Bijlagen bij uw aanvraag voor de SDE++ | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Bijlagen bij uw aanvraag voor de SDE++

Gesloten
17-12-2020

Wilt u de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) aanvragen? Dat kan tijdens de openstellingsrondes op mijn.rvo.nl.

Deze regeling is gesloten op 17 december 17:00 uur. U kunt niet meer aanvragen.

Bij een aanvraag worden verschillende bijlagen meegestuurd.

Toestemming van de locatie-eigenaar

Bent u zelf geen eigenaar van de beoogde locatie voor de productie-installatie? Vraag de locatie-eigenaar dan om het 'Model toestemming locatie-eigenaar' in te vullen en stuur dit met uw aanvraag mee. Met dit formulier geeft de eigenaar (of de eigenaren) van de locatie u toestemming voor het plaatsen en exploiteren van een productie-installatie op de betreffende locatie tijdens de looptijd van de subsidie. Toestemming geven houdt in dat er overeenstemming tussen de partijen is over het daadwerkelijke gebruik van de locatie en over de levering van voorzieningen die voor de opgewekte duurzame energie noodzakelijk zijn.

Haalbaarheidsstudie

Soms is het verplicht om een haalbaarheidsstudie van uw project bij uw aanvraag te voegen. Vóór de volgende openstellingsronde wordt bekend gemaakt welke verplichte onderdelen een haalbaarheidsstudie moet bevatten. Dit leest u op de pagina Haalbaarheidsstudie SDE++.

Transportindicatie

Gaat u elektriciteit produceren? Dan bent u verplicht om een transportindicatie mee te sturen. Daaruit moet blijken dat er transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie waarvoor u de subsidie aanvraagt. Uw netbeheerder verzorgt de transportindicatie.

Omdat de transportcapaciteit op het elektriciteitsnet kan veranderen, volstaat een transportindicatie uit 2019 niet. Voor een aanvraag voor de SDE++ 2020 moet u een nieuwe transportindicatie opvragen. Dit is tot en met 17 december 2020 mogelijk bij uw netwerkbeheerder. Heeft de transportindicatie een lager contractvermogen dan het nominale piekvermogen van de productie installatie en is hij kleiner dan het omvormervermogen? Dan geeft u bij de subsidieaanvraag een onderbouwing over hoe dit gerealiseerd wordt en welke invloed dit heeft op de haalbaarheid van het project.

Privaat net

Wilt u uw productie-installatie aansluiten op een privaat net (GDS-net)? Dan moet u samen met de beheerder van het private net een transportindicatie opvragen bij uw landelijke of regionale netbeheerder die verantwoordelijk is voor het overdrachtspunt waarop het private net is aangesloten. Weet u niet wie uw netbeheerder is? Doe de check op www.eancodeboek.nl.

Netbeheerders

Liander
Enexis Netbeheer
Stedin
Tennet
Coteq
Enduris
Rendo
Westland Infra

Uw netbeheerder beslist of u een transportindicatie ontvangt en maakt bij het afgeven ervan gebruik van het onderstaande model transportindicatie.

Bijlagen per categorie

Per SDE-categorie moet u soms nog extra bijlagen meesturen. Dat zijn in ieder geval de vereiste vergunningen en bij een omgevingsvergunning ook de vergunningsaanvraag. Welke vergunningen vereist zijn en welke bijlagen u nog meer moet meesturen, leest u op de pagina’s over de verschillende categorieën. Na de publicatie van de Kamerbrief hierover worden deze pagina’s gevuld. De al bestaande pagina’s krijgen dan een update.

Categorieën SDE++

HoofdcategorieSubcategorie
Hernieuwbare elektriciteit
Hernieuwbare warmte (WKK)
Hernieuwbaar gas
CO2-reducerende warmte
CO2-reducerende productie

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.