Service menu right

SDG Partnerschapfaciliteit (SDGP)

Is uw organisatie een bedrijf, ngo of kennisinstelling? En wilt u samenwerken in een publiek-privaat partnerschap om bij te kunnen dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen in ontwikkelingslanden? Dan kan uw project ondersteuning krijgen vanuit SDGP.

De SDG Partnerschapfaciliteit (SDGP) draagt bij aan het behalen de volgende duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) in ontwikkelingslanden:

  • SDG 2 (einde aan honger)
  • SDG 8 (fatsoenlijke banen en economische groei)
  • SDG 17 (partnerschappen voor de doelen)

Dit zijn belangrijke opgaven die niet door één partij opgelost kunnen worden. Daarom werkt SDGP met partnerschappen tussen overheid, bedrijfsleven, ngo's en/of kennisinstellingen. Partnerschappen zijn in staat om belangen te verenigen en verschillen te overbruggen, waardoor zij kunnen bijdragen aan het behalen van de SDG’s.

SDGP-projecten

Op de website Aiddata.rvo.nl vindt u een totaaloverzicht van projecten die wij uitvoeren op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. U kunt filteren op onder meer locatie, sector en programma. Op deze website vindt u ook de al geselecteerde SDGP-projecten.

Thema's

Tijdens de 2e tender kunnen publiek-private partnerschappen (PPP’s) projectvoorstellen indienen met een van de volgende thema's:

  • Voedingswaarde
  • Duurzame waardeketens
  • Duurzame en klimaatbestendige voedselproductiesystemen
  • Beter werk en inkomen voor jongeren en vrouwen

Budget

Het beschikbare budget voor de 2e openstelling is € 30 miljoen. Per project kunt u een subsidie aanvragen van minimaal € 500.000 en maximaal € 3 miljoen.

Voorwaarden

Uw publiek-privaat partnerschap (PPP) bestaat uit maximaal 6 partners waarvan tenminste één:

  • ngo of kennisinstelling,
  • onderneming, en
  • overheidsorganisatie (we geven de voorkeur aan lokale overheid).
De aanvrager moet een Nederlandse organisatie zijn.

Landen

SDGP staat open voor activiteiten in de landen op de SDGP-landenlijst.

Aanvragen

Voor een subsidieaanvraag doorloopt u de volgende 2 stappen:

Let op: voor beide stappen heeft u eHerkenning (niveau 2 of 2+) nodig. Heeft u nog geen eHerkenningsmiddel? Vraag deze dan aan op de website van eHerkenning. Houd er rekening mee dat het verkrijgen van een eHerkenningsmiddel minimaal 3 werkdagen duurt.

1. Concept note

De aanvrager (Nederlandse organisatie) dient eerst digitaal een concept note in. Dat kan tot en met 1 oktober 2019. Wilt u verzekerd zijn van een adviesgesprek? Dien dan uw concept note uiterlijk 8 september 2019 in. U krijgt dan van ons mondeling advies als uw voorstel aan de minimale voorwaarden voldoet. Na 8 september 2019 kunnen wij een adviesgesprek niet garanderen.

Het digitale formulier Concept note vindt u onderaan deze pagina. Vul het formulier in en verstuur het via de knop 'Concept note indienen' op deze pagina. U ontvangt van ons binnen 4 weken een advies op uw concept note met een CN-nummer. Dit nummer heeft u nodig voor het indienen van de subsidieaanvraag tijdens de openstelling van een tender.

2. Subsidieaanvraag

Uw subsidieaanvraag voor de 2e tender kunt u indienen van 15 november 2019 tot en met 16 december 2019, 15:00 uur (Nederlandse tijd). U heeft hiervoor het CN-nummer nodig uit stap 1. Met uw aanvraagformulier stuurt u de verplichte bijlagen mee. U vindt de formats van de verplichte bijlagen en guidelines op mijn.rvo.nl.

Kalender

maandag 16 december 2019

Projectmanagement

Elk jaar moet de organisatie die een SDGP-project leidt, verslag aan ons uitbrengen over de voortgang. Wij betalen de subsidie in tussentijdse termijnen uit. In het begin zijn alle betalingen vooruitbetalingen. Lees meer over de verslaglegging op de Engelstalige pagina Project management SDGP.

Impact vergroten

SDGP biedt naast de ondersteuning van projecten ook programma brede activiteiten. Deze activiteiten hebben als doel het vergroten van de impact, innovatiekracht en zichtbaarheid van de publiek-private partnerschappen (PPP’s).

Voor de nieuwe en lopende PPP’s is er de Impact Accelerator (IA) (pdf). Met dit activiteitenprogramma faciliteren we kennisuitwisseling en het creëren van nieuwe netwerken. In nauw overleg met de ambassades plannen we jaarlijks onder meer trainingen, netwerkbijeenkomsten en webinars. Wilt u meer weten over IA? Neem dan contact op met onze adviseurs.

Wet-en regelgeving

Het programma is opgezet door het ministerie van Buitenlandse Zaken, in samenwerking met RVO.nl. Lees meer over de wet- en regelgeving in onderstaande publicaties van de Staatscourant.