SDG 7 Results: Access to renewable energy aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

SDG 7 Results: Access to renewable energy

Tijdelijk gesloten
04-11-2020

Is uw organisatie een bedrijf, ngo of financiële instelling? En wilt u bijdragen aan toegang tot hernieuwbare energie voor arme en kwetsbare groepen in ontwikkelingslanden? Dan kan uw project ondersteuning krijgen vanuit de faciliteit SDG Results: Access to renewable energy (SDG 7 Results). De faciliteit keert subsidie achteraf uit, op basis van het aantal bereikte mensen met hernieuwbare energietechnologieën en/of -diensten.

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Met SDG 7 Results draagt het ministerie van Buitenlandse Zaken, in samenwerking met RVO als uitvoerder, bij aan het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in ontwikkelingslanden. In het bijzonder:

SDG 7: betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

Om de klimaatdoelen te halen moet de wereld versneld overgaan van fossiele brandstoffen op hernieuwbare energie. Dat betekent wereldwijde energietoegang in 2030 voor iedereen die nog geen moderne energievoorziening heeft, met een verdubbeling van de snelheid van energiebesparing.

Resultaatgebieden SDG 7 Results

Het doel van SDG 7 Results is om in totaal 2 miljoen mensen te bereiken met toegang tot hernieuwbare energie in ontwikkelingslanden. Projecten dragen bij aan:

 1. Toegang tot elektriciteit in huishoudens
 2. Toegang tot schoon koken in huishoudens

De faciliteit draagt verder bij aan:

 • Koolstofarme, klimaatweerbare ontwikkelingen
 • Verminderde ongelijkheid, met name ten opzichte van vrouwen en meisjes
 • Private sector ontwikkeling en werkgelegenheid
 • Mobilisatie van private investeringen in de sector van decentrale hernieuwbare energie

Focus op meetbare resultaten

SDG 7 Results gaat uit van de volgende principes:

 1. Betaling vindt achteraf plaats op basis van vooraf afgesproken resultaten. Het aantal personen met toegang tot hernieuwbare energiediensten volgens overeengekomen specificaties.
 2. Een onafhankelijke partij verifieert de resultaten vóór uitbetaling. Wij begeleiden dit proces en betalen de kosten.
 3. De subsidie-uitvoerder heeft enige flexibiliteit in de manier waarop resultaten worden bereikt.

Budget

Het beschikbare budget voor de 1e openstelling in 2019 is € 11,25 miljoen. U kunt per project een subsidie aanvragen van minimaal € 250.000 en maximaal € 2,5 miljoen.

Voorwaarden

 • Het projectvoorstel is gericht op arme en kwetsbare doelgroepen, die zonder subsidie niet kunnen worden bereikt.
 • De kernactiviteit van de aanvrager is decentrale hernieuwbare energie.
 • De voorgestelde activiteiten moeten binnen 4 jaar afgerond zijn.
 • De aanvrager heeft minimaal 3 jaar ervaring in de geografische markt uit het voorstel.
 • De aanvrager is financieel gezond en kan aantoonbaar zorgdragen voor de financiering van de activiteiten.
 • De aanvrager heeft vooraf aan de aanvraag alle relevante licenties voor het doelland.
 • Kleinere lokale bedrijven die gaan samenwerken met de aanvrager moeten ook:
  - actief zijn met het leveren van energiediensten op de markt van decentrale hernieuwbare energie in ontwikkelingslanden;
  - een trackrecord hebben in de regio van het doelland.
 • De producten moeten voldoen aan een minimaal serviceniveau. Controleer de aanvullende informatie over toepasbare technologieën en lees bijlage 2 van de publicatie in de Staatscourant.
 • Het project is additioneel voor de doelmarkt en de gangbare bedrijfsactiviteiten van de aanvrager, en zou zonder subsidie te risicovol zijn om uit te voeren.

MVO

Het project moet in overeenstemming zijn met de richtlijnen voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Kijk hiervoor op de pagina MVO-richtlijnen bij de SDG 7 Resultsregeling.

Landen

SDG 7 Results staat open voor activiteiten in landen op de Landenlijst SDG 7 Results.

Programma

Het SDG 7 Results-programma bestaat uit 3 fasen die elkaar opvolgen:

 1. Projectontwikkeling
  U stuurt uw projectidee (concept note) in. U krijgt vervolgens van een RVO-adviseur advies op uw projectidee. Na deze verplichte fase kunt u subsidie aanvragen.
 2. Subsidieaanvraag
  U dient uw projectvoorstel in, samen met de subsidieaanvraag. Wij beoordelen uw aanvraag in overleg met de Nederlandse ambassade in het betreffende land, na een bezoek aan het project.
 3. Uitvoering project en vervolg
  Uw aanvraag is goedgekeurd. U kunt het project uitvoeren met steun van RVO. Jaarlijks evalueren we de behaalde resultaten.

Aanvragen

De regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen.

De datum voor een nieuwe tenderopening is nog niet bekend. Houd onze nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie.

Na uw aanvraag

Wanneer u subsidie voor een project heeft ontvangen, gebruik dan ons Engelstalige webformulier om ons te informeren over wijzigingen. U moet de volgende wijzigingen zo snel mogelijk aan ons doorgeven:

 • administratieve wijzigingen;
 • wijzigingen in de duur of planning van het project: tussentijdse beëindiging, uitstel, wijziging van mijlpalen of van begin- en/of einddata;
 • wijzigingen in doelstellingen en/of activiteiten;
 • wijzigingen in het nationale of internationale partnerschap;
 • financiële wijzigingen: budgetwijziging van 25% of meer op jaarbasis, wijziging van btw-verplichting, uitstel van betaling, faillissement of schuldsaneringsregeling;
 • uitstel van rapportage, eindrapportage en/of slotverklaring;
 • overdracht van rechten en/of kennis;
 • splitsing, fusie of overname van het bedrijf.

Wetten en regels

Het programma is opgezet door het ministerie van Buitenlandse Zaken, in samenwerking met RVO. Lees meer over de wet- en regelgeving in de publicaties van de Staatscourant.

Veelgestelde vragen

Meer weten? Bekijk de veelgestelde vragen over het SDG 7 Results-programma.

Downloads en publicaties

Achtergrond

Een miljard mensen hebben nog geen toegang tot elektriciteit. 3 miljard mensen koken op sterk vervuilend brandhout en houtskool. Het Nederlandse kabinet wil daarom 50 miljoen mensen bereiken met toegang tot hernieuwbare energie in 2030.

Daarnaast draagt het gebruik van fossiele brandstoffen en niet duurzame biomassa aanzienlijk bij aan de verandering van ons klimaat. Duurzame toegang tot hernieuwbare energiediensten ondersteunt ontwikkelingslanden op een traject van klimaatvriendelijke groei.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.