Aanvraagproces SEBA | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Aanvraagproces SEBA

15-04-2021

Wilt u subsidie aanvragen voor een nieuwe, volledig emissieloze (uitstootvrije) bedrijfsauto? Bekijk hoe het aanvraagproces verloopt, van voorbereiden en aanvragen tot wat er na uw aanvraag gebeurt.

Een uitleg van de termen in deze subsidieregeling staat in de Begrippenlijst.

U vraagt de subsidie in 2 stappen aan:

1. Aanvraag subsidieverlening

U koopt of financial leaset een of meer nieuwe emissieloze (uitstootvrije) bedrijfsauto’s. De koop- of financial leaseovereenkomst heeft u op of na 1 januari 2021 gesloten. De overeenkomst mag nog niet definitief zijn. Na ontvangst van de nog niet definitieve koop- of financial leaseovereenkomst doet u de aanvraag voor de subsidie. U mag vaker een aanvraag voor subsidie doen. U voert in totaal maximaal 400 bedrijfsauto’s op per kalenderjaar. Dit maximum geldt voor een onderneming of groep van ondernemingen.

Let op: u kiest in uw subsidieaanvraag het merk en model bedrijfsauto. U doet daarbij ook een opgave van de netto catalogusprijs (bij N1 bedrijfsauto’s) of de verkoopprijs zonder btw (bij N2 bedrijfsauto’s). Op basis van deze opgave krijgt u het subsidiebedrag van 10% toegezegd.

Vraagt u subsidie aan voor meer bedrijfsauto's in 1 aanvraag? Zorg er dan voor dat de bedrijfsauto's die u in deze aanvraag opvoert zoveel mogelijk op hetzelfde moment worden afgeleverd. Dit kan handig zijn, omdat u later bij de vaststellingsaanvraag voor alle bedrijfsauto's tegelijk de kentekens moet doorgeven. En u mag voor iedere subsidievraag maar 1 keer een vaststellingsaanvraag doen.

Bij vaststelling van de subsidie gaan we voor N1 bedrijfsauto’s uit van de netto catalogusprijs. De catalogusprijs inclusief btw staat in het kentekenregister (RDW). Van deze catalogusprijs moet de btw nog af, dat is de netto catalogusprijs. De btw gaat in het vaststellingsformulier automatisch af van de catalogusprijs die in het RDW-kentekenregister staat.

Een voorbeeld bedrijfsauto N1:

In de voorlopige overeenkomst staat uw bedrijfsauto (N1) met een netto catalogusprijs van € 30.000. Bij verlening krijgt u 10% over dit bedrag. Dit is € 3.000. Bij levering en tenaamstelling blijkt dat uw bedrijfsauto een andere netto catalogusprijs heeft. In het kentekenregister (RDW) staat een catalogusprijs van € 40.000. Om de netto catalogusprijs te berekenen gaat hier de btw af. De netto catalogusprijs is dan € 31.600. Het definitieve subsidiebedrag stellen we vast op € 3.000.

Of bij levering en tenaamstelling blijkt dat uw bedrijfsauto een andere netto catalogusprijs heeft. In het kentekenregister (RDW) staat een catalogusprijs van € 25.000. Om de netto catalogusprijs te berekenen gaat hier de btw af. De netto catalogusprijs is dan € 19.750. Het definitieve subsidiebedrag stellen we vast op € 1.975.

Voorbeeld bedrijfsauto N2:

In de voorlopige overeenkomst staat uw bedrijfsauto (N2) met een verkoopprijs zonder btw van € 65.000. Bij verlening krijgt u 10% over dit bedrag met een maximum van € 5.000. In dit geval krijgt u € 5.000 subsidie, omdat 10% € 6.500 is. Bij subsidievaststelling is de verkoopprijs zonder btw uit de overeenkomst leidend. Daarmee berekenen we het definitieve subsidiebedrag. Wij vragen de overeenkomst op om de verkoopprijs zonder btw te controleren.

2. Aanvraag subsidievaststelling

Heeft u een aanvraag gedaan? En hebben wij uw aanvraag goedgekeurd? Dan heeft u de brief 'Subsidieverlening' ontvangen. Hierin staat welk bedrag u krijgt.

Heeft de leverancier de emissieloze bedrijfsauto('s) aan u geleverd? En staat het kenteken of staan de kentekens op naam van de aanvrager in het kentekenregister (RDW)? Log dan weer in op eLoket om het/de kenteken(s) en IBAN bankrekeningnummer door te geven. U doet dat met de knop 'Uitbetalen subsidie'.

De 'vaststelling' van de subsidie vraagt u aan uiterlijk 4 maanden na datum van verlening van de subsidie. Vanaf 26 april 2021 is het vaststellingsformulier beschikbaar.

Let op: heeft u voor meer emissieloze bedrijfsauto’s een subsidieverlening ontvangen? Dan moet u voor al deze bedrijfsauto’s tegelijk de kentekens doorgeven in de vaststellingsaanvraag. U mag maar 1 keer een vaststellingsaanvraag indienen voor iedere subsidieaanvraag.

Aanvragen

U vraagt de subsidie vanaf 15 maart 2021 09.00 uur online aan op deze pagina via de knop 'Direct regelen' aan de rechterkant. Om in te loggen op eLoket heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig of een hoger niveau met de juiste machtiging. Houd wanneer u eHerkenning aanvraagt rekening met een levertijd van 1 tot 5 werkdagen. Lees meer over eHerkenning en machtigingen.

Uw aanvraag direct regelen

Vraagt u subsidie aan voor meerdere bedrijfsauto's in 1 aanvraag? Zorg er dan voor dat de bedrijfsauto's die u in deze aanvraag opvoert zoveel mogelijk op hetzelfde moment worden afgeleverd. Dit kan handig zijn, omdat u later bij de vaststellingsaanvraag voor alle bedrijfsauto’s tegelijk de kentekens moet doorgeven. En u mag voor iedere subsidievraag maar 1 keer een vaststellingsaanvraag doen.

Uw aanvraag voorbereiden

De volgende gegevens zijn nodig om subsidie aan te vragen:

 • Naam, adres, e-mailadres van de aanvrager;
 • eHerkenning niveau 2+ (Levertijd van eHerkenningsmiddel is tussen de 1 en 5 werkdagen); 
 • KVK of BSN-nummer;
 • Merk, model (handelsbenaming) van de bedrijfsauto(‘s) die in de koop – of financial leaseovereenkomst staan;
 • Hoogte van de netto catalogusprijs van de bedrijfsauto N1;
 • Hoogte van de verkoopprijs zonder btw van de bedrijfsauto N2 (max. 4.250 kg);
 • Hoogte van het bedrag van mogelijk al aangevraagde of ontvangen subsidies voor de koop van de bedrijfsauto;
Doet u een aanvraag voor meerdere bedrijfsauto’s? Selecteer dan op basis van dezelfde afleverdata of periode, de voertuigen waarvoor u in één aanvraag subsidie aanvraagt.

Uw vaststellingsaanvraag voorbereiden

Deze gegevens heeft u nodig bij de aanvraag voor subsidievaststelling.

 • Naam, adres, e-mailadres van de aanvrager;
 • eHerkenning niveau 2;
 • Kenteken(s) van alle bedrijfsauto('s) waarvoor we aan u subsidie hebben verleend in één verleningsbeschikking. U mag voor iedere subsidieverlening één maal een subsidievaststelling indienen;
 • IBAN-bankrekeningnummer.

U vraagt de subsidievaststelling aan via eLoket. U gaat naar 'Mijn aanvragen' en klikt op uw subsidieaanvraag. U ziet rechtsboven de knop 'Uitbetalen subsidie'. Door op deze knop te klikken dient u de subsidievaststelling in.

U mag alleen een vaststelling aanvragen als de leverancier de bedrijfsauto('s) aan u heeft geleverd. Ook moet de bedrijfsauto op uw naam staan in het kentekenregister (RDW). De aanvraag/aanvragen voor vaststelling van de subsidie kunt u vanaf 26 april indienen.

Lees voordat u de aanvraag doet eerst goed de voorwaarden.

Machtigen

U mag een intermediair machtigen om een subsidieaanvraag voor u te doen. De uitvoerder moet in het register van de KVK staan en eHerkenning niveau 2+ of hoger hebben. U gebruikt hiervoor het webformulier Machtiging intermediair. U vult dit samen in met de organisatie die u machtigt. De gemachtigde logt daarna met eHerkenning in en vraagt aan.

U hoeft het machtigingsformulier niet mee te sturen bij uw aanvraag. Bewaar het wel goed.

Na uw aanvraag

Nadat u de subsidie online heeft aangevraagd, krijgt u een e-mail als ontvangstbevestiging. U vindt de bevestiging ook terug als u weer inlogt in het eLoket. Deze staat onder 'Berichten'.

Het moment dat u de aanvraag indient, is bepalend voor de behandeling van uw aanvraag. Wij doen dat op volgorde van binnenkomst. Wilt u weten wat dit betekent voor uw situatie? Ga dan naar de veelgestelde vragen. Het besluit op uw aanvraag krijgt u per post.

Bewaarplicht

Wij controleren de subsidieaanvragen. Bewaar in uw administratie daarom (digitale) kopieën van de koop– of financial leaseovereenkomsten. Digitale scans of foto's moeten goed leesbaar en volledig zijn. Als aanvrager bent u verantwoordelijk voor een correcte administratie.

Als uw situatie wijzigt

Heeft u een aanvraag gedaan en wijzigen uw gegevens? Bijvoorbeeld uw e-mailadres of bankrekeningnummer? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Log hiervoor in via eLoket en ga naar 'mijn aanvraag'. U geeft een wijziging door via de knop 'Stuur een bericht'.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.