Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++)

Gesloten
04-05-2021

Gaat u hernieuwbare energie produceren of CO2-verminderende technieken toepassen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Op dit moment is de regeling gesloten, u kunt geen aanvraag indienen.

De SDE++ is bedoeld voor bedrijven en (non-)profitinstellingen in sectoren als de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving. De Rijksoverheid is uitgesloten van deelname. Deze regeling stimuleert naast duurzame energieproductie ook CO2-reductie. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft.

De SDE++ 2021 is open van 21 september tot en met 14 oktober 2021. Er is een budget van € 5 miljard beschikbaar.
In de voorlichtingsfilm SDE++ ziet u in heldere stappen hoe de SDE++ werkt.

Heeft u al aangevraagd?

Ga dan direct naar:


Realisatiefase

Beheerfase

Categorieën

De SDE++ biedt subsidie voor de inzet van technieken voor de opwekking van hernieuwbare energie en van andere CO2-verlagende technieken. Zodra er meer bekend is over de technieken binnen de SDE++ 2021, actualiseren wij de pagina’s.

Categorieën SDE++
HoofdcategorieSubcategorie
Hernieuwbare elektriciteitOsmose
Waterkracht
Wind
Zon
Hernieuwbare warmte (WKK)

Biomassa (vergisting en verbranding)
Compostering Champost
Geothermie (ultra)diep
Zonthermie
 

Hernieuwbaar gasBiomassa (vergisting en vergassing)
Co2-arme warmte

Aquathermie (TEO en TEA)
Daglichtkas
Elektrische boiler
Geothermie (ondiep)
Restwarmte
Warmtepomp

Co2-arme productieCo2-afvang en -opslag
Waterstof door elektrolyse

 

Als u een positieve SDE++-beschikking ontvangt, wordt de subsidie toegekend over een periode van 12 of 15 jaar. Hoeveel jaren u subsidie krijgt, is afhankelijk van de techniek waarvoor de beschikking is afgegeven.

Voorwaarden en aanvragen

Wilt u in aanmerking komen voor de SDE++? Dan moet u voldoen aan een aantal algemene voorwaarden. Lees de algemene voorwaarden SDE++.
Daarnaast zijn er voorwaarden per categorie. Voor de SDE++ 2021 worden deze nader uitgewerkt na publicatie in de Staatscourant.

Wijzigingen aanvraagproces in 2021

De SDE++ vraagt u aan met eHerkenning. Let op: dit kan nog tot 1 juli 2021 met eHerkenning niveau 1. Vanaf 1 juli 2021 heeft u eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3 nodig. Zorg ook dat u in uw organisatie de juiste machtiging heeft om voor de SDE++ een aanvraag te doen. Twijfelt u over welk niveau en welke machtiging(en) u heeft? Neem dan contact op met de leverancier van uw eHerkenningsmiddel of met de machtigingenbeheerder in uw organisatie. Als uw organisatie een beheermodule heeft, is aanpassing van de machtiging direct mogelijk.
 
Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag dan eHerkenning aan bij een leverancier van uw keuze. eHerkenning vraagt u aan voor minimaal een jaar. Leveranciers kunnen hiervoor (beperkte) kosten in rekening brengen. Houd rekening met een leveringstermijn van ongeveer 1 - 5 werkdagen.

Aanvragen

Wilt u meer informatie over het aanvragen van uw project?

Aanvraagfase

Fases en openstellingsrondes

FaseStart- en einddatumFasegrens subsisdie intensiteit (€/ton CO2) 
Fase 121 september, 9:00 uur tot 27 september, 17:00 uur60
Fase 227 september, 17:00 uur tot 4 oktober, 17:00 uur80
Fase 34 oktober, 17:00 uur tot 11 oktober, 17:00 uur115
Fase 411 oktober, 17:00 uur tot 14 oktober 17:00 uur300


Kijk voor meer informatie over de fasering, de maximale subsidiebedragen en de rangschikking van de aanvragen op de pagina Kenmerken SDE++.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.