Aanvragen Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Aanvragen Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++)

Gesloten
04-05-2021

Duurzaamheid blijft hoog op de overheidsagenda staan. De CO2-uitstoot van Nederland moet in 2030 49% lager zijn dan in 1990. En in 2050 95%. De SDE++-regeling draagt hieraan bij. Met de verbreding van de SDE++ maken ook nieuwe CO2-reducerende technieken kans op subsidie.

Kijk voor meer informatie over de fasering, de maximale subsidiebedragen en de rangschikking van de aanvragen op de pagina Kenmerken SDE++.

Aanvraagproces

Voldoet u aan de voorwaarden en wilt u SDE++-subsidie aanvragen? Dat kan tijdens de openstellingsronde op mijn.rvo.nl. Op dit moment is de regeling gesloten.

Op deze pagina leest u hoe u aanvraagt en welke bijlagen u dan moet bijvoegen. Na uw aanvraag ontvangt u binnen 13 weken een beschikking. Als deze positief is, staat hierin onder andere het maximale subsidiebedrag en de looptijd van de subsidiabele periode. Hoe de subsidie wordt berekend, leest u op de pagina Berekening SDE.

Stap 1 - Vraag eHerkenning aan

Vanaf 1 juli 2021 kunt u uitsluitend met eH3 of hoger inloggen. Vraag tijdig eHerkenning aan. Houd rekening met een leveringstermijn van ongeveer 1 - 5 werkdagen. Kunt u geen eHerkenning gebruiken? U kunt ook inloggen met uw DigiD.

Stap 2 - Verzamel de bijlagen bij uw aanvraag

Met uw aanvraag moet u verschillende bijlagen meesturen, waaronder een transportindicatie, haalbaarheidsstudie en de benodigde vergunningen. Zorg dat u deze bij de hand heeft als u uw aanvraag invult.

Stap 3 - Maak uw aanvraag aan

Kort voordat de regeling opengaat, kunt u uw aanvraag in concept klaarzetten op mijn.rvo.nl. Rondt u de aanvraag niet in één keer af, dan kunt u de ingevulde gegevens tussentijds opslaan. Neem de volgende stappen:

 • Klik op Aanvragen en log met eHerkenning (of DigiD) in op het eLoket.
 • Kies uw aanvraagcategorie op het tabblad 'Thema selecteren'.
 • Kies het juiste formulier door een aantal vragen te beantwoorden.
 • Plaats alle gegevens van uw installatie in het formulier.
 • Vul alle vragen naar waarheid in.

Uw aanvraag direct klaarzetten

Houdt u rekening met de volgende aandachtspunten:

 • U moet alle bijlagen eerst inscannen en vervolgens uploaden in het eLoket. Mocht het bestand het maximum van 20 MB per bijlage overschrijden, dan kunt u de bijlage in meerdere delen met uw aanvraag meesturen.
 • U kunt een gebundelde aanvraag indienen voor de windenergiecategorieën en voor vergistingsinstallaties.
 • Bij de aanvraag moet u aangeven of u een middelgrote of kleine mkb-onderneming hebt. Dit bepaalt u eenvoudig met de mkb-toets

Onder downloads vindt u meer informatie over 'Gebundeld aanvragen SDE' en over 'de mkb-toets'.

Stap 4 - Dien uw aanvraag in

U kunt uw aanvraag indienen zodra de SDE++-regeling open is. Elke openstellingsronde heeft meerdere fases. Let op in welke fase u uw aanvraag indient. Aanvragen die ontvangen worden om 17:00 uur of later, tellen de volgende werkdag mee. Een dag loopt van 17:00 uur tot 17:00 uur de volgende werkdag. Dit geldt ook bij de start van een nieuwe fase. Binnen een werkdag maakt het tijdstip van ontvangst van de subsidieaanvraag niet uit.

Uw aanvraag direct indienen

 • Controleer uw aanvraag nauwkeurig en check of u alle vereiste vergunningen en bijlagen heeft bijgevoegd.
 • Verzend uw aanvraag.
 • Direct na verzending ontvangt u een ontvangstbevestiging via e-mail met een dossiernummer.
 • Uw aanvraag is opgeslagen in 'Mijn Overzicht'. Daar kunt u hem altijd terugvinden.

Stap 5 - Wij behandelen uw aanvraag

Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Daarbij geldt het volgende:

 • Ontvangen wij op een dag meer aanvragen dan het nog beschikbare budget? Dan rangschikken we deze op subsidiebehoefte en euro per ton CO2.
 • Valt de budgetgrens tussen aanvragen met een gelijke subsidiebehoefte? Dan loten we tussen deze aanvragen.

Hoe beoordelen wij uw aanvraag?

 • Volledigheidstoets: wij behandelen uw subsidieaanvraag alleen als deze volledig is. De datum waarop we de volledige aanvraag hebben ontvangen, bepaalt de rangschikking van uw aanvraag.
 • Inhoudelijke toets: wij controleren of uw subsidieaanvraag voldoet aan de subsidievoorwaarden aan de hand van de technische en financiële gegevens.
 • Als wij vragen hebben, benaderen wij u voor aanvullende/ontbrekende gegevens.
 • Volgens het Besluit SDE++ ontvangt u binnen 13 weken na uw aanvraag een beslissing. Verlenging van deze periode kan eenmalig met maximaal 13 weken.

Stap 6 - U ontvangt een beschikking

Als uw aanvraag is beoordeeld, ontvangt u een beschikking.

Is de beschikking positief? Dan geldt het volgende:

 • De subsidie die wij u toekennen, is een maximumbedrag over de gehele looptijd van de subsidie. Hierbij gaan we uit van de basisenergieprijs. De basisenergieprijs is de ondergrens voor het correctiebedrag.
 • De uiteindelijke hoogte van het voorschot berekenen we per jaar op basis van de hoeveelheid geproduceerde subsidiabele energie en de hoogte van het correctiebedrag.

Na ontvangst van de beschikking kunt u starten met de realisatie van uw project. Daarnaast heeft u een aantal verplichtingen. Welke verplichtingen dat zijn en wat u na de beschikking nog meer kunt verwachten, leest u op de pagina Beheren Stimulering Duurzame Energietransitie.

Is uw beschikking negatief? Dan is bezwaar en beroep mogelijk binnen zes weken na datum van afgifte van de beschikking. In uw beschikking leest u op welke wijze u een bezwaar kunt indienen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.