Feiten en cijfers SDE(+)(+) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Feiten en cijfers SDE(+)(+)

17-11-2021

Wilt u meer weten over de projecten uit de verschillende openstellingsrondes van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE, SDE+) en Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)? Op deze pagina vindt u alle informatie op een rij.

De (Overgangsregeling) Milieukwaliteit van de Elektriciteitsproductie ((OV)-MEP) is de voorganger van de SDE-regeling en niet meer actueel. Alleen bij de overzichten met kasuitgaven op deze pagina ziet u deze regeling nog terug. Bij de (OV)MEP, de SDE en de SDE+ lag het accent op de productie van duurzame energie. Bij de SDE++ is CO2-reductie toegevoegd. 

Sinds de SDE++-openstelling in 2020 gebruiken we de volgende hoofdcategorieën: Hernieuwbare elektriciteit, Hernieuwbare warmte (WKK), Hernieuwbaar gas, CO2-arme warmte en CO2-arme productie. Op de startpagina van de SDE++ leest u hoe deze technologieën in subcategorieën zijn onderverdeeld.

Projecten in beheer

De interactieve SDE-viewer geeft in één oogopslag informatie over de projecten die met SDE-subsidie zijn of worden gerealiseerd. Gebruikt u de SDE-viewer om specifiek te zoeken naar projecten op locatie, categorie, vermogen, realisatiestatus en/of (verwacht) realisatiejaar. Bij 'Downloads' vindt u het document 'SDE-projecten in beheer' met informatie over de beschikte projecten uit de verschillende rondes. Bekijkt u ook de lijst- en kaartweergave van deze projecten op Volg SDE(+).

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verstrekken wij geen gegevens van particulieren, vof's en maatschappen, die tot personen herleidbaar zijn (voor zover er geen sprake is van emissies). Deze gegevens zijn in de overzichten geanonimiseerd.

Verplichtingenbudget

Welke budgetten zijn per SDE-, SDE+-, en SDE++-ronde toegekend? Het verplichtingenbudget is het maximale bedrag dat in totaal tijdens de looptijd van projecten aan subsidie uitbetaald kan worden. In onderstaande infographic vindt u de budgetten per hoofdcategorie: ‘Hernieuwbare elektriciteit’, ‘Hernieuwbare warmte (WKK)’, ‘Hernieuwbaar gas’, ‘CO2-arme warmte’ en ‘CO2-arme productie’. U vindt de budgetten vanaf de SDE+ 2016 tot en met de SDE++ 2020.

U vindt de cijfers ook in het Excelbestand ‘Verplichtingenbudget per hoofdcategorie‘ onder ‘Downloads’ onderaan deze pagina. In dit bestand zijn de budgetten per technologie uitgewerkt, verdeeld over de SDE+ 2011 tot en met de SDE++ 2020.

Hier staat welk verplichtingenbudget er per openstellingsronde is toegekend aan de hoofdcategorieën ‘Hernieuwbare elektriciteit’, ‘Hernieuwbare warmte’ (WKK), ‘Hernieuwbaar gas’, ‘CO2-arme warmte’ en ‘CO2-arme productie’. Het gaat om de openstellingen van de SDE+ 2016 tot en met SDE++ 2020.

2020 had twee openstellingsrondes. In het voorjaar was er een SDE+-openstellingsronde. In het najaar kon men voor het eerst een SDE++-aanvraag indienen. Tijdens deze openstelling werden de hoofdcategorieën ‘CO2-arme warmte’ en ‘CO2-arme productie’ voor het eerst opengesteld.

De staafdiagram laat horizontaal de diverse openstellingsrondes in de tijdsvolgorde (oudste links) zien. De staven bestaan uit de verschillende technologieën bij elkaar opgeteld, zodat elke staaf een totaal per openstellingsronde laat zien. In de voorjaars- en najaarsronde van 2016 was het aandeel ‘Hernieuwbare warmte (WKK) het grootst. Vanaf 2017 tot en met de aanvraagronde van voorjaar 2020 is dat echter het aandeel ‘Hernieuwbare Elektriciteit’. In de SDE++-openstellingsronde 2020 zijn de grootste aandelen ‘CO2-arme productie’ en ‘Hernieuwbare elektriciteit’ beiden ongeveer even groot.

Het verplichtingenbudget per openstellingsronde opgesomd:

Verplichtingenbudget per openstellingsronde (bedragen in miljoen €)
SDE+ 2016 voorjaar€ 4.003
SDE+ 2016 najaar€ 5.021
SDE+ 2017 voorjaar€ 6.005
SDE+ 2017 najaar€ 6.212
SDE+ 2018 voorjaar€ 3.804
SDE+ 2018 najaar€ 6.006
SDE+ 2019 voorjaar€ 3.912
SDE+ 2019 najaar€ 5.003
SDE+ 2020 voorjaar€ 3.305
SDE+_ 2020 najaar€ 5.000

Voortgang projecten

Wat is de voortgang van de SDE- en SDE+-projecten op 1 september 2021? In onderstaande infographic ziet u per openstellingsronde voor hoeveel energie (PJ per jaar) de projecten in ontwikkeling, ingetrokken of gerealiseerd zijn. Hierin zijn de Wind op Zee-tenders meegenomen. 

De onderbouwing van de cijfers staat in het Excelbestand ‘Voortgang van projecten’ onderaan deze pagina onder ‘Downloads’. 

Hier ziet u de verschillende SDE-openstellingsrondes van de SDE 2008 tot en met de SDE+ 2020, inclusief Wind op Zee en de tender Monomestvergisting in 2017.
De SDE++ is hierin niet meegenomen. 

We onderscheiden de ingetrokken projecten (rood), projecten in ontwikkeling (oranje) en gerealiseerde projecten (groen). De maximale subsidiabele productie per jaar is weergegeven in PJ per ronde. De onderbouwing van de cijfers staat in het Excelbestand ‘Voortgang van projecten’ onderaan deze pagina onder ‘Downloads’. 

In de periode 2011 tot 2014 werd per aanvraagronde een aanzienlijk deel van de projecten niet gerealiseerd en is daarom ingetrokken. Vanaf 2016 wordt het grootste deel van de projecten gerealiseerd of is nog in ontwikkeling. Een deel van de projecten wordt uiteindelijk niet gerealiseerd. Daarvan is de beschikking ingetrokken.   

Verwachte kasuitgaven

Wat zijn de (verwachte) uitgaven in de periode 2011 tot en met 2031 voor de (OV)MEP-, SDE-, SDE+- en SDE++-projecten die in beheer zijn? In onderstaande infographic ziet u de kasuitgaven, gebaseerd op ramingen van augustus 2021. We spreken over 'kasuitgaven' omdat we subsidievoorschotten pas uitbetalen als een installatie in gebruik is genomen. 

De kasuitgaven tot augustus 2021 (meetmoment) staan vast. Voor de periode erna zijn de cijfers geraamd. De onzekerheid van deze cijfers wordt groter naarmate de jaren verder in de toekomst liggen. De werkelijke cijfers hangen af van de uiteindelijke realisatie van en productie door de diverse SDE-projecten.

De onderbouwing van de cijfers staat in het Excelbestand ‘(Verwachte) kasuitgaven’ onder ‘Downloads’ onderaan deze pagina. 

De figuur toont de kasuitgaven en kasramingen over de periode 2011 tot en met 2031 van de regelingen: (OV)MEP, SDE, SDE+ en SDE++. We zien stijgende bedragen tot € 3,2 miljard in 2025, met een sterk stijgende lijn tussen 2020 en 2024, waarna de bedragen weer afnemen. 

De (OV)MEP regeling (in de grafiek jaar 2011 – 2018) is in 2011 nog het grootste aandeel, maar neemt in de loop der jaren af en is na 2018 afgerond. 

Het aandeel SDE (in de grafiek jaar 2011 – 2031), inclusief de tenders van wind op zee, groeit vanaf 2011 tot 2021, neemt daarna af en zal vanaf 2031 minimaal zijn. 

Vanaf 2013 groeit het aandeel SDE+ (in de grafiek jaar 2013 – 2031) inclusief de tenders van wind op zee, uit tot het grootse aandeel per jaar. 

Vanaf 2024 maakt de SDE++ ook deel uit van de verwachte kasraming, maar is het aandeel (in de grafiek jaar 2024 – 2031) nog klein. 

De onderbouwing van de cijfers staat in het Excelbestand ‘(Verwachte) kasuitgaven’ onderaan deze pagina onder ‘Downloads’. 

Kasuitgaven per technologie

Wat zijn de gerealiseerde (OV)MEP- en SDE(+)-kasuitgaven? In onderstaande infographic vindt u deze voor de hoofdcategorieën: ‘Hernieuwbare elektriciteit’, ‘Hernieuwbare warmte (WKK)’ en ‘Hernieuwbaar gas’, vanaf 2011 tot en met 2020. 

Vanaf de SDE++-aanvraagronde van 2020 zijn ook de technieken 'CO2-arme warmte’ en ‘CO2-arme productie’ onderdeel van de regeling. Deze SDE++-projecten zijn nog niet meegenomen in de infographic. Zodra de projecten binnen deze technieken starten met productie en er daadwerkelijk kasuitgaven zijn, komen deze terug in het staafdiagram.

Onder ‘Downloads’ vindt u het Excelbestand ‘Gerealiseerde kasuitgaven’. Hierin is per technologie per jaar weergegeven hoeveel de daadwerkelijk gerealiseerde kasuitgaven zijn. 

‘Hernieuwbare elektriciteit’ en ‘hernieuwbare warmte (WKK)’ zijn samen de twee grootste posten, waarbij het deel ‘Hernieuwbare warmte (WKK) elk jaar iets meer is ten opzichte van het aandeel ‘Hernieuwbare elektriciteit’. Het aandeel ‘Hernieuwbar gas’ is tot op heden elk jaar klein. Onder ‘Downloads’ vindt u de Excel bestand ‘Gerealiseerde kasuitgaven’, waarin per technologie per jaar is weergegeven hoeveel de daadwerkelijk gerealiseerde kasuitgaven zijn. 

Gerealiseerde kasuitgaven (totaal):

Gerealiseerde kasuitgaven
2011€ 713 miljoen2016€ 903 miljoen
2012€ 694 miljoen2017€ 995 miljoen
2013€ 648 miljoen2018€ 1.072 miljoen
2014€ 602 miljoen2019€ 1.173 miljoen
2015€ 676 miljoen2020€ 1.628 miljoen

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.