Begrippenlijst SEBA | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Begrippenlijst SEBA

11-03-2021

Op deze pagina vindt u een uitleg van de begrippen die we in de subsidieregeling SEBA gebruiken.

Actieradius

De actieradius is de afstand die een voertuig kan afleggen zonder energie te hoeven toevoegen.

De elektrische bedrijfsauto (voertuigcategorie N1) met een typegoedkeuring voor lichte voertuigen heeft een WLTP-actieradius van minimaal 100 kilometer. Voor de andere elektrische bedrijfsauto's (voertuigcategorie N1 met een typegoedkeuring voor zware voertuigen en voertuigcategorie N2 tot 4.250 kg) geldt geen minimale actieradius.

Bedrijfsauto

Voertuig van de voertuigcategorie N en geen gehandicaptenvoertuig of een motorrijtuig met beperkte snelheid. Een voertuig is een bedrijfsauto als dat blijkt uit het kentekenbewijs.

Catalogusprijs 

De catalogusprijs is de officiële nieuwprijs van de bedrijfsauto. Deze geldt op de datum dat u het kenteken ontvangt. Deze prijs is inclusief btw, bpm en opties. De opties heeft de fabrikant of importeur aangebracht, vóór afgifte van het kenteken. Alle opties die voor datum eerste toelating zijn aangebracht vallen dus onder de catalogusprijs.

Wilt u de catalogusprijs van een auto weten? Is de auto na 1 januari 2010 op kenteken gezet? Dan vindt u de voertuiggegevens op de website van de RDW

Netto catalogusprijs

Catalogusprijs van de bedrijfsauto N1, zoals geregistreerd in het kentekenregister (RDW) exclusief btw.

Verkoopprijs

De verkoopprijs van de bedrijfsauto (N2) zoals vermeld in de overeenkomst, verminderd met de daarin begrepen omzetbelasting (btw).

Nieuwe emissieloze bedrijfsauto

Het gaat om een emissieloze* bedrijfsauto waarvan - volgens de vermelding in het kentekenregister RDW - gelijk zijn:

  • de datum eerste toelating**
  • de datum tenaamstelling én
  • de datum waarop de bedrijfsauto voor het eerst op kenteken is geregistreerd

Let op: het is belangrijk om dit bij koop of financial lease te controleren. Het komt namelijk voor dat een auto al eerder op naam van het auto- of leasebedrijf is geregistreerd. Ook is een andere vorm van voorregistratie mogelijk. Is dit het geval en u koopt of leaset deze auto? Dan wijkt de datum van tenaamstelling op uw naam af van de datum van eerste toelating en/of eerste inschrijving van de personenauto in het kentekenregister. Deze auto merken we dan voor de SEBA-regeling aan als 'niet nieuw'. Dat is ondanks de kilometerstand van de auto. De auto komt dan niet in aanmerking voor een subsidie. Alleen als de genoemde 3 data gelijk zijn, komt de auto in aanmerking.

*Emissieloos is zonder uitlaatemissie van broeikasgassen, verontreinigende gassen en deeltjes (emissieklasse Z).
**Datum eerste toelating is de datum op de kentekencard. Deze geeft aan wanneer de bedrijfsauto voor het eerst is geregistreerd (waar ook ter wereld).

Nog niet definitieve overeenkomst

U mag op het moment dat u een subsidieaanvraag indient nog geen investeringsverplichting zijn aangegaan. In de overeenkomst moet een bepaling staan dat de overeenkomst op een latere datum pas definitief is. Houd er rekening mee dat dit is na de datum waarop u de subsidie aanvraagt. In de overeenkomst mag ook staan dat de koop of financial lease pas definitief wordt, zodra er een positief besluit op de subsidieaanvraag is. Dit is een zogenaamde opschortende of ontbindende voorwaarde.

Non-profitinstelling

Een rechtspersoonlijkheid bezittende entiteit zonder winstoogmerk, die private of publieke aangelegenheden ondersteunt. Deze zijn niet-commercieel van aard. Non-profitinstellingen zijn meestal stichtingen of verenigingen. Zoals sportverenigingen, ziekenhuizen of stichtingen voor ideële doeleinden.

Ondernemers

Iedere entiteit die een economische activiteit uitoefent komt in aanmerking voor subsidie. De rechtsvorm daarvan maakt niet uit en zijn:

  • Ondernemingen gedreven door natuurlijke personen (éénmanszaak, VOF, CV en maatschap);
  • Ondernemingen gedreven door rechtspersonen (BV, NV, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij).

Groep van ondernemingen

Een economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en vennootschappen die met elkaar in een groep zijn verbonden.

Subsidieverlening

De subsidieverlening is een toezeggingsbrief waarin staat op welk subsidiebedrag u maximaal recht heeft. Deze brief krijgt u alleen als de leverancier de bedrijfsauto op het moment van de subsidieaanvraag nog niet heeft geleverd.  En als de bedrijfsauto nog niet op uw naam staat in het Kentekenregister van de RDW.

Subsidievaststelling

De subsidievaststelling is het definitieve bewijs dat u subsidie krijgt. Bij de subsidievaststelling berekenen we ook het definitieve subsidiebedrag. Daarna betalen we het bedrag aan u uit.

Voertuigen van de voertuigcategorie N

Voor het vervoer van goederen ontworpen en gebouwde motorvoertuigen met minmimaal 4 wielen gedefinieerd zoals onderstaande voertuigclassificatie:
a. N1: voor het vervoer van goederen ontworpen en gebouwde voertuigen met een technisch toegestane maximummassa van ten hoogste 3.500 kg.
b. N2: voor het vervoer van goederen ontworpen en gebouwde voertuigen met een technisch toegestane maximummassa tot 4.250 kg (voor deze subsidieregeling).

Meerfasentypegoedkeuring

Bij een meerfasentypegoedkeuring is er sprake van een incompleet voertuig. Deze bestaat uit een 'chassis en cabine' na de eerste fase. Daarna voltooit de carrosseriebouwer in plaats van een voertuigfabrikant, in de tweede fase de opbouw. Pas nadat het voertuig compleet is afgebouwd, inclusief de tweede fase, doet u de aanvraag subsidievaststelling.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.