CO₂-arme productie SDE++ | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

CO₂-arme productie SDE++

Gesloten
17-12-2020

Nieuw binnen de SDE++ is de subsidie van CO2-arme productiemethodes.

Hierin benoemt de SDE++ de categorieën Waterstof uit elektrolyse en CO2-afvang en -opslag, in de industrie bekend als CCS (Carbon Capture and Storage). De SDE++ 2020 sloot op 17 december 17:00 uur. U kunt op dit moment geen subsidie aanvragen.
De SDE++ 2021 opent 21 september. Zodra er meer bekend is over de technieken binnen de SDE++ 2021, worden de pagina’s geactualiseerd.

Waterstof uit elektrolyse

Waterstof wordt nu nog meestal geproduceerd uit aardgas in een fornuis, omdat dit kostenefficiënt is. Maar waterstofproductie uit elektrolyse met hernieuwbare elektriciteit vermindert de CO2-uitstoot. De vollasturen voor gebruik van deze installaties zijn de komende jaren nog beperkt. Het aanbod van hernieuwbare elektriciteit is de komende jaren nog onvoldoende om deze technieken voltijd in bedrijf te hebben. Een systeem komt alleen in aanmerking voor subsidie als het waterstofproductievermogen minimaal 0,5 MW bedraagt.

Begrenzing feitelijk productie

De feitelijke productie van waterstof uit elektrolyse bedraagt in de kalenderjaren 2021 tot en met 2026 niet meer dan:

Feitelijke productie van waterstof uit elektrolyse
JaarVollasturen waterstof uit elektrolyse
20210
20220
20231.490
20241.590
20251.820
20262.330

U kunt het verschil tussen de ingeperkte productie per jaar en het maximum aantal vollasturen van 2000 uur per jaar in de periode tot en met 2025 in de daarop volgende jaren inhalen. Dit wordt dan opgeteld bij het bankingtegoed. Het totale bankingtegoed bedraagt maximaal 2000 vollasturen. In 2026 is inhalen van gemiste productie beperkt tot 330 vollasturen. Na 2026 geldt deze beperking van de benutting van het bankingtegoed niet meer.

Vergunningen

Voor Waterstof uit elektrolyse is een WABO-vergunning vereist. Deze moet afgegeven zijn door het bevoegd gezag op het moment dat u uw subsidieaanvraag indient. U stuurt zowel de verleende vergunning als de vergunningsaanvraag mee met uw subsidieaanvraag.

CO2-afvang en -opslag (CCS)

CCS is een CO2-reducerende oplossing voor bedrijven die hun processen niet op korte termijn op andere manieren CO2-neutaal kunnen maken. Deze redenen kunnen zowel technisch als financieel zijn. De opslag van de afgevangen CO2 vindt plaats in lege gasvelden op zee. Wilt u hiervoor steun vanuit de SDE++? Dan zorgt u als producent zelf voor het afvangen van de CO2. Maar het afvoeren en opslaan in de bodem doet u wellicht samen met andere producenten met een gezamenlijke pijpleiding en compressor. Voeg bij uw subsidieaanvraag een verklaring over de hoeveelheden CO2 die u gaat transporteren en opslaan. Zo weten betrokken partijen wat ze kunnen verwachten en kunnen de transport- en opslaginstallaties op tijd worden gerealiseerd. Vanwege de grootte van het project geldt voor deze categorie een langere opdrachttermijn (2,5 jaar) en realisatietermijn (5 jaar).

Productieplafonds

In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over de hoeveelheid CO2 die maximaal wordt opgeslagen in 2030. Voor de industrie is 7,2 Mton per jaar uitstootreductie afgesproken en 3 Mton per jaar voor de elektriciteitssector. De hoogte van het plafond is in de regeling weergegeven in kg broeikasgas. De hoeveelheden zijn vermenigvuldigd met 15, omdat subsidie voor CCS voor een periode van 15 jaar wordt verleend. De scheiding tussen de 2 plafonds is gemaakt op basis van de codes van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI).

ETS-prijs = correctiebedrag

Door een CCS-installatie ondervindt u voordeel voor het ETS (Emission Trading System). Dit ETS-voordeel wordt gecorrigeerd met het correctiebedrag. Voor CCS blijft dit zo over de looptijd van de subsidie. Dit passen we niet op projectniveau aan.
Er worden de volgende situaties onderscheiden: bestaande en nieuwe afvanginstallaties.

Bestaande afvanginstallatie

U mag gebruikmaken van de bestaande afvanginstallatie, maar plaatst minimaal 1 nieuwe compressor. Bij het bepalen van het basisbedrag van de SDE++ is dit een van de uitgangspunten geweest.
U kunt verder kiezen voor:
  • 4.000 vollasturen/jaar
  • Hierdoor houdt u elk jaar een deel van de afgevangen CO2 beschikbaar voor ander toepassingen zoals CO2-bemesting in de glastuinbouw.
  • 8.000 vollasturen/jaar

Nieuwe afvanginstallatie

U plaatst een nieuwe afvanginstallatie en een nieuwe compressor.

  • 8000 vollasturen/jaar in een bestaand productieproces.
  • Het inpassen van een afvanginstallatie is lastiger in een bestaand dan in een nieuw te bouwen productieproces. Daarom geldt hiervoor een iets hoger basisbedrag dan voor een nieuw productieproces.
  • 8000 vollasturen/jaar in een nieuw productieproces.

Vergunningseisen nieuwe afvanginstallaties

Voor CCS zijn afwijkende indieningseisen geformuleerd. Dit is nodig omdat er nog geen infrastructuur voor CCS is. Tegelijkertijd is de benodigde capaciteit afhankelijk van de capaciteit van de afvangprojecten. Om u voldoende zekerheid te bieden en werk te maken van CCS kunnen producenten aanvragen doen zonder verleende vergunningen. U vraagt wel van tevoren de vergunning(en) aan op grond van de Wet Omgevingsrecht (omgevingsvergunning) voor de realisatie van de afvangprojecten en stuurt deze mee met uw aanvraag.
Wilt u meer weten over een omgevingsvergunning, ga dan naar het Omgevingsloket.

Vergunningseisen bestaande afvanginstallaties

Voor bestaande installaties hoeft u geen vergunningen bij te voegen.

Verklaring capaciteit transport en opslag

Bij uw subsidieaanvraag voor CCS stuurt u ook een verklaring over de beschikbaarheid van capaciteit mee. Die verklaring komt van de partij of partijen die het transport en de permanente opslag van de afgevangen CO2 uitvoeren. Hiermee weten we zeker dat uw aangevraagde capaciteit ook daadwerkelijk opgeslagen kan worden.

Uitvoeringsovereenkomst en bankgarantie

Wanneer u aanvraagt voor een nieuwe afvanginstallatie of meer subsidie aanvraagt dan € 400.000.000, dan gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

  • U gaat binnen 2 weken na afgifte van de subsidiebeschikking een uitvoeringsovereenkomst aan met de Staat.
  • U levert binnen 4 weken na afgifte van de subsidiebeschikking een bankgarantie.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.