Aanvraagproces Subsidie energiebesparing eigen huis VvE | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Aanvraagproces Subsidie energiebesparing eigen huis VvE

01-04-2021

Per 1 april 2021 kunt u subsidie aanvragen voor energieadvies en/of energiebesparende isolatiemaatregelen. Bekijk hoe het aanvraagproces verloopt, van voorbereiden en aanvragen tot wat er na uw aanvraag gebeurt.

Voorbereiden van uw aanvraag

Houd bij uw subsidieaanvraag voor energiebesparende maatregelen rekening met de volgende punten:

 • Dien een aanvraag voor energiebesparende isolatiemaatregelen in voordat u start met de renovatie van uw gebouw.
 • U moet minimaal 2 isolatiemaatregelen uitvoeren in de bestaande thermische schil. De maatregelen moeten voldoen aan minimale isolatiewaarden en minimale oppervlakten. Kiest u voor maatregelen voor dak- en/of vloer-/bodemisolatie? Dan moet u minimaal 70% van het gehele dak en/of de gehele vloer/bodem isoleren.
 • Dien uw subsidieaanvraag compleet in: voeg de benodigde uitvoerdersformulieren ingevuld en ondertekend toe. Deze vult u in op basis van de geaccepteerde offertes. Uitvoerdersformulieren downloadt u vanaf de voorwaardenpagina.
 • Bij een gecombineerde aanvraag (koop- en huurwoningen) voegt u een De-minimisverklaring toe óf een verklaring Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). U kiest een verklaring met het formulier Verklaring staatssteunkaders SEEH. In hetzelfde formulier vindt u een toelichting.

Benodigde persoons- en bedrijfsgegevens

Tijdens het aanvraagproces vragen wij de verenigingen en wooncoöperaties om een aantal onderbouwende documenten en een aantal persoons- en bedrijfsgegevens.

Verzamel alvast de volgende gegevens voor het gebouw waarvoor u subsidie aanvraagt:

 • adres/postcode/huisnummer + toevoeging
 • identificatiecode van het gebouw (pand id) uit kadaster
 • IBAN-bankrekeningnummer van de subsidieaanvrager. Wij maken de subsidie altijd over naar de vereniging. Nooit naar de gemachtigde partij
 • Kamer van Koophandel-inschrijfnummer (KVK) van de vereniging
 • het aantal koopwoningen binnen de vereniging of wooncoöperatie van een eigenaar én bewoner. De bewoner is eigenaar van de woning en de woning is het hoofdverblijf
 • het aantal aanwezige verhuurders in het betreffende gebouw met het bijbehorende aantal huurwoningen
 • het totaal aantal woningen binnen de vereniging
 • opgave percentage: Aantal koopwoningen hoofdverblijf binnen vereniging delen door totaal aantal woningen binnen vereniging x 100%. Dit als men ervoor kiest om de huurwoningen niet te laten meedoen bij de subsidieaanvraag.

Aanvragen

U vraagt online subsidie via onderstaande aanvraagbutton. U logt in met eHerkenning niveau 2+ of hoger. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan. Met uw aanvraag stuurt u één of meerdere bijlagen mee. Deze staan vermeld op de aanvraagpagina.

Subsidie voor energieadvies, meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en/of procesbegeleiding kunt u aanvragen nadat u de kosten hiervoor heeft gemaakt. U leest er meer over op onze informatiepagina Voorwaarden energieadvies SEEH VvE.

Subsidie voor energiebesparende maatregelen vraagt u aan voordat u kosten maakt. U leest er meer over op onze informatiepagina Voorwaarden energiebesparende isolatiemaatregelen SEEH VvE.

Uw aanvraag direct regelen


Iemand machtigen

U kunt een uitvoerende partij machtigen een subsidieaanvraag voor u te doen. Dit kan als de uitvoerder geregistreerd is bij KVK en eHerkenning niveau 2+ of hoger heeft. U gebruikt hiervoor het webformulier Machtiging subsidies. U vult dit samen in met degene die u wilt machtigen. De gemachtigde kan daarna met eHerkenning inloggen en de aanvraag doen.

U hoeft het formulier niet mee te sturen bij uw aanvraag. Bewaar het wel goed.

Bewaarplicht

Wij controleren de subsidieaanvragen. Bewaar in uw administratie daarom (digitale) kopieën van het uitvoerdersformulier en de offertes van de bedrijven die de maatregelen voor u uitvoeren. Digitale scans of foto's moeten goed leesbaar en volledig zijn. Als VvE bent u verantwoordelijk voor een correcte administratie.

Na uw aanvraag

Direct na uw subsidieaanvraag stuurden wij u een ontvangstbevestiging per e-mail. Als u weer inlogt bij het eLoket ziet u deze bevestiging ook staan onder 'Berichten'. Uw ingediende aanvraag vindt u terug onder 'Mijn overzicht'. In het eLoket is het niet mogelijk om de voortgang van uw aanvraag te volgen. Als wij een aanvraag goedkeuren, krijgt u een beslissing per post. Deze ontvangt u uiterlijk binnen 13 weken na uw aanvraag.

Factuur en betaalbewijs isolatiemaatregelen

Voor de vaststelling van isolatiemaatregelen boven de € 25.000 stelden wij voorwaarden aan facturen en betaalbewijzen.

U moet in bezit zijn van een bewijs van aanschaf en van een betaalbewijs, ook als u contant betaalde. Een factuur was alleen een betaalbewijs als hierop 'Voldaan' of 'Betaald' stond.

U stuurde het bewijs van aanschaf en het betaalbewijs mee als digitale foto, scan of schermprint (printscreen). U zorgde er in ieder geval voor dat de volgende informatie duidelijk zichtbaar was:

 • omschrijving van de maatregel
 • naam van de uitvoerder
 • datum van aanschaf/uitvoering
 • bedrag en de datum van betaling

Als uw situatie wijzigt

Heeft u een aanvraag gedaan en wijzigen uw gegevens? Bijvoorbeeld uw e-mailadres of bankrekeningnummer? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op om dit door te geven.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.