Voorwaarden en Verplichtingen SEBA | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Voorwaarden en Verplichtingen SEBA

15-04-2021

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie in 2021? Dan moet u voldoen aan de volgende subsidievoorwaarden en verplichtingen.

Een uitleg van de termen in deze subsidieregeling staat in de Begrippenlijst.

Aanvrager

 • U moet als aanvrager een onderneming of non-profitinstelling zijn.
 • Bent u een leasemaatschappij die auto's verhuurd op basis van operational lease? Dan komt u in aanmerking, omdat u de voertuigen koopt.
 • Leaset u met een operationeel leasecontract? Dan leaset u de auto van een leasemaatschappij. In aanmerking komen voor SEBA bij operationele lease is mogelijk, als uw leasemaatschappij de subsidie aanvraagt en verwerkt in het operationele leasecontract.
 • U mag een maximum aantal auto's aanvragen als onderneming of groep van ondernemingen. Dit aantal is 400 voertuigen per kalenderjaar. Dat zijn dus maximaal 400 verleningen per kalenderjaar.
 • Voor rechtspersonen vragen we het KVK-nummer in het aanvraagformulier. De RDW registreert de auto op naam van een natuurlijk persoon bij: eenmanszaken, rederijen en maatschappen.
  Hiervoor vragen wij het BSN-nummer op van de natuurlijke persoon op wiens naam de bedrijfsauto('s) wordt geregistreerd in het kentekenregister (RDW).

De koop- of financial leaseovereenkomst

 • De koop- of financial leaseovereenkomst moet u hebben gesloten op of na 1 januari 2021.
 • U koopt of financial leaset de bedrijfsauto met een nog niet definitieve overeenkomst. De koop- of financial leaseovereenkomst is op het moment van uw subsidieaanvraag nog niet definitief. In de overeenkomst moet een bepaling staan dat de overeenkomst op een latere datum pas definitief wordt. Houdt er wel rekening mee dat die datum ligt na de datum waarop u de subsidie aanvraagtIn de overeenkomst mag u ook een bepaling opnemen. Daarin staat dan dat de koop of financial lease pas definitief is na een positief besluit op uw subsidieaanvraag. Dit is een opschortende of ontbindende voorwaarde. Komt u toch niet voor subsidie in aanmerking? Dan kunt u met zo'n afspraak nog onder de koop uit.

Auto

 • De bedrijfsauto('s) moet(en) nieuw zijn. Een bedrijfsauto is nieuw volgens de SEBA als in het kentekenregister RDW gelijk zijn:
  • de datum eerste toelating;
  • de datum tenaamstelling op naam van de subsidieaanvrager;
  • én de datum waarop de bedrijfsauto voor het eerst op kenteken is geregistreerd.
 • De bedrijfsauto heeft een netto catalogusprijs (N1) of verkoopprijs (N2) van € 20.000 of meer.
 • De elektrische bedrijfsauto valt binnen de voertuigcategorie N1. Deze heeft een typegoedkeuring voor lichte voertuigen en een WLTP-actieradius van minimaal 100 km. Is de elektrische bedrijfsauto van voertuigcategorie N1 met typegoedkeuring voor zware voertuigen of voertuigcategorie N2 tot 4.250 kg? Dan geldt geen minimale actieradius.
 • Het moet gaan om een bedrijfsauto als bedoeld in artikel 1.1, van de Regeling voertuigen. De bedrijfsauto moet volledig emissieloos zijn. De auto mag alleen rijden met een elektromotor.
 • De bedrijfsauto valt onder de voertuigclassificaties N1 of N2 en heeft een maximumgewicht van 4.250 kg.
 • Brandstofcode E en W komen in aanmerking.
 • Het batterijpakket van de bedrijfsauto mag geen lood bevatten.
 • Wanneer u de subsidie aanvraagt, staat de bedrijfsauto nog niet op uw naam in het RDW-kentekenregister.

Aanvraag

 • U sluit eerst een niet definitieve koop- of financial leaseovereenkomst af voor één of meerdere emissieloze bedrijfsauto's.
 • U vraagt daarna een 'verlening' aan. U kiest in het aanvraagformulier alleen het merk, model. Daarna geeft u de netto catalogusprijs (N1) of verkoopprijs (N2) van de bedrijfsauto('s) op.
 • De subsidieverlening vraagt u aan van 15 maart 2021 tot en met 31 december 2025.
 • Het subsidiebedrag is 10% van de netto catalogusprijs (N1) of van de verkoopprijs (N2). De subsidie heeft een maximum van € 5.000 per bedrijfsauto.
 • Ontvangt u al subsidie van een andere overheidsinstelling voor de koop van één of meerdere bedrijfsauto's? We verminderen het bedrag dat u ontvangt dan met de andere overheidssubsidie. Een uitzondering hierop is de MIA.
 • De 'vaststelling' van de subsidie vraagt u aan uiterlijk 4 maanden na datum van verlening van de subsidie. Vanaf 26 april 2021 is het vaststellingsformulier beschikbaar. Voldoet uw aanvraag aan de voorwaarden? Dan ontvangt u de subsidie. We berekenen het definitieve subsidiebedrag voor bedrijfsauto’s in de voertuigcategorie N1 op basis van de netto catalogusprijs. De catalogusprijs inclusief btw staat in het kentekenregister (RDW). Van deze catalogusprijs moet de btw nog af. Dat is de netto catalogusprijs. De btw gaat in het vaststellingsformulier automatisch af van de catalogusprijs die in het RDW kentekenregister staat. Voor voertuigen in de categorie N2 (maximum gewicht 4.250 kg) gaan we uit van de verkoopprijs. Deze prijs staat op uw overeenkomst.
 • Het is mogelijk om bij ons uitstel te vragen van de vaststellingsaanvraag. Dat mag als u de bedrijfsauto laat op- of afbouwen door een carrosseriebouwer. U moet dan aantonen dat de levertijd van de bedrijfsauto('s) langer is dan 4 maanden. Uitstel is mogelijk als er sprake is van een meerfasentypegoedkeuring. Dit uitstel is maximaal 5 maanden. Is er dan nog niet vastgesteld? Dan trekken we de subsidie in.
 • De beschikking op een aanvraag krijgt u maximaal binnen 13 weken na datum van ontvangst van de aanvraag.
 • Het subsidieplafond voor 2021 is € 22 miljoen.

Subsidieverplichtingen

 • De bedrijfsauto('s) waarvoor u subsidie ontvangt moet(en) op uw naam komen te staan.
 • De bedrijfsauto('s) moet(en) 3 jaar zonder onderbreking op uw naam blijven staan. Dat is vanaf de datum van de eerste inschrijving en tenaamstelling. Als u hieraan niet voldoet, dan betaalt u de subsidie naar verhouding terug.
 • U moet de overeenkomst kunnen tonen. Bewaar die tot 3 jaar na de datum van de eerste inschrijving en tenaamstelling van de bedrijfsauto.
 • Vervangt u de emissieloze bedrijfsauto door de koop van een andere nieuwe emissieloze bedrijfsauto? Dan hoeft de bedrijfsauto niet 3 jaar op uw naam te blijven staan. Deze vervangende bedrijfsauto moet dan wel voldoen aan de voorwaarden van de regeling. We passen de vaststellingsbeschikking dan aan. Dit doen we nadat wij het kenteken en aankoopbewijs van de vervangende auto hebben ontvangen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.