Algemene voorwaarden SDE++ | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Algemene voorwaarden SDE++

Gesloten
12-03-2021

De volgende voorwaarden gelden voor alle SDE++-categorieën:

 • Alleen voor (beoogde) producenten
  De SDE++-subsidie is bedoeld voor bedrijven en (non-)profitinstellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren of CO₂-reducerende technieken toepassen. Alleen de beoogd producent kan SDE++-subsidie aanvragen. U bent een beoogd producent als u van plan bent om zelf de productie-installatie in bedrijf te nemen en te exploiteren. De rijksoverheid is uitgesloten van deelname.
 • Per categorie 1 aanvraag
  Voor elke openstellingsronde van de SDE++ kunt u maximaal 1 aanvraag indienen per categorie productie-installatie per adres waar de productie-installatie wordt geplaatst. Wel kunt u op 1 adres voor verschillende categorieën productie-installaties subsidie aanvragen.
 • Haalbaarheidsstudie
  Bij meerdere categorieën is het verplicht om een haalbaarheidsstudie met een exploitatieberekening van het project als bijlage bij uw subsidieaanvraag toe te voegen. Een voorbeeld van een exploitatieberekening vindt u op deze pagina onder downloads. Voor de volgende openstellingsronde wordt bekend gemaakt welke verplichte onderdelen een haalbaarheidsstudie moet bevatten. Dit leest u op de pagina Haalbaarheidsstudie SDE++.
 • Vergunningen
  Meestal zijn voor de productie-installatie 1 of meer vergunningen vereist. Op het moment dat u uw subsidieaanvraag indient, moeten deze vergunningen zijn afgegeven door het bevoegd gezag. Deze voegt u bij uw aanvraag. Welke vergunningen van toepassing zijn, verschilt per categorie. Bekijk daarvoor het document SDE++ 2020 Vereiste vergunningen bij downloads.
 • Fasebedrag
  Het bedrag waarvoor u subsidie aanvraagt (het zogenaamde fasebedrag) kan variëren. U kunt uw subsidieaanvraag indienen op honderdsten van eurocenten per eenheid product (per kilowattuur of ton CO2). Zo kunt u de subsidieaanvraag nog meer toespitsen op uw project. Het fasebedrag mag niet hoger zijn dan het maximum fasebedrag van de betreffende fase en het maximum basisbedrag van de betreffende technologie.
 • Andere subsidies
  Als u voor een productie-installatie gebruikmaakt van SDE++-subsidie, kunt u voor die installatie geen gebruik maken van de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) en/of de Energie-investeringsaftrek (EIA). Dit met uitzondering voor projecten met een Zon-PV veldopstelling waar mogelijkheden zijn om voor de investeringskosten voor de netaansluiting, EIA aan te vragen (251117 Energielijst). Heeft u naast de SDE++ nog andere subsidies ontvangen? Dan toetsen wij 1 jaar na het in gebruik nemen van de installatie of uw SDE++-subsidie voldoet aan de voorwaarden van het Milieusteunkader (MSK) van de Europese Commissie. Dat doen we met de MSK-toets. Wanneer blijkt dat meer financiële ondersteuning wordt gegeven dan is toegestaan en er sprake is van overstimulering, dan kan dit leiden tot een verlaging van de uit te betalen SDE++-subsidie. Voor de nieuwe categorieën ‘Elektrische boiler’, ‘Restwarmtebenutting’ en ‘CCS (Carbon Capture and Storage)’ wordt altijd, dus ook als geen andere financiële ondersteuning wordt ontvangen, getoetst of sprake is van overstimulering.
 • Toestemming van de eigenaar
  Bent u zelf niet de eigenaar van de beoogde locatie voor de productie-installatie? Dan heeft u, om de installatie te realiseren en te exploiteren, vooraf toestemming van de eigenaar van de beoogde locatie nodig. U gebruikt hiervoor het 'Model toestemming locatie-eigenaar'. Dit vindt u op de pagina Bijlagen bij uw aanvraag.
 • Transportindicatie
  Gaat u elektriciteit produceren? Dan bent u verplicht om een transportindicatie mee te sturen. Uit deze indicatie moet blijken dat er transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie waarvoor u de subsidie aanvraagt. Uw netbeheerder verzorgt de transportindicatie. Omdat de transportcapaciteit op het elektriciteitsnet kan veranderen, moet de indicatie zijn afgegeven voor de openstellingsronde waarvoor u subsidie aanvraagt. Zie hiervoor ook de pagina Bijlagen bij uw aanvraag.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.