Voorwaarden isolatiemaatregelen SEEH VvE | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Voorwaarden energiebesparende isolatiemaatregelen SEEH VVE

26-05-2021

Wilt u als Vereniging van Eigenaars (VVE), woonvereniging of wooncorporatie energiebesparende isolatiemaatregelen treffen voor uw woningen (inclusief huurwoningen)? Maak dan gebruik van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH). Hieronder leest u de voorwaarden hiervoor.

In het geval u meerdere gebouwen heeft, vraagt u per gebouw subsidie aan. Heeft u al een SEEH-subsidie ontvangen voor uw gebouw? Dan was het per 1 september 2020 ook mogelijk om een tweede subsidie aan te vragen voor andere maatregelen die u heeft getroffen voor het gebouw of de woningen.

Voorwaarden

Koopwoningen

 • U bent een vereniging waarin zich minstens 1 koopwoning van een eigenaar en bewoner bevindt. De eigenaars én bewoners binnen de vereniging hebben hun woning als hoofdverblijf of krijgen deze als hoofdverblijf na het uitvoeren van de maatregelen. Het hoofdverblijf is het adres waar de eigenaar én bewoner volgens de gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven.
 • De eigenaars én bewoners binnen de vereniging hebben hun woning als hoofdverblijf of krijgen deze als hoofdverblijf na het uitvoeren van de maatregelen. Het hoofdverblijf is het adres waar de eigenaar én bewoner volgens de gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven.
 • De eigenaars én bewoners zijn lid van de vereniging en hebben maar één woning als hoofdverblijf.
 • U laat ten minste 2 energiebesparende isolatiemaatregelen uitvoeren.
 • De vereniging laat alle maatregelen waarvoor een subsidieaanvraag wordt gedaan, uitvoeren door één of meer deskundige bouwbedrijven met een KVK-inschrijving. De woningeigenaars mogen de maatregelen niet zelf uitvoeren.
 • De vereniging is er verantwoordelijk voor dat alle uitvoerende bouwbedrijven het uitvoerdersformulier invullen en ondertekenen. Dit doen zij volledig, naar waarheid en leesbaar. Meer over dit formulier leest u in de volgende paragraaf.
 • De energiebesparende (isolatie)maatregelen zijn binnen 12 maanden na de beschikking uitgevoerd. Dit geldt ook voor de eventuele aanvullende maatregelen.
 • Voor het zeer energiezuinige pakket geldt een uitvoeringstermijn van 2 jaar.
 • U mag de isolatie van de bestaande thermische schil van de woning/het gebouw combineren met een uitbreiding of aanpassing van het gebouw. Deze nieuwbouwdelen zijn wel uitgesloten van de subsidie en mogen niet worden meegeteld in de m2 van de aanvraag. Zie ook het Bouwbesluit 2012.
 • Bij subsidieaanvragen vanaf € 25.000 kan de vereniging in overleg met RVO een voorschot krijgen. Aanvragen onder de € 25.000 betaalt RVO in 1 keer uit.
 • U mag ervoor kiezen om na het indienen van uw aanvraag te starten met de uitvoering van de energiebesparende isolatiemaatregelen. U heeft pas zekerheid over uw subsidie wanneer u de beschikking (het besluit over uw aanvraag) ontvangt. Besluit u de maatregelen uit te voeren voordat u de beschikking heeft ontvangen? Dan doet u dat op eigen risico.
 • Bij bijzondere omstandigheden kan RVO één keer uitstel verlenen voor het uitvoeren van de energiebesparende en de aanvullende energiebesparende maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan een langdurige vorstperiode, waardoor de werkzaamheden stil komen te liggen. Onderbouw uw aanvraag tot uitstel wel goed.
 • Heeft u een wijziging of aanvulling op uw aanvraag? Mailt u deze dan zo snel mogelijk door naar eb@rvo.nl onder vermelding van uw aanvraagnummer.

Huurwoningen

 • Bent u een vereniging met verhuurders? Dan moet de vereniging voldoen aan de Europese staatsteunregels voordat u SEEH-subsidie aanvraagt.
  Elke verhuurder moet een verklaring invullen voor de staatssteun: Verklaring staatssteunkaders. Als vereniging voegt u alle ingevulde verklaringen bij de aanvraag toe. U maakt in het aanvraagformulier, in overleg met de verhuurders, een keuze tussen de De-minimisverklaring voor alle verhuurders of de AGVV verklaring (Algemene Groepsvrijstellingsverordening) voor alle verhuurders. Leest u goed de toelichting in het formulier door, zodat u een juiste keuze kunt maken. Dit geldt voor de gehele aanvraag.
 • Bij bijzondere omstandigheden kan RVO één keer uitstel verlenen voor het uitvoeren van de energiebesparende en de aanvullende energiebesparende maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan een langdurige vorstperiode, waardoor de werkzaamheden stil komen te liggen. Onderbouw uw aanvraag tot uitstel wel goed.
 • U mag subsidie aanvragen voor andere dan in de regeling opgenomen maatregelen als die een vergelijkbare energiebesparing oplevert als deze maatregelen. Deze vergelijkbare energiebesparing dient door een Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500 02 of een (BRL) 9500 W gecertificeerde partij, in opdracht van de aanvrager, te worden aangetoond.
 • Energiebesparende maatregelen waarvoor al subsidie is ontvangen vanuit bijvoorbeeld de regelingen Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) of de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV) komen niet meer in aanmerking voor de SEEH-subsidie.
 • Heeft u een wijziging of aanvulling op uw aanvraag? Mailt u deze dan zo snel mogelijk door naar eb@rvo.nl onder vermelding van uw aanvraagnummer.

Uitvoerdersformulier

 • Voor de aanvraag van de subsidie voor energiebesparende isolatiemaatregelen, aanvullende energiebesparende maatregelen of het zeer energiezuinig pakket, heeft u een uitvoerdersformulier nodig. Er bestaan 2 varianten hiervan, beide kunt u hieronder downloaden.
 • Worden de maatregelen aan de woningen door meerdere bouwbedrijven uitgevoerd? Dan laat u elk bedrijf een uitvoerdersformulier invullen voor de maatregel(en) die dat bouwbedrijf uitvoert.
 • Op het uitvoerdersformulier beschrijven de uitvoerende bouwbedrijven nauwkeurig hoeveel m2 of stuks van de (aanvullende) energiebesparende isolatiemaatregelen zij gaan realiseren. Ook geven zij op dit formulier aan dat de maatregelen voldoen aan de (kwaliteits)eisen en voorwaarden, zoals de Rd- of U-waarde van het isolatiemateriaal.
 • U als aanvrager zorgt ervoor dat alle uitvoerders het formulier ondertekenen.

Let op

Offertes van bouwbedrijven gelden niet als uitvoerdersformulier. Als u andere documenten aanlevert dan het juiste uitvoerdersformulier, vragen wij u alsnog om het juiste formulier naar ons te sturen. Wij nemen alleen volledige aanvragen - dus met alle uitvoerdersformulieren - in behandeling.

Woningtype en appartementsrechten

Woningtype

Appartementen komen in vele soorten en maten voor. Denk aan maisonnettes, galerij- of portiekwoningen en overige flatwoningen. Voor de aanvraag van deze subsidie scharen wij deze allemaal onder etagewoningen. Kies hier dus voor op het aanvraagformulier. Dit geldt ook voor appartementen met één of meer woonlagen, en voor gesplitste woningen met meerdere zelfstandige wooneenheden, die voorheen één woning waren.

Appartementsrechten

Een gebouw kan ook bestaan uit zogenaamde appartementsrechten. Elk appartement(srecht) wordt in deze regeling aangemerkt als een etagewoning. Niet alle appartementen met appartementsrechten hebben een woonfunctie. Sommige appartementen zijn commerciële ruimten of kantoren. Ook deze appartementsrechten tellen mee als appartement en dus als onderdeel van het gebouw. De eigenaars van deze commerciële ruimten of kantoren komen echter niet in aanmerking voor deze subsidie.

Minimale oppervlakten

Voor het aanvragen van een aantal energiebesparende isolatiemaatregelen gelden minimale oppervlakten per etagewoning. Uitzonderingen zijn het dak en de vloer. Die moeten voor minimaal 70% worden aangepakt.

Voorbeeld

Uw gebouw bestaat in totaal uit 40 appartementen (alle met appartementsrechten). U kiest 2 energiebesparende isolatiemaatregelen, bijvoorbeeld spouwmuurisolatie en HR++-glas. Voor spouwmuurisolatie geldt dat de minimale oppervlakte waarvoor u subsidie kunt aanvragen 13 m2 is en voor HR++-glas is dit 8 m2.
 
De minimale oppervlakten voor deze maatregelen zijn voor het totale gebouw:
 
 • 40 x 13 m2 = 520 m2
 • 40 x 8 m2 = 320 m2
Zijn van deze 40 appartementen 25 stuks eigendom van leden van de VVE (die in deze woningen hun hoofdverblijf hebben)? Dan komen alleen deze appartementen in aanmerking voor subsidie. Het aandeelpercentage van de te verkrijgen subsidie wordt dan als volgt berekend: 25/40 x 100= 62,50%.

Handhaving

Handhavers van RVO kunnen de uitvoering van de maatregelen op de locatie controleren. Blijkt bij de controle dat de maatregelen niet volledig zijn uitgevoerd zoals opgegeven? Heeft u RVO verkeerd geïnformeerd? Dan leidt dit tot volledige terugvordering van de subsidie. Er kan in zulke gevallen melding gemaakt worden bij de fraudecoördinator van RVO.

Bewaar al uw documenten over de SEEH. Heeft u een energieprestatieadviseur ingeschakeld? Bewaar dan ook de documenten van dat bedrijf (de certificaathouder). U bent verplicht om deze administratie 5 jaar te bewaren. Tijdens deze 5 jaar kunnen inspecteurs van RVO uw woning(en) controleren.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.