Geothermie SDE++ | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Geothermie SDE++

Gesloten
17-12-2020

Geothermie (of aardwarmte) komt voor SDE++-subsidie in aanmerking. We maken een onderscheid tussen geothermie voor de productie van hernieuwbare warmte en geothermie voor de productie van CO2-arme warmte. Ondiepe geothermie met een warmtepomp als onderdeel van de productie-installatie valt onder CO2-arme warmte.

De SDE++ 2020 sloot op 17 december 17:00 uur. U kunt op dit moment geen subsidie aanvragen. De SDE++ 2021 opent 21 september. Zodra er meer bekend is over de technieken binnen de SDE++ 2021, worden de pagina’s geactualiseerd.

Binnen hernieuwbare warmte en CO2-arme warmte zijn er verschillende categorieën.

Hernieuwbare warmte

Onderstaande categorieën vallen onder Hernieuwbare warmte:

 • Geothermie met een diepte van minimaal 500 meter en dieper gelegen dan de formatielagen van de Noordzeegroep en met een vermogen tot 20 MW.
 • Geothermie met een diepte van minimaal 500 meter en dieper gelegen dan de formatielagen van de Noordzeegroep en met een vermogen van ten minste 20 MW.
 • Geothermie met een diepte van minimaal 4.000 meter
 • Geothermie met een diepte van minimaal 500 meter en dieper gelegen dan de formatielagen van de Noordzeegroep en met een vermogen tot 20 MW, waarbij voor 1 of beide putten van het doublet gebruik wordt gemaakt van bestaande olie- of gasputten.
 • Geothermie met een diepte van minimaal 500 meter en dieper gelegen dan de formatielagen van de Noordzeegroep en met een vermogen van ten minste 20 MW, waarbij voor 1 of beide putten van het doublet gebruik wordt gemaakt van bestaande olie- of gasputten.
 • Geothermie warmte, waarbij uitbreiding van een productie-installatie plaatsvindt met ten minste 1 aanvullende put met een diepte van minimaal 500 meter en dieper gelegen dan de formatielagen van de Noordzeegroep
 • Geothermie met een diepte van minimaal 500 meter en dieper gelegen dan de formatielagen van de Noordzeegroep, waarbij de warmte wordt gebruikt in de gebouwde omgeving.

CO₂-arme warmte

Onderstaande categorieën vallen onder CO2-arme warmte:

 • Geothermie met een diepte van minimaal 500 meter en gelegen in de formatielagen van de Noordzeegroep, waarbij de warmte wordt opgewaardeerd met een warmtepomp en wordt gebruikt in de gebouwde omgeving met 3.500 vollasturen.
 • Geothermie met een diepte van minimaal 500 meter en gelegen in de formatielagen van de Noordzeegroep, waarbij de warmte wordt opgewaardeerd met een warmtepomp met 6.000 vollasturen.

De compressiewarmtepomp heeft voor deze 2 categorieën een COP-waarde van ten minste 3,0 en een nominaal thermisch vermogen van ten minste 500 kWth.

Berekening DoubletCalc

TNO faciliteert het samenstellen van het geologisch onderzoek. Op het Nederlandse Olie- en Gasportaal (NLOG) stelt TNO het softwarepakket en een handleiding van DoubletCalc beschikbaar. Met DoubletCalc kunt u het P50-vermogen berekenen. In de handleiding op dit portaal vindt u uitleg over de methodiek voor de berekening van het P50-vermogen.

Voor de SDE++ moet het nominaal vermogen bij geothermie zijn bepaald bij een waarschijnlijkheid van ten minste 50%.

Geologisch rapport

Geothermieprojecten vereisen een geologisch onderzoek. Stuur daarom met uw subsidieaanvraag het geologisch rapport mee. In het TNO-rapport ‘Specificaties geologisch onderzoek voor geothermieprojecten – Rapportagevereisten SDE+ en RNES’ staat beschreven waaraan de geologische onderbouwing van uw SDE++-subsidieaanvraag minimaal moet voldoen. Dit rapport vindt u hieronder.

Vergunningen

Voor een geothermie-installatie zijn 1 of meer vergunningen vereist. Deze moet het bevoegd gezag afgegeven hebben op het moment dat u uw subsidieaanvraag indient.

 • Opsporingsvergunning: voor een nieuw te ontwikkelen geothermieproject hebt u een opsporingsvergunning nodig volgens de Mijnbouwwet. Stuur de verleende vergunning altijd mee met uw subsidieaanvraag.
 • Winningsvergunning: is er een bestaand geothermieproject waarvoor u al een winningsvergunning hebt? En wilt u uitbreiden binnen het gebied dat bij deze vergunning hoort? Stuur dan de verleende winningsvergunning mee met uw subsidieaanvraag.

Veelgestelde vragen

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.