Seed Business Angel regeling aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Seed Business Angel regeling

18-01-2021

Wilt u met een andere investeerder een technische of creatieve start-up financieren? Vraag dan een lening aan voor het opzetten van een Seed Business Angelfonds. U kunt maximaal € 1 miljoen ontvangen om te investeren in een portefeuille van start-ups volgens uw eigen fondsplan.

Met de Seed Business Angel regeling richt de overheid zich op het verbeteren van de financiering van technostarters en creatieve starters (start-ups) tijdens de vroege levensfase.

Voor start-ups is het nog altijd moeilijk om tijdens de vroege levensfase aan financiering te komen. Via deze regeling kunnen business angels ‘slim geld’ leveren aan start-ups door actief betrokken te zijn met hun kennis, netwerk en ervaring. Deze opzet vergroot hun kans op succes.

Voor investeerders

Bent u met 2 investeerders en wilt u technostarters of creatieve starters ondersteunen? Vraag dan een renteloze geldlening aan voor het opzetten van een Seed Business Angel fonds. De Staat kan u een renteloze geldlening verschaffen van maximaal € 1 miljoen.

Nieuwsgierig? Bekijk een animatiefilmpje waarin u een heldere uitleg over het Seed Business Angel fonds krijgt

Seed Business Angels still

 

 

 

 

 

 

Een voorwaarde is dat u samen met uw investeringspartner minimaal eenzelfde bedrag beschikbaar stelt voor investeringen. U moet beiden een even groot belang in het fonds hebben om de onafhankelijkheid van de investeringsbeslissingen te waarborgen.  

Met het totale investeringsbedrag kunt u vervolgens investeren in een portefeuille van start-ups, volgens een door uzelf opgesteld fondsplan.

Voor start-ups

Bent u start-up en heeft u interesse in ondersteuning? Lees hoe u als start-up gebruik maakt van een Seed Business Angel fonds.

Budget

Voor de periode 1 januari tot en met 30 juni 2021 is het budget € 5 miljoen. Een lening is maximaal even groot als het private inlegbedrag van het fonds, tot een maximum van € 1 miljoen.

Voorwaarden

Business angels kunnen zich kwalificeren voor deze regeling als zij investeren in start-ups. Lees de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Seed Business Angel regeling.

Aanvragen

Wilt u weten wat u nodig heeft voor uw aanvraag? Bekijk dan het voormalige Aanvraagformulier Seed Business Angel fonds. Let op: dit formulier is alléén ter informatie en kunt u niet meer gebruiken om een aanvraag in te dienen. Bij uw subsidieaanvraag moet u een schriftelijke verklaring over de gedragslijn van het Seed Business Angel fonds meesturen. Hierin vermeldt u welke maatregelen u treft om het ontstaan van belangenverstrengeling te voorkomen.

Uw aanvraag direct regelen

U kunt bij het voorbereiden van uw aanvraag onze checklist voor een fondsplan gebruiken.

De afhandeling van de aanvragen gebeurt op volgorde van binnenkomst ('first come, first serve').

 

Terugbetalen lening

Voor de lening geldt een gunstige terugbetalingsregeling voor de business angels. Dit maakt het investeren in technostarters en creatieve starters financieel aantrekkelijk voor de business angel fondsen:

  • Vanaf het moment dat er inkomsten zijn, betaalt het fonds slechts 20% van de inkomsten terug aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), totdat het eigen investeringsbudget van de business angels is terugverdiend.
  • Daarna wordt 50% van de inkomsten afgedragen aan het ministerie van EZK, totdat de lening van het ministerie volledig is terugbetaald.
  • Zijn er dan nog inkomstenstromen bij het fonds? Dan worden die meeropbrengsten wederom in de verhouding 80%-20% gedeeld tussen de business angels en het ministerie van EZK.

Een fonds kent een investeringsperiode van maximaal 6 jaar en vervolgens een desinvesteringsperiode (de periode waarin u de participaties weer verkoopt) van ook maximaal 6 jaar. Mochten de resultaten tegenvallen, dan kan de overheid het openstaande bedrag van de lening aan het einde van de fondsperiode kwijtschelden.

Uw fonds beheren

Heeft u al een Seedfonds opgericht? U kunt uw fonds(en) online beheren. U kunt onder andere opnames indienen voor (nieuwe) participaties, wijzigingen doorgeven en rapportages indienen. Zowel het aanvraag- als beheerproces verlopen via een digitaal platform. U heeft hiervoor eHerkenning niveau 2+ nodig.

Uw fondsen beheren

Overzicht Seed Business Angel fondsen

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.