Water SDE++ | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Water SDE++

Gesloten
17-12-2020

Investeert u in installaties die energie halen uit waterkracht, vrije stromingsenergie, golfenergie of osmose? Of gaat u een bestaande waterkrachtinstallatie renoveren? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidie Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++).

Tijdens de SDE++-openstellingsronde 2020 kon u subsidie aanvragen voor onderstaande categorieën. De regeling sloot op 17 december 17:00 uur. U kunt op dit moment geen subsidie aanvragen. De SDE++ 2021 opent 21 september. Zodra er meer bekend is over de technieken binnen de SDE++ 2021, worden de pagina’s geactualiseerd.

Waterkracht

Er is subsidie mogelijk voor 3 categorieën:

  • Nieuwe waterkrachtinstallaties met een verval < 50 cm*
  • Nieuwe waterkrachtinstallaties met een verval ≥ 50 cm
  • Renovatie van bestaande waterkrachtinstallaties met nieuwe turbines en een verval ≥ 50 cm’. Wel geldt dat alle turbines waarvoor u subsidie aanvraagt, nieuw geplaatst moeten worden in bestaande kunstwerken. De overige onderdelen hoeven niet nieuw te zijn.

In alle gevallen gaat het om energie uit water dat niet specifiek voor de productie van energie omhoog gepompt is.

* Vrije stromingsenergie. Binnen de eerste categorie kunt u ook subsidie aanvragen voor waterturbines die bijvoorbeeld gebruikmaken van getijdenenergie met een verval < 50 cm.
* Golfenergie. Binnen de eerste categorie kunt u ook subsidie aanvragen voor een productie-installatie waarmee de energie van golven wordt omgezet in hernieuwbare elektriciteit.

Vergunningen

Meestal heeft u voor een waterkrachtinstallatie 1 of meer vergunningen nodig. Deze moeten zijn afgegeven door het bevoegd gezag op het moment dat u uw subsidieaanvraag indient. Het kan gaan om de volgende vergunningen:

  • Omgevingsvergunning. Heeft u voor uw installatie een vergunning nodig vanwege de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)? Dan stuurt u zowel de verleende vergunning als de vergunningsaanvraag mee met uw subsidieaanvraag.
  • Watervergunning. Heeft u voor uw installatie een vergunning nodig vanwege het Waterbesluit (hoofdstuk 6)? Stuur dan de verleende vergunning mee met uw subsidieaanvraag.
  • Vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr). Voert u activiteiten uit op of om werken van Rijkswaterstaat, zoals (snel)wegen, viaducten, tunnels, bruggen of dijken? Dan hebt u voor uw installatie een Wbr-vergunning nodig. Voeg die toe aan uw subsidieaanvraag.

Wilt u meer weten over een omgevingsvergunning en watervergunning, ga dan naar het Omgevingsloket.

Osmose

Produceert u hernieuwbare elektriciteit door het verschil in zoutconcentraties tussen 2 watermassa’s (osmose)? Dan kunt u voor deze productie-installatie subsidie aanvragen.

Vergunningen

Meestal heeft u voor een osmose-installatie één of meer vergunningen nodig. Deze moeten zijn afgegeven door het bevoegd gezag op het moment dat u uw subsidieaanvraag indient. Het kan gaan om de volgende vergunningen:

  • Omgevingsvergunning. Heeft u voor uw installatie een vergunning nodig vanwege de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)? Dan stuurt u zowel de verleende vergunning als de vergunningsaanvraag mee met uw subsidieaanvraag.
  • Watervergunning. Heeft u voor uw installatie een vergunning nodig vanwege het Waterbesluit (hoofdstuk 6)? Stuur dan de verleende vergunning mee met uw subsidieaanvraag.
  • Vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr). Voert u activiteiten uit op of om werken van Rijkswaterstaat, zoals (snel)wegen, viaducten, tunnels, bruggen of dijken? Dan hebt u voor uw installatie een Wbr-vergunning nodig. Voeg die toe aan uw subsidieaanvraag.

Wilt u meer weten over een omgevingsvergunning en watervergunning, ga dan naar het Omgevingsloket.

Veelgestelde vragen

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.