MSK-toets voor SDE-subsidie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

MSK-toets voor SDE-subsidie

Gesloten
17-12-2020

Heeft u een project gerealiseerd met ondersteuning van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+), of bent u dat van plan met de subsidie Stimulering Duurzame Energie Productie en Klimaattransitie (SDE++)? En ontvangt of ontving u voor dat project ook andere vormen van overheidssteun of gaat dat in de toekomst gebeuren? Dan voeren wij de MSK-toets uit.

In het Europese Milieusteunkader (MSK) is bepaald hoeveel financiële steun er is toegestaan voor projecten op het gebied van milieubescherming. RVO bepaalt met behulp van de zogenaamde MSK-cumulatietoets (MSK-toets) de steun aan uw project. Dit voorkomt dat u meer steun ontvangt dan het MSK toestaat. De MSK-toets geldt niet voor particulieren.

Korting

Als u naast SDE+(+)-subsidie ook andere subsidies ontvangt, kan dit er toe leiden dat RVO een korting moet toepassen. Omdat de SDE+(+) de onrendabele top van de exploitatie afdekt kan een andere subsidie (of fiscale maatregelen en groenleningen) er toe leiden dat een bedrag gekort moet worden op de uit te keren SDE+(+). Dit is om te voorkomen dat u meer subsidie ontvangt dan Europese regels toestaan. Voor de SDE(+) wordt een eventuele financiële korting omgezet in een korting op de subsidiabele duurzame energieproductie aan het eind van de looptijd van de subsidie. Voor de nieuwe regeling SDE++ wordt een financiële korting direct omgezet in een korting op het tarief, gedurende de resterende looptijd van de subsidie.

Wanneer en hoe?

Wij voeren de MSK-toets een jaar na de realisatie van uw project uit. U hoeft hier zelf geen initiatief voor te nemen. Wij benaderen u om informatie aan te leveren. Wij benaderen u met de vraag om gegevens aan te leveren over de totale investeringskosten en over de (te) ontvangen subsidies en overige steun.

Rekenmodellen

We toetsen met het MSK-rekenmodel. Dit is een rekenmodel in Excel waarbij u door het invullen van een aantal cellen automatisch een berekening maakt. De uitkomst van de toetsing ziet u op een volgend werkblad. De volgende MSK-rekenmodellen zijn beschikbaar:

Meer weten?

 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.