Veelgestelde vragen SEBA | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Veelgestelde vragen SEBA

Op deze pagina leest u de veelgestelde vragen over de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA).

De uitleg van de termen die in de subsidieregeling gebruikt worden, vindt u in de Begrippenlijst.

Veelgestelde vragen

Mag ik als ondernemer met een operational-leasecontract deelnemen aan de regeling?

Nee. U krijgt alleen subsidie met een financial leasecontract. Financial lease stellen we gelijk aan de koop van een auto.

Leasemaatschappijen die bedrijfsauto's verstrekken met operational lease komen in aanmerking voor SEBA, omdat zij de voertuigen kopen. In aanmerking komen voor SEBA bij operationele lease is mogelijk. Uw leasemaatschappij moet dan de subsidie aanvragen en verwerken in het operationele leasecontract.

Waarom moet in mijn overeenkomst een bepaling staan dat deze nog herroepelijk is?

Koopt of financial leaset u een emissieloze bedrijfsauto? Als u de subsidie aanvraagt mogen in de overeenkomst geen onherroepelijke verplichtingen staan. Deze voorwaarde staat in de regeling in artikel 6 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening. Deze vereist dat steun een stimulerend effect moet hebben. Uit deze verordening volgt dat als u de subsidieaanvraag doet, u nog geen investeringsverplichting bent aangegaan. Dit betekent dat het mogelijk moet zijn dat u het contract kunt ontbinden als u toch geen subsidie krijgt.

Tot hoe lang moet de overeenkomst herroepelijk zijn?

De overeenkomst moet in ieder geval als u de subsidieaanvraag doet, te herroepen zijn. Nadat u de aanvraag heeft gedaan, mag u zelf bepalen of u de overeenkomst al definitief wilt maken.

Mag ik de bestelauto al hebben gekocht als ik de subsidie aanvraag?

Nee. U mag alleen een nog niet definitieve overeenkomst afsluiten. Daarin staat dat de aankoop pas op een latere datum definitief is. We noemen dat een ontbindende voorwaarde. De leverancier levert de bedrijfsauto('s) nog niet bij u af. Ook mag deze nog niet op uw naam staan als u de aanvraag doet.

Mag ik ook met een offerte subsidie aanvragen?

Nee. U mag alleen aanvragen met een overeenkomst die nog niet definitief is.

Krijg ik de subsidie direct na mijn aanvraag uitbetaald?

Bij de vaststelling van de subsidie bepalen we pas het definitieve subsidiebedrag. Voor N1 bedrijfsauto's gaan we uit van de netto catalogusprijs. Deze catalogusprijs (inclusief btw) staat geregistreerd in het kentekenregister van de RDW. Van deze catalogusprijs moet de btw nog af. Dit gebeurt automatisch in het vaststellingsformulier.

Voor N2 bedrijfsauto's geldt de verkoopprijs zonder btw uit de overeenkomst. Het subsidiebedrag kan nooit meer bedragen dan € 5.000 of het toegezegde subsidiebedrag voor iedere bedrijfsauto. De 'vaststelling' van de subsidie vraagt u aan uiterlijk 4 maanden na datum van verlening van de subsidie. Vanaf 26 april 2021 is het vaststellingsformulier beschikbaar. Nadat uw vaststellingsaanvraag akkoord is, betalen we uit.

Mogen ondernemers ook MIA melden na aanschaf van de bestelauto naast deze subsidieregeling?

Ja, dat mag. Let op: voor de MIA gelden andere voorwaarden. Zo heeft u om een MIA-melding te doen juist een definitieve overeenkomst nodig. De investering moet u al hebben gedaan. U meldt MIA dus pas nadat u de auto heeft aangeschaft. Kijk hiervoor op SEBA en MIA bij aanschaf emissieloze bedrijfsauto’s

Binnen hoeveel maanden na subsidieverlening moet ik het kenteken doorgeven aan RVO?

Dat moet binnen 4 maanden na de datum van de verleningsbeschikking.

Hoe berekent RVO mijn subsidiebedrag?

Voor bestelauto's in de categorie N1 is het subsidiebedrag 10% van de netto catalogusprijs. De catalogusprijs (inclusief btw) staat in het kentekenregister van de RDW. Van deze catalogusprijs moet de btw nog af. Dit gebeurt automatisch in het vaststellingsformulier.

Voor bestelauto's in de categorie N2 met een technische maximum massa tot 4.250 kg is het subsidiebedrag 10% van de verkoopprijs zonder btw. Dit bedrag staat in de overeenkomst. Het subsidiebedrag is maximaal € 5.000 per bedrijfsauto.

Let op: bij de vaststelling van de subsidie bepalen we pas het definitieve subsidiebedrag. Dit bedrag is nooit hoger dan het subsidiebedrag dat aan u is verleend. Een lager bedrag is wel mogelijk.

Is de netto catalogusprijs van de N1 bedrijfsauto met of zonder btw?

De netto catalogusprijs is zonder btw. U komt in aanmerking voor 10% subsidie van de netto catalogusprijs met een maximum van € 5000. De minimum catalogusprijs is € 20.000 zonder btw.

Mag ik voor meer bedrijfsauto’s subsidie aanvragen?

Ja. U mag voor iedere onderneming of groep van ondernemingen per kalenderjaar maximaal voor 400 bedrijfsauto’s subsidie aanvragen en ontvangen.

Voert u meerdere bedrijfsauto's op u in één aanvraag? Zorg er dan voor dat de auto's zoveel mogelijk op hetzelfde moment worden afgeleverd. Dit kan handig zijn, omdat u later bij de vaststellingsaanvraag – die doet u uiterlijk 4 maanden na datum van verlening van de subsidie - voor alle bedrijfsauto’s tegelijk de kentekens moet doorgeven. En voor iedere subsidievraag mag slechts 1 keer een vaststellingsaanvraag worden gedaan.

Komen taxibusjes ook in aanmerking voor deze subsidieregeling?

Nee, taxibusjes zijn voor personenvervoer en vallen daarom niet onder de categorie bedrijfsauto’s voor goederenvervoer.

Komen gemeenten of provincies ook in aanmerking voor deze regeling?

Nee. Niet in aanmerking komen:

  • gemeenten;
  • provincies;
  • waterschappen en
  • publiekrechtelijke zelfstandige bestuursorganen met rechtspersoonlijkheid of een ander openbaar lichaam, zoals is bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Moet de nieuwe emissieloze bedrijfsauto in Nederland worden aangeschaft?

Nee, dat hoeft niet. Wel moeten de 3 data op het kentekenbewijs gelijk zijn. Het maakt niet uit of u de nieuwe bedrijfsauto koopt in Nederland of ïmporteert.

Heeft de bedrijfsauto eerder een vorm van voorregistratie gehad? Bijvoorbeeld als deze al eerder op naam van autobedrijf of leasebedrijf is geregistreerd? Dan wijkt de datum van tenaamstelling op uw naam af van de datum eerste toelating en/of eerste inschrijving in het kentekenregister. De bedrijfsauto is dan voor de SEBA niet nieuw, maar gebruikt. Daarom komt die niet in aanmerking voor subsidie. De bedrijfsauto komt alleen maar in aanmerking voor subsidie als deze 3 data allemaal gelijk zijn.

Mag ik meer bedrijfsauto’s in één subsidieaanvraag aanvragen?

Ja dat mag. Zorg er dan voor dat de bedrijfsauto's die u in één aanvraag opvoert zoveel mogelijk op hetzelfde moment worden afgeleverd. Dit kan handig zijn, omdat u later bij de vaststellingsaanvraag voor alle bedrijfsauto’s tegelijk de kentekens moet doorgeven. Doe dat uiterlijk 4 maanden na datum van verlening van de subsidie.

Voor iedere subsidievraag mag u slechts 1 keer een vaststellingsaanvraag doen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.