bij downloads.

Windrapport en Windviewer

Bij een aanvraag voor SCE-subsidie voor windenergie met een vermogen van 100 kW of meer, voegt u het windrapport toe als bijlage bij de haalbaarheidsstudie. Onderdeel van het windrapport is een windenergie-opbrengstberekening. De windenergie-opbrengstberekening moet zijn opgesteld door een expert met gebruikmaking van gerenommeerde rekenmodellen, omgevingsmodellen, windmodellen en windkaarten. De gemiddelde windsnelheid die u gebruikt, baseert u op een berekening met de lokale windgegevens over een aaneengesloten periode van minimaal 10 jaar. Deze gemiddelde windsnelheid mag niet hoger zijn dan de gemiddelde windsnelheid voor de betreffende locatie volgens de Windviewer. De Windviewer geeft voor elke locatie in Nederland op elke hoogte tussen de 20 en 260 meter de gemiddelde windsnelheid weer.

Voor kleine windturbines met een vermogen kleiner dan 100 kW hoeft u geen windrapport door een onafhankelijke expert op te laten stellen. Een eenvoudige energieopbrengstberekening van uw leverancier is voldoende. Het resultaat hiervan neemt u op in uw aanvraag.

Vergunningen

Meestal heeft u voor de bouw van een windturbine 1 of meer vergunningen nodig. Deze moeten al zijn afgegeven door het bevoegd gezag op het moment dat u uw subsidieaanvraag indient. Het kan gaan om de volgende vergunningen:

Omgevingsvergunning

Heeft u voor uw windturbine een vergunning nodig volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)? Dan stuurt u zowel de verleende vergunning als de vergunningsaanvraag mee met uw subsidieaanvraag.
Let op: een tijdelijke vergunning op grond van de kruimellijst van het Besluit Omgevingsrecht volstaat niet.

Vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr)

Voert u activiteiten uit op of om werken van Rijkswaterstaat, zoals (snel)wegen, viaducten, tunnels, bruggen of dijken? Dan heeft u voor uw windturbine een Wbr-vergunning nodig. Voeg die samen met de vergunningsaanvraag toe aan uw subsidieaanvraag.
Wilt u meer weten over een omgevingsvergunning en watervergunning, ga dan naar het Omgevingsloket.

Aansluiting

De categorie windenergie is er voor installaties die worden aangesloten op het elektriciteitsnet via een klein- of grootverbruikersaansluiting. Een kleinverbruikersaansluiting is een aansluiting op het elektriciteitsnet met een totale maximale doorlaatwaarde van ten hoogste 3*80 ampère. Een grootverbruikersaansluiting is een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van meer dan 3 * 80 ampère.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.