Subsidie energiebesparing voor woningeigenaren | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner

Gesloten
21-01-2022

De SEEH sloot op 31 december 2020 om 23:59 uur. U kunt geen aanvraag meer indienen voor de SEEH. Per 4 januari 2021 is er voor isolatiemaatregelen wel subsidie beschikbaar via de regeling Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE).

Woning als hoofdverlijf

U kwam in aanmerking voor deze subsidie als de woning uw eigendom én hoofdverblijf is, of als deze uw hoofdverblijf werd na renovatie. Met energiebesparende islolatiemaatregelen bedoelen we isolatie van spouw, dak, gevel, vloer of glas. Bekijk ook de andere voorwaarden voor deze subsidie en lees de veelgestelde vragen SEEH eigenaar én bewoner.

Tijdelijke verhoging subsidiebedragen

De subsidiebedragen zijn vanaf 1 juni 2020 verhoogd. U kwam voor deze tijdelijke verhoogde subsidiebedragen in aanmerking als minstens één van de 2 vereiste isolatiemaatregelen ná 1 juni 2020 is uitgevoerd en betaald. Het tijdelijk verhoogde subsidiebedrag werd beschikbaar gesteld vanaf 1 juni 2020 tot en met 31 december 2020.

Meer dan 1 subsidieaanvraag mogelijk

Per 1 september 2020 was het mogelijk dat u meer dan één keer een SEEH-subsidieaanvraag indiende voor uw woning. U kwam hiervoor in aanmerking als u minimaal 2 andere isolatiemaatregelen liet uitvoeren dan de maatregelen waarvoor u bij een eerdere SEEH-aanvraag subsidie ontving. De overige voorwaarden voor de SEEH-subsidie zijn niet gewijzigd.

Subsidie voor maatwerkadviesrapport

U kon een maatwerkadviesrapport laten opstellen als u wilde weten welke energiebesparende isolatiemaatregelen voor uw woning het beste resultaat en rendement geven. Ook hiervoor was subsidie beschikbaar. Aanvragen was mogelijk nadat u de rekening voor het rapport had betaald én nadat u minimaal 2 energiebesparende isolatiemaatregelen had laten uitvoeren.

Lees meer over het maatwerkadviesrapport eigenaar én bewoner en de bijbehorende subsidie. 

Budget SEEH eigenaar én bewoner

In de laatste 2 weken van 2020 zijn erg veel aanvragen ingediend. Er is meer subsidie aangevraagd dan waar nu budget voor beschikbaar is. Wij controleren de binnengekomen subsidieaanvragen en kennen de subsidies toe in volgorde van binnenkomst. Dit doen wij als een aanvraag aan de voorwaarden voldoet en als daarvoor budget beschikbaar is. Is dat niet het geval dan wijzen we de aanvraag af.

Op 1 maart 2021 informeerde de minister de Tweede Kamer dat er extra subsidie beschikbaar komt om de SEEH-aanvragen af te kunnen handelen die vóór de sluitingsdatum zijn ingediend. Momenteel werken alle betrokken partijen aan het publiceren van het verhoogde subsidieplafond. Het beschikbaar stellen van dit extra geld neemt even wat tijd in beslag. Aanvragers ontvangen bericht over de status van hun aanvraag.

Brief aan Tweede Kamer

Actuele budgetcijfers 31 december 2020

  • Totaalbudget € 84 miljoen
  • Aantal aanvragen 50.535
  • Verstrekte subsidie € 51.346.468
  • Beschikbaar € 32.653.532
  • Er is voor € 82.303.499 aan subsidieaanvragen nog in behandeling

Maximale subsidiebedragen

De subsidie voor energiebesparende maatregelen bedraagt maximaal € 10.000 per woning. Voerde u het zeer energiezuinig pakket uit, dan bedraagt de subsidie maximaal € 15.000 (inclusief een bonusbedrag).

Na uw aanvraag

Direct na uw subsidieaanvraag stuurden wij u een ontvangstbevestiging per e-mail. Als u weer inlogt op het digitale platform ziet u deze bevestiging ook staan onder 'Berichten'. Uw ingediende aanvraag vindt u terug onder 'Mijn overzicht'. Op het digitale platform is het niet mogelijk om de voortgang van uw aanvraag te volgen. Als wij een aanvraag goedkeuren, krijgt u een beslissing per post. Deze ontvangt u uiterlijk binnen 13 weken na uw aanvraag. Wij kunnen controleren of de uitgevoerde maatregelen aan de kwaliteitseisen voldoen.

Handhaving

Wij bewaken de rechtmatige verstrekking van de subsidie en kunnen de uitvoering van de maatregelen op uw locatie controleren. Wanneer wij vermoeden dat er fraude is gepleegd, doen wij aangifte van oplichting en/of valsheid in geschrifte bij het Openbaar Ministerie. Ook zullen wij de subsidie meteen terugvorderen als deze onterecht is ontvangen.

Bewaar al uw documenten over de SEEH zorgvuldig (inclusief die over het maatwerkadvies). U bent verplicht deze administratie 5 jaar te bewaren. Tijdens deze 5 jaar kunnen onze inspecteurs uw woning controleren.

Meer weten?

Inspiratie opdoen? Lees de praktijkverhalen SEEH.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.