Service menu right

SDG Results: Access to renewable energy (SDG 7 Results)

Tijdelijk gesloten

Is uw organisatie een bedrijf, ngo of financiële instelling? En wilt u bijdragen aan toegang tot hernieuwbare energie voor arme en kwetsbare groepen in ontwikkelingslanden? Dan kan uw project ondersteuning krijgen vanuit de faciliteit SDG Results: Access to renewable energy (SDG 7 Results). De faciliteit keert subsidie achteraf uit, op basis van het aantal bereikte mensen met hernieuwbare energietechnologieën en/of -diensten.

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Met SDG 7 Results draagt het ministerie van Buitenlandse Zaken, in samenwerking met RVO.nl als uitvoerder, bij aan het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in ontwikkelingslanden. In het bijzonder:

SDG 7: betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

Om de klimaatdoelen te halen moet de wereld versneld overgaan van fossiele brandstoffen op hernieuwbare energie. Dat betekent wereldwijde energietoegang in 2030 voor iedereen die nog geen moderne energievoorziening heeft, met een verdubbeling van de snelheid van energiebesparing.

Een miljard mensen hebben nog geen toegang tot elektriciteit. 3 miljard mensen koken op sterk vervuilend brandhout en houtskool. Het Nederlandse kabinet wil daarom 50 miljoen mensen bereiken met toegang tot hernieuwbare energie in 2030.

Daarnaast draagt het gebruik van fossiele brandstoffen en niet duurzame biomassa aanzienlijk bij aan de verandering van ons klimaat. Duurzame toegang tot hernieuwbare energiediensten ondersteunt ontwikkelingslanden op een traject van klimaatvriendelijke groei.

Resultaatgebieden SDG 7 Results

Het doel van SDG 7 Results is om in totaal 2 miljoen mensen te bereiken met toegang tot hernieuwbare energie in ontwikkelingslanden. Projecten dragen bij aan 2 resultaatgebieden:

 1. Toegang tot elektriciteit in huishoudens
 2. Toegang tot schoon koken in huishoudens

De faciliteit draagt verder bij aan volgende nevendoelstellingen:

 • Koolstofarme, klimaatweerbare ontwikkelingen
 • Verminderde ongelijkheid, met name ten opzichte van vrouwen en meisjes
 • Private sector ontwikkeling en werkgelegenheid
 • Mobilisatie van private investeringen in de sector van decentrale hernieuwbare energie

Focus op meetbare resultaten

SDG 7 Results gaat uit van de volgende principes:

 1. Betaling vindt achteraf plaats op basis van vooraf afgesproken resultaten. In dit geval: personen met toegang tot hernieuwbare energiediensten volgens overeengekomen specificaties.
 2. Resultaten worden vóór uitbetaling door een onafhankelijke partij geverifieerd. Wij begeleiden dit proces en betalen de kosten.
 3. De subsidie-uitvoerder heeft enige flexibiliteit in de manier waarop resultaten worden bereikt.

Budget

Het beschikbare budget voor de 1e openstelling is € 11,25 miljoen. U kunt per project een subsidie aanvragen van minimaal € 250.000 en maximaal € 2,5 miljoen.

Voorwaarden

 • Het projectvoorstel is gericht op arme en kwetsbare doelgroepen, die zonder subsidie niet kunnen worden bereikt.
 • De kernactiviteit van de aanvrager is decentrale hernieuwbare energie.
 • De voorgestelde activiteiten moeten binnen 4 jaar afgerond zijn.
 • De aanvrager heeft minimaal 3 jaar ervaring in de geografische markt uit het voorstel.
 • De aanvrager is financieel gezond en kan aantoonbaar zorgdragen voor de financiering van de activiteiten.
 • De aanvrager heeft vooraf aan de aanvraag alle relevante licenties voor het doelland.
 • Kleinere lokale bedrijven die gaan samenwerken met de aanvrager moeten ook:
  - actief zijn met het leveren van energiediensten op de markt van decentrale hernieuwbare energie in ontwikkelingslanden;
  - een trackrecord hebben in de regio van het doelland.
 • De producten moet voldoen aan een minimaal serviceniveau. Controleer de aanvullende informatie over toepasbare technologieën en lees bijlage 2 van de publicatie in de Staatscourant.
 • Het project is additioneel voor de doelmarkt en de gangbare bedrijfsactiviteiten van de aanvrager, en zou zonder subsidie te risicovol zijn om uit te voeren.

Landen

De faciliteit SDG 7 Results staat open voor activiteiten op de Landenlijst SDG 7 Results.

Programma

Het SDG 7 Results-programma bestaat uit 3 fasen die elkaar opvolgen:

 1. Projectontwikkeling
  U stuurt uw projectidee (concept note) in vóór 4 juni 2019, 15:00 uur (Nederlandse tijd). U krijgt vervolgens van een RVO.nl-adviseur advies op uw projectidee. Na deze verplichte fase kunt u subsidie aanvragen.
 2. Subsidieaanvraag
  U dient uw projectvoorstel in, samen met de subsidieaanvraag. Wij beoordelen uw aanvraag in overleg met de Nederlandse ambassade in het betreffende land, na een bezoek aan het project.
 3. Implementatie en vervolg
  Uw aanvraag is goedgekeurd. U kunt het project uitvoeren met steun van RVO.nl. Jaarlijks evalueren we de behaalde resultaten.

Aanvragen

De regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen. Ga naar mijn.rvo.nl voor meer informatie over wat er gebeurt na uw aanvraag, of voor het indienen van een voortgangsrapportage, projectwijziging of het aanvragen van vaststelling.

Om subsidie aan te vragen doorloopt u 2 stappen:

Voor beide stappen heeft u eHerkenning niveau 1 nodig. Aanvragers uit het buitenland gebruiken niveau 0. Heeft u nog geen eHerkenningsmiddel? Vraag deze dan aan op de website van eHerkenning. Houd er rekening mee dat het verkrijgen van een eHerkenningsmiddel minimaal 3 werkdagen duurt. 

1. Concept note

Eerst dient u digitaal een concept note in: vul het Engelstalige digitale formulier 'Concept note' in en stuur het uiterlijk 4 juni 2019, 15:00 uur (Nederlandse tijd) als bijlage mee via het eLoket. Er geldt geen maximum voor het aantal concept notes dat u kunt indienen.
Bekijk een voorbeeldformulier (pdf)

U ontvangt van ons binnen 6 weken een advies op uw concept note met een CN-nummer. Dit nummer heeft u nodig voor het indienen van de subsidieaanvraag tijdens de 1e tenderopenstelling.

2. Subsidieaanvraag

Aanvragers uit focuslanden kunnen via een Expert pool ondersteuning krijgen voor de ontwikkeling van het businessplan en het schrijven van het projectvoorstel. Tijdens een tenderronde kunt u online subsidie aanvragen via mijn.rvo.nl.

Er komen in totaal 2 tenderrondes: 1 in 2019 en 1 in 2020. De 1e tender opent op 1 juli en sluit op 27 september 2019, 12:00 uur (Nederlandse tijd). Een aanvrager kan per tenderronde maximaal 2 volledige aanvragen indienen.

Kalender 2019

vrijdag 27 december 2019

Wet- en regelgeving

Het programma is opgezet door het ministerie van Buitenlandse Zaken, in samenwerking met RVO.nl. Lees meer over de wet- en regelgeving in de publicaties van de Staatscourant.

Veelgestelde vragen

Meer weten? Bekijk de veelgestelde vragen over het SDG 7 Results-programma.

Downloads en publicaties

SDG 7 Results Concept note 2019 (u kunt geen concept note meer indienen voor de 1e tender)
Nationaal SDG 7 debat tijdens lancering SDG 7 Results (Engelstalig)
Samenvatting webinar SDG 7 Results - april 2019 (12 minuten, youtube, Engelstalig)