Service menu right

Stappenplan aanvragen SDE++

Gesloten

Wilt u de subsidie Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++) aanvragen? Doorloop dan het volgende stappenplan.

Stap 1 - Vraag eHerkenning aan

Om uw aanvraag te doen heeft u eHerkenning niveau 1 nodig. Heeft u nog geen eHerkenningsmiddel? Vraag dan eHerkenning aan. Houd rekening met enkele dagen verwerkingstijd.

Kunt u geen eHerkenning gebruiken, dan kunt u ook inloggen met uw DigiD.

Stap 2 - Verzamel de bijlagen bij uw aanvraag

Met uw aanvraag moet u verschillende bijlagen meesturen, waaronder een haalbaarheidsstudie en de benodigde vergunningen. Zorg dat u deze bij de hand heeft als u uw aanvraag indient. U vindt ze op de pagina Bijlagen bij uw SDE-aanvraag.

Stap 3 - Maak uw aanvraag aan

Kort voordat de regeling opengaat, kunt u uw aanvraag in concept klaarzetten op mijn.rvo.nl. Kunt u de aanvraag niet in één keer afronden, dan kunt u de ingevulde gegevens tussentijds opslaan. Neem de volgende stappen: 

 • Klik op Aanvragen en log met eHerkenning (of DigiD) in op het eLoket.
 • Kies uw aanvraagcategorie op het tabblad 'Thema selecteren'.
 • Kies het juiste formulier door een aantal vragen te beantwoorden.
 • Plaats alle gegevens van uw installatie in het formulier.
 • Vul alle vragen naar waarheid in.

Uw aanvraag direct klaarzetten

Houdt u rekening met de volgende aandachtspunten:

 • U moet alle bijlagen eerst inscannen en vervolgens uploaden in het eLoket. Mocht het bestand het maximum van 20 MB per bijlage overschrijden, dan kunt u de bijlage in meerdere delen met uw aanvraag meesturen.
 • U kunt een gebundelde aanvraag indienen voor de windenergiecategorieën en voor vergistingsinstallaties. Lees meer hierover in het document Gebundeld aanvragen SDE+ (zie hieronder).
 • Bij de aanvraag moet u aangeven of u een middelgrote of kleine mkb-onderneming hebt. Dit bepaalt u eenvoudig met de MKB-toets (zie hieronder).
 

Stap 4 - Dien uw aanvraag in

U kunt uw aanvraag indienen zodra de SDE++-regeling open is. Elke openstellingsronde heeft meerdere fases. Let op in welke fase u uw aanvraag indient. Aanvragen die ontvangen worden om 17:00 uur of later, tellen de volgende werkdag mee. Een dag loopt dus van 17:00 uur tot 17:00 uur de volgende werkdag. Dit geldt ook bij de start van een nieuwe fase. Binnen een werkdag maakt het tijdstip van ontvangst van de subsidieaanvraag niet uit.

Uw aanvraag direct indienen

 • Controleer uw aanvraag nauwkeurig en check of u alle vereiste vergunningen en bijlagen heeft bijgevoegd.
 • Verzend uw aanvraag.
 • Direct na verzending ontvangt u een ontvangstbevestiging via e-mail met een dossiernummer.
 • Uw aanvraag is opgeslagen in 'Mijn Overzicht'. Daar kunt u hem altijd terugvinden.

Stap 5 - RVO behandelt uw aanvraag

Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Daarbij geldt het volgende:

 • Aanvragen ontvangen om 17:00 uur of later, tellen de volgende werkdag mee. Binnen een werkdag maakt het tijdstip van ontvangst van de subsidieaanvraag niet uit.
 • Ontvangen wij op een dag meer aanvragen dan het nog beschikbare budget? Dan rangschikken we deze op subsidiebehoefte in euro per ton.
 • Valt de budgetgrens tussen aanvragen met een gelijke subsidiebehoefte? Dan loten we tussen deze aanvragen.
Hoe beoordelen wij uw aanvraag?
 • Volledigheidstoets: wij behandelen uw subsidieaanvraag alleen als die volledig is. De datum waarop we de volledige aanvraag hebben ontvangen, bepaalt de rangschikking van uw aanvraag.
 • Inhoudelijke toets: wij controleren of uw subsidieaanvraag voldoet aan de subsidievoorwaarden aan de hand van de technische en financiële gegevens.
 • Als wij vragen hebben, benaderen wij u voor aanvullende/ontbrekende gegevens.

Stap 6 - U ontvangt een beschikking

Als uw aanvraag is beoordeeld, ontvangt u een beschikking. Volgens het Besluit SDE ontvangt u deze beschikking binnen 13 weken na uw aanvraag. Verlenging van deze periode kan eenmalig met ten hoogste 13 weken.

Is de beschikking positief? Dan geldt het volgende:

 • De subsidie die RVO u toekent, is een maximumbedrag over de gehele looptijd van de subsidie. Hierbij gaan we uit van de basisenergieprijs. De basisenergieprijs is de ondergrens voor het correctiebedrag.
 • De uiteindelijke hoogte van de subsidie berekenen we per jaar op basis van de hoeveelheid geproduceerde energie en de hoogte van het correctiebedrag.
 • Lees hoe het subsidiebedrag wordt berekend.

Na ontvangst van de beschikking kunt u starten met de realisatie van uw project. U ontvangt maandelijks een subsidievoorschot. Daarnaast heeft u een aantal verplichtingen. Welke verplichtingen dat zijn en wat u na de beschikking nog meer kunt verwachten, leest u in het Stappenplan na de SDE-beschikking.