Service menu right

SDG Partnerschapfaciliteit (SDGP)

Tijdelijk gesloten

Is uw organisatie een bedrijf, ngo of kennisinstelling? En wilt u samenwerken in een publiek-privaat partnerschap om bij te kunnen dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen in ontwikkelingslanden? Dan kan uw project ondersteuning krijgen vanuit SDGP.

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen.

De SDG Partnerschapfaciliteit (SDGP) draagt bij aan het behalen van de volgende duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) in ontwikkelingslanden:

 • SDG 2 (einde aan honger);
 • SDG 8 (fatsoenlijke banen en economische groei);
 • SDG 17 (partnerschappen voor de doelen).

Dit zijn belangrijke opgaven die niet door één partij opgelost kunnen worden. Daarom werkt SDGP met partnerschappen tussen overheid, bedrijfsleven, ngo's en/of kennisinstellingen. Partnerschappen zijn in staat om belangen te verenigen en verschillen te overbruggen, waardoor zij kunnen bijdragen aan het behalen van de SDG’s.

SDGP-projecten

Op de website Aiddata.rvo.nl vindt u een totaaloverzicht van projecten die wij uitvoeren op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. U kunt filteren op onder meer locatie, sector en programma. Op deze website vindt u ook de al geselecteerde SDGP-projecten.

Thema's

Tijdens de 2e tender kunnen publiek-private partnerschappen (PPP’s) projectvoorstellen indienen met een van de volgende thema's:

 • Voedingswaarde;
 • Duurzame waardeketens;
 • Duurzame en klimaatbestendige voedselproductiesystemen;
 • Beter werk en inkomen voor jongeren en vrouwen.

Budget

Het beschikbare budget voor de 2e openstelling is € 30 miljoen. Per project kunt u een subsidie aanvragen van minimaal € 500.000 en maximaal € 3 miljoen.

Voorwaarden

Uw publiek-privaat partnerschap (PPP) bestaat uit maximaal 6 partners waarvan tenminste:

 • 1 ngo of kennisinstelling;
 • 1 onderneming; en
 • 1 overheidsorganisatie (we geven de voorkeur aan lokale overheid).

De aanvrager moet een Nederlandse organisatie zijn.

Landen

SDGP staat open voor activiteiten in de landen op de SDGP-landenlijst.

Projectmanagement

Elk jaar moet de organisatie die een SDGP-project leidt, verslag aan ons uitbrengen over de voortgang. Wij betalen de subsidie uit in tussentijdse termijnen. In het begin zijn alle betalingen vooruitbetalingen. Lees meer over de verslaglegging op de Engelstalige pagina Project management SDGP.

Impact vergroten

SDGP biedt naast de ondersteuning van projecten ook programmabrede activiteiten. Deze activiteiten hebben als doel het vergroten van de impact, innovatiekracht en zichtbaarheid van de publiek-private partnerschappen (PPP’s).

Voor de nieuwe en lopende PPP's is er de Impact Accelerator (IA). Met dit activiteitenprogramma faciliteren we kennisuitwisseling en het creëren van nieuwe netwerken. In nauw overleg met de ambassades plannen we jaarlijks onder meer trainingen, netwerkbijeenkomsten en webinars. Wilt u meer weten over IA? Neem dan contact op met onze adviseurs.

Wet- en regelgeving

Het programma is opgezet door het ministerie van Buitenlandse Zaken, in samenwerking met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Lees meer over de wet- en regelgeving in de volgende publicaties van de Staatscourant.

 • Beleidsregels: wijzigingen besluit voor 2e tender SDGP (Staatscourant, 24 juni 2019).
 • Beleidsregels: procedure SDGP (Staatscourant, 13 juni 2018).