Service menu right

Wet- en regelgeving SDE

Gesloten

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft ministeriële regelingen over de SDE gepubliceerd in de Staatscourant. De informatie op deze website is een samenvatting van deze officiële regelingen.

De publicaties in de Staatscourant zijn rechtsgeldig. Deze zijn ook het uitgangspunt bij de beoordeling van subsidieaanvragen. De geconsolideerde versies zijn als zodanig niet in de Staatscourant gepubliceerd. Een consolidatie bevat de oorspronkelijke basistekst met daarin verwerkt alle wijzigingen. Deze heeft enkel een informatieve waarde en is niet juridisch bindend. U kunt de officiële regelingen via deze pagina bekijken.

Algemene uitvoeringsregeling

Aanwijzingsregeling categorieën

Voorlopige en definitieve correctiebedragen

Regeling Garanties van Oorsprong

Wind op Zee

Wet windenergie op zee

Regelingen onder de Wet windenergie op zee

Kavelbesluiten Hollandse Kust (noord)

Kavelbesluiten Borssele

Kavelbesluiten Hollandse Kust (zuid)

Waterbesluit (Paragraaf 6a, 6.16)

Overige regelingen windenergie op zee