Realiseren Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Realiseren Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

Gesloten
06-04-2021

Heeft u de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) aangevraagd? En heeft u een positieve beschikking ontvangen?

Dan volgt u de volgende stappen.

Geef een uitvoeringsovereenkomst en een bankgarantie af

 • Voor grote projecten waarvoor € 400 miljoen of meer subsidie is verleend, moet u een ondertekende uitvoeringsovereenkomst en een bankgarantie afgeven. Dit geldt ook wanneer u een verlening krijgt voor de categorie nieuwe afvanginstallatie voor CCS.
 • De uitvoeringsovereenkomst moet u binnen 2 weken na afgifte van de beschikking ondertekenen en naar RVO sturen. Daarvoor gebruikt u het format Uitvoeringsovereenkomst Stimulering Duurzame Energieproductie SDE++ (te vinden onder downloads).
 • De bankgarantie moet u binnen 4 weken na afgifte van de beschikking naar RVO sturen. Hiervoor gebruikt u het format Model bankgarantie Stimulering Duurzame Energieproductie SDE++ (te vinden onder downloads).
 • Wordt voor dezelfde productie-installatie een volgende beschikking afgegeven, terwijl de productie ten behoeve van de eerdere beschikking nog niet is gestart? Dan is een uitvoeringsovereenkomst ook verplicht als de optelsom van de beschikkingen groter is dan € 400 miljoen.

De verplichte uitvoeringsovereenkomst en bankgarantie zijn niet van toepassing op grootschalige projecten die vallen onder de Rijkscoördinatieregeling.

Bekijk voor meer informatie de veelgestelde vragen SDE Uitvoeringsovereenkomst.

Realiseer uw project

Voordat u de productie-installatie gaat realiseren, neemt u contact op met uw regionale netbeheerder om de kosten en planning van uw netaansluiting na te gaan.
 • Na uw subsidiebeschikking moet u aan RVO afschriften sturen van uw opdrachtverstrekkingen. Hierop staan de onderdelen voor de productie-installatie beschreven en ook de opdrachten voor de bouw van de productie-installatie. Hiervoor gelden verschillende termijnen:
  - CCS, binnen 30 maanden na afgifte van de subsidiebeschikking;
  - ZonPV <, 1 MWp, opdrachtverstrekking is niet nodig:
  - Overige technieken, binnen 18 maanden na afgifte van de subsidiebeschikking.
 • Realiseer het project en neem de productie-installatie in gebruik binnen de wettelijk vastgestelde termijnen. De termijnen voor realisatie en ingebruikname staan in uw beschikking.
 • Zolang uw project nog niet gerealiseerd is, dient u elk jaar een voortgangsrapportage in te vullen. RVO stuurt u hiervoor jaarlijks een formulier toe.
 • Enkele maanden voor de opgegeven realisatiedatum van uw project ontvangt u van RVO een formulier waarin u de productieraming voor de komende periode aan geeft. Wanneer u uw project eerder verwacht te realiseren, geeft u dat tijdig door aan RVO. Dit kan per e-mail naar sde@rvo.nl.

Vraag uw EAN-code op

 • Na realisatie van uw project vraagt u bij uw netbeheerder de EAN-code (European Article Numbering) op van uw duurzame productie-installatie. Bij meerdere productie-installaties ontvangt u meerdere EAN-codes. Voor CO2-arme warmte en CO2-arme productie staat dit nummer in uw beschikking vermeld.
 • Heeft u de EAN-code(s) ontvangen en de productie-installatie gerealiseerd? Meld u dan aan bij een certificerende instantie zoals CertiQ (voor hernieuwbare elektriciteit en warmte) of Vertogas (voor hernieuwbaar gas). Voor CO2-arme warmte en CO2-arme productie meldt u zich bij een meetbedrijf, via het formulier ‘Verzoek tot oordeel omtrent geschiktheid van een productie-installatie’. U vindt dit formulier op mijn.rvo.nl/sde.
 • De netbeheerder, of in geval van warmte het meetbedrijf, toetst of u producent van duurzame energie bent. Lees meer informatie op Certiq.nl of op Vertogas.nl.
De certificerende instantie zal aan RVO een verklaring sturen, dat uw installatie in aanmerking komt voor bevoorschotting. Op basis van deze verklaring regelt RVO de bevoorschotting in. Voor CO2-arme warmte en CO2-arme productie ontvangt RVO het oordeel omtrent geschiktheid en het bijbehorende meetprotocol van het meetbedrijf.

Wijzigingen en aanvullende informatie

Verandert er tijdens de realisatiefase bijvoorbeeld een contactpersoon of postadres, dan geeft u dit door aan RVO. Dit doet u door een e-mail te sturen naar sde@rvo.nl. Vermeld hierin het projectnummer en wat u wilt wijzigen. Wijzigingsverzoeken worden alleen in behandeling genomen wanneer deze afkomstig is van de aanvrager of de gevolmachtigde intermediair.

Meer weten?

Feiten en cijfers

Bekijk de informatie over de projecten die in beheer zijn en lees hoeveel subsidie er is toegekend.
•    Feiten en cijfers SDE(+) Algemeen
•    Stand van zaken aanvragen
•    Hernieuwbare energieproductie 2018 SDE+
•    Volg SDE(+)

Overig

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.