Service menu right

Voorwaarden investeerders Seed Business Angel regeling

Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet u onder meer:

  • een voldoende onderbouwd en doelmatig ingericht fondsplan hebben voor een closed-end participatiefonds, dat u naar behoren kunt uitvoeren;
  • het fondsplan bevat eenduidige richtlijnen om belangenverstrengeling te voorkomen;
  • de capaciteiten hebben voor het verkrijgen van participaties en voor het beheer hiervan op een wijze zoals bij participatiefondsen gebruikelijk is;
  • voldoende relevante ervaring of deskundigheid hebben;
  • aannemelijk kunnen maken dat u als financier tijdens de fondsperiode daadwerkelijk beschikt over de middelen die u aan het investeringsbudget bijdraagt.

Lees de volledige voorwaarden in de Staatscourant (art. 3.10.12g).

Voor deze regeling geldt een aantal administratieve verplichtingen:

  • Investerings- en beheerplan (dit is doorgaans iets beknopter dan fondsplan) en aantoonbaar financiële gegoedheid
  • Controleverklaring op geldstromen
  • Jaarrapportage (incl. voortgang en dealflow)
  • Jaarlijks voortgangsgesprek met RVO.nl, beperkte visitaties met Adviescommissie