Feiten en cijfers SDE(+) Algemeen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Feiten en cijfers SDE(+) Algemeen

06-04-2021

Op deze pagina vindt u informatie over de projecten die in beheer zijn uit de verschillende openstellingsrondes van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE en SDE+).

Overzicht gerealiseerd vermogen SDE(+)

Vanaf het moment van beschikken hebben subsidieontvangers van de SDE+ afhankelijk van de categorie tot uiterlijk 4 jaar de tijd om het project te realiseren, de productie-installatie in gebruik te nemen.

Het overzicht 'Gerealiseerd vermogen Stimulering Duurzame Energieproductie' onder de downloads laat zien hoeveel vermogen (MW) is gerealiseerd uit de SDE-rondes vanaf 2008. Het overzicht wordt elk half jaar bijgewerkt.

Projecten in beheer SDE(+)

De interactieve SDE-viewer geeft in één oogopslag informatie over de projecten die met SDE-subsidie zijn of worden gerealiseerd. U kunt de SDE-viewer gebruiken om specifiek te zoeken naar projecten op locatie, categorie, vermogen, realisatiestatus en/of (verwachte) realisatiejaar. Bij de downloads vindt u informatie over de projecten die in beheer zijn uit de SDE- en SDE+-rondes. Bekijk ook de lijst- en een kaartweergave van deze projecten op Volg SDE(+)

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verstrekt RVO geen gegevens van particulieren, vof's en maatschappen, die tot personen herleidbaar zijn. Deze gegevens zijn in de overzichten geanonimiseerd.

U vindt de overzichten SDE(+) 'Projecten in beheer' van voorgaande jaren in de bibliotheek.

In dit staafdiagram is het verplichtingenbudget per technologie (water, zon, geothermie, wind en biomassa) in de jaren vanaf de SDE+-2011 tot en met SDE+-2019 najaar weergegeven per indienronde. Voor de jaren 2011 - 2015 was er sprake van één indienronde. Vanaf 2016 is er sprake van een voorjaars- en een najaarsronde. De totalen zijn optellingen van de technologieën.
Het staafdiagram toont horizontaal de diverse indienrondes in tijdsvolgorde (oudste links). De staven bestaan uit de verschillende technologieën in verschillende kleuren bij elkaar samengevoegd, zodat een totaal per indienronde ontstaat. Dit totaal in miljoenen euro’s is vervolgens per staaf weergegeven.
SDE+ 2011: € 1.500 miljoen
SDE+ 2012: € 1.715 miljoen
SDE+ 2013: € 3.000 miljoen
SDE+ 2014: € 3.536 miljoen
SDE+ 2015: € 3.543 miljoen
SDE+ 2016 voorjaar: € 4.001 miljoen
SDE+ 2016 najaar: € 5.011 miljoen
SDE+ 2017 voorjaar: € 5.832 miljoen
SDE+ 2017 najaar: € 6.038 miljoen
SDE+ 2018 voorjaar: € 3.798 miljoen
SDE+ 2018 najaar: € 6.004 miljoen
SDE+ 2019 voorjaar: € 3.906 miljoen
SDE+ 2019 najaar: € 5.000 miljoen
SDE+ 2020 voorjaar: € 3.303 miljoen

Voortgang

Deze figuur toont de voortgang van de SDE, SDE+ en Wind op Zee tenders op 1 mei 2020. De hoeveelheid energie (PJ per jaar) is per openstellingsronde weergegeven.

Voortgang SDE sept 2020

SDE en SDE+ (inclusief Wind op Zee) op 1 mei 2020
Staafdiagram over alle SDE- en SDE+-jaren en rondes, inclusief Wind op Zee, waarop globaal af te lezen is wat er qua projecten aan maximale subsidiabele productie in PJ per jaar is ingetrokken, in ontwikkeling is en gerealiseerd is.
•    Onder ‘ingetrokken’ wordt verstaan: projecten waarvan de subsidie is gehonoreerd, maar waarvan later de subsidietoekenning is ingetrokken.
•    De cijfers van de voorjaarsronde SDE+ 2017 zijn inclusief de tender Monomestvergisting
•    De resultaten van de ronde Wind Op Zee (WOZ) 2017 (Hollandse Kust, kavels III) is weergegeven voor zover daarvan minimaal 10,1 PJ in ontwikkeling is.
Het diagram toont verticaal de diverse aanvraagrondes van SDE 2008 tot en met de najaarsronde SDE+ 2019 (oudste boven). Op de horizontale as is een schaalverdeling gemaakt, uitgedrukt in PJ. Hierbij is de productiewaarde 0 weergegeven met zowel links als rechts een schaalverdeling, oplopend per 5 PJ. Vervolgens is per ronde aangegeven hoeveel projecten zijn ingetrokken, hoeveel projecten in ontwikkeling zijn en hoeveel projecten er inmiddels zijn gerealiseerd. Projecten die zijn ingetrokken staan links van de 0, projecten die in ontwikkeling zijn of zijn gerealiseerd staan rechts van de 0.

Verwachte hernieuwbare energieproductie

Deze figuren tonen de (verwachte) hernieuwbare energieproductie en de (verwachte) uitgaven per regeling in de periode 2010 tot en met 2030 voor de MEP, SDE en SDE+-projecten in beheer. De verwachte energieproductie en uitgaven zijn gebaseerd op ramingen van mei 2020.

Verwachte kasuitgaven productie september 2020

Twee grafieken
•    Uitsplitsing (verwachte) producties MEP, SDE en SDE+ projecten in beheer
Per jaar uitgedrukt in PJ/jaar en lopend vanaf jaren 2010 tot en met 2030.
In deze grafiek is verticaal een schaalverdeling gemaakt van de bedragen in PJ/jaar. Op de horizontale as is een schaalverdeling gemaakt in jaren 2010 tm 2030. In de grafiek is in verschillende kleuren de produktie in PJ per aanvraagronde per jaar aangegeven, zodat een overzicht ontstaat hoeveel PJ per ronde per jaar is geproduceerd of nog is te verwachten.

•    Uitsplitsing (verwachte) kasuitgaven MEP, SDE en SDE+projecten in beheer
Per jaar uitgedrukt in miljoen euro en en lopend vanaf jaren 2010 tot en met 2030.
In deze grafiek is verticaal een schaalverdeling gemaakt van bedragen in miljoenen euro’s. In de grafiek zijn in verschillende kleuren de kasuitgaven in miljoenen euro’s per aanvraagronde per jaar aangegeven, welke zijn uitgegeven of nog te verwachten.
Beide grafieken zijn gebaseerd op de spreadsheet ‘produkties en uitgaven’ welke u vindt onderaan de pagina bij ‘downloads.’
In de spreadsheet zijn twee tabbladen weergegeven,  te weten ‘Producties’ en ‘Kasuitgaven’. Verticaal zijn de diverse aanvraagrondes weergegeven, horizontaal de betreffende jaren. In de tabel is vervolgens per aanvraagronde en per jaar de productie PJ (tabblad productie) of de kasuitgaven (tabblad uitgaven) in miljoenen euro’s weergegeven.

Uitsplitsing (verwachte) kasuitgaven MEP, SDE en SDE+ projecten in beheer.

In 2010 was dit voor alle categorieën samen: € 690 miljoen
In 2011 was dit voor alle categorieën samen: € 713 miljoen
In 2012 was dit voor alle categorieën samen: € 694 miljoen
In 2013 was dit voor alle categroieën samen: € 648 miljoen
In 2014 was dit voor alle categroieën samen: € 602 miljoen
In 2015 was dit voor alle categroieën samen: € 676 miljoen
In 2016 was dit voor alle categroieën samen: € 903 miljoen
In 2017 was dit voor alle categroieën samen: € 959 miljoen
In 2018 was dit voor alle categroieën samen: € 1.072 miljoen
In 2019 was dit voor alle categroieën samen: € 1.173 miljoen

Alle categorieën zijn:
Water, zon, Geothermie, Wind en Biomassa

Bron: Kamerbrief, 24 juni 2020, Uitvoering stimulering hernieuwbare energie en CO₂-reductie

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.